Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Komunistický první máj na Střeleckém ostrově

 

V pondělí 1. května 2023 se od 10: 00 hodin začali na Střeleckém ostrově v Praze scházet komunisté k prvomájovým oslavám svátku práce. Letošní setkání bylo ovlivněno skoro až trojnásobným zdražením cen za plyn a elektřinu, vysokou inflací, zdražením potravin, nedostupnou zdravotní péčí. Komunisté tvrdí, že za vše může pravicová pětikoalice. Žádali konec kapitalismu, nástup socialismu a navrhovali taková řešení, která by dle vyjádření odborníků naopak vedla k dalšímu prohloubení ekonomické krize. Příkladem uveďme odchod z lipské burzy.

 

Střelecký ostrov si komunisté nevybírají k prvomájovým oslavám náhodou. Scházejí se v místech, kde visí pamětní deska s textem: „Na tomto ostrově pražští dělníci oslavili v roce 1890 poprvé svůj 1. máj“.

Komunisté dlouhodobě na řešení všech krizí uplatňují jediné hlavní řešení, a tím je svrhnutí pravicového kapitalismu a návrat socialismu. Nyní k tomu přidávají i pozastavení dodávek zbraní do Ukrajiny, kdy toto prezentují jako přiživování konfliktu.

Byli to přitom zástupci KSČM, kteří od roku 2014 pravidelně vyjížděli na Ruskem okupovaný Krym, udržovali a rozvíjeli styky s ilegální okupační mocí, a skrze svou propagandu šířenou v České republice vytvářeli nepravdivý obraz o dění na Donbase a Krymu. Zároveň vytvářeli ideologický základ pro další ruskou invazi do Ukrajiny v únoru 2022, v čemž pokračují dodnes, viz zachycená komunikace, kterou jsme zpřístupnili pouze odborné veřejnosti.

Na Střelecký ostrov dorazili i odpůrci komunistů. V rukách drželi vlajky Evropské unie, NATO i Ukrajiny. Provolávali „Sláva Ukrajině, hrdinům sláva!“, hvízdali do projevů a snažili se přehlušit závěrečný zpěv Internacionály.

Naopak komunisty přišel podpořit Levicový klub žen, Slovanský výbor, Komunistický svaz mládeže, Klub českého pohraničí a další spolky a organizace, které se nereprezentují přímo jako komunistické, ale s KSČM mají společné cíle, jako iniciativa Ne základnám a Nespokojení.

 

 

PROJEVY

 

Následují přepisy projevů řečníků z komunistického mítinku, tak jak byly na ostrově vyřčeny. Ne vše, co zaznělo, jsou pravdivé informace, často jde o křivé obviňování vlády z nejrůznějších selhání, často doprovázeno hanlivými výroky. Není v silách redakce každý komunistický výrok ověřit, nikoliv proto, že bychom to nedokázali, ale protože by zpracování textu trvalo dalších několik dní až týdnů a čas je příliš vzácný na to, abychom ho strávili pouze analýzami komunistických projevů. Domníváme se, že pro vykreslení situace stačí rozbor jen části výroků. Druhou strategií by bylo komunisty vůbec necitovat, ale tím bychom mohli poztrácet informace, které by se v budoucnosti mohly ukázat jako důležité, případně důležité pro odbornou veřejnost, která by nad textem dále pracovala ve svých studiích. V žlutých rámečcích proto ověřujeme jen to, co považujeme za nejnutnější minimum.

 

Marta Semelová

„Pro nás komunisty je první máj symbolem boje za spravedlivý svět bez válek a násilí, bez chudoby a strachu z budoucnosti. Smyslem práce, solidarity, sociálních jistot, symbolem boje za právo na důstojný život všech generací,“ zahájila setkání Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM v Praze. „Takový život nezajistí kapitalismus, ten rozděluje svět na chudé a bohaté. Je zdrojem válek, bídy a hladu, strachu a nejistot. Nedokáže vyřešit problémy lidí, naopak tyto problémy prohlubuje. Proto chceme, my komunisté, tento nespravedlivý systém změnit.“

Jako příklady systémového selhání uvedla zdravotnictví, dlouhé čekací doby na operace, nedostupnost lékařů, nedostatek antibiotik a nutnost pořádání sbírek na nákladnější léčbu.

Kritizovala klesající úroveň vzdělání a rostoucí nerovnosti k jeho přístupu. Rodiče nejsou schopni zajistit dětem školní obědy, natož zájmové kroužky. O přijetí do školy rozhoduje los a nevylosované děti musí dojíždět do školy desítky kilometrů.

Za viníka označila pravicovou vládu, která sobě platy navyšuje, církevní majetky chrání, posílá miliony na vyzbrojování Ukrajiny a živení válečného konfliktu, ale důchodce a další skupiny obyvatel okrádá.

„Na místo zájmů České republiky, jak ratlík poslušné panáčkuje před Spojenými státy americkými, jejichž pokyny ochotně a spolehlivě plní. A běda, když někdo vysloví jiný, než vládou nadiktovaný názor. To pak následuje šikana, propouštění z práce, soudní politické procesy. Není divu, že lidé už mají těch fialových lží, cenzury, arogance a pokrytectví plné zuby. Stále častěji vycházejí do ulic, stále častěji se plní náměstí.“

Kapitalistický systém označila za zločinný a za šanci pro budoucnost generace prohlásila socialismus.

 


Závěry NKÚ o hospodaření státu


Nejvyšší kontrolní úřad sice nepopírá, že ekonomickou situaci ovlivnila v roce 2022 válka na Ukrajině a její dopady, ale ve své výroční zprávě poukázal na zcela jiný problém s hospodařením našeho státu.


Jednou z oblastí, kde je možné významně ušetřit, je systém dotací. Kontroly NKÚ prokázaly, že resorty podporovaly neúčelné a neefektivní projekty. Příkladem mohou být dotace na průmyslový výzkum. Ačkoliv na něj bylo v letech 2016–2022 vynaloženo téměř 10 mld. Kč, projekty ve většině kontrolovaných případů nevedly k naplnění ekonomických přínosů v praxi.


Dalším problémem je podle NKÚ digitalizace veřejné správy. Přestože by digitalizace měla zvýšit efektivitu a tím snížit výdaje státu, děje se pravý opak – celkové výdaje na ICT za rok 2022 jen u organizačních složek státu a státních fondů činily více než 19 mld. Kč, což bylo téměř o třetinu více než za rok 2018.


NKÚ závěrem zjistil, že resorty jednaly přímo v rozporu s vlastními prioritami a cíli nebo se státními penězi plýtvaly. Příkladem uvedl podporu mikropodniků a malých a středních podniků při zpracovávání zemědělských produktů. Právě k nim měly podle strategie Ministerstva zemědělství přednostně mířit národní i evropské dotace. Resort pro ně ale žádný národní dotační program nepřipravil. Naopak vypsal program na podporu velkých podniků, z něhož jim vyplatil 1,7 mld. Kč.


Zdroj: Výroční zpráva NKÚ: ČR tíží deficit státního rozpočtu a rostoucí tempo zadlužování, stát ale často veřejnými prostředky plýtvá
Marta Semelová

 

Vladimír Chaloupka

Druhým řečníkem byl předseda Ústřední rozhodčí komise KSČM Vladimír Chaloupka. Zastoupil chybějící předsedkyni strany Kateřinu Konečnou, která odjela do Moravskoslezského kraje.

„Před 123 lety poprvé Prahou pochodovali zástupci pracujících pod rudými prapory, aby oslavili svátek práce vyhlášení II. internacionálou na památku obětí chicagských událostí v roce 1886, kdy byla demonstrace dělníků stávkujících za osmihodinovou pracovní dobu narušena výbuchem bomby. V následném vykonstruovaném procesu bylo kapitalistickou justicí sedm předáků demonstrantů odsouzeno k trestu smrti, z nichž čtyři byli oběšeni, jeden spáchal sebevraždu den před popravou a dva byli omilostněni.“

 

Tato událost vstoupila do dějin jako Haymarketský masakr ze 4. května 1886, kdy neznámá osoba hodila na policisty bombu. Zemřelo sedm policistů a další čtyři civilisté. Desítky dalších utrpěly zranění. Osm obviněných nebyli ovšem komunisté, nýbrž anarchisté, z nichž jeden možná bombu sestrojil, ale nehodil. Sedm dostalo trest smrti a osmý 15 let vězení. Čtyři byli nakonec oběšeni, jeden spáchal sebevraždu, dva byli omilostněni.

 

Chaloupka dále kritizoval rostoucí nerovnosti mezi lidmi, kdy hrstka bohatých vlastní polovinu celosvětového bohatství, naopak 2,8 miliardy lidí vlastní dohromady jen jedno procento světového bohatství.

Za hlavní důvod vysokých cen elektřiny označil jejich navázání na burzu v Lipsku a společnost ČEZ, která levnou elektřinu vyváží do zahraničí.

Komunistům dále vadí systém emisních povolenek, který měl původně sloužit jako nástroj regulující produkci oxidu uhličitého, ale změnil se na předmět zisku spekulantů. Dále se mu nelíbí balíček „Fit for 55“, který podle Chaloupky zavádí emisní povolenky (EU ETS) na vytápění domů a osobních automobilů a zavádí uhlíkové clo, což opět pocítí na peněženkách domácnosti.

KSČM požaduje sto procentní majetkové převzetí ČEZ a distribučních společností, zrušení povolenek a odchod z lipské burzy.

 

Odchod z Lipské burzy nepovede ke snížení cen elektřiny


O problematice drahých energií a jak je to s lipskou burzou pojednával článek na Seznam Zprávy. Gigant ČEZ tvrdí, že odchodem z lipské burzy by ceny energií neklesly, naopak směrem na východ jsou ještě dražší, příkladem uvádí burzu v Budapešti. Stejně tak zastavit vývoz pěti procent dosavadní energie do zahraničí není možný, těžko bychom mohli očekávat, že nám ze zahraničí budou posílat ropu a plyn, když bychom přestali vyvážet elektřinu, upozornil Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ.


Podobně se k odchodu z lipské burzy, která by ke snížení cen za elektřinu nevedla, vyjádřil ve svém článku na finmagu Přemysl Souček. Burza i po započtení emisních povolenek určuje cenu jen z poloviny, druhou polovinu je regulovaná složka, což jsou poplatky za distribuci, příspěvky na obnovitelné zdroje, operátora trhu a podobně. Tato druhá složka může v některých zemích přesahovat až polovinu ceny, v Německu činí 75 % konečné ceny.


Ani v případě emisních povolenek na osobní automobily a vytápění domů to není tak, jak to Chaloupka v projevu podal. Jedná se o rozšíření EU ETS o silniční dopravu a budovy, které by mělo vzniknout od roku 2026. Týkalo by se dodavatelů paliv na začátku dodavatelského řetězce, tady ne přímo domácností a uživatelů silniční dopravy.

 

Za současné problémy označil pětikoalici, která přenáší zodpovědnost na ty, kteří se nemohou bránit – důchodce.

„Od samotného konfliktu na Ukrajině KSČM upozorňovala, že původce současného stavu není zdaleka jen Rusko, ale také Spojené státy, Evropské unie a NATO stojící za krvavým státním převratem v roce 2014 a kyjevským režimem, který osm let vraždil obyvatele Donbasu,“ pokračoval Vladimír Chaloupka. „Systémovou příčinou je pak prosazování ekonomických a politických zájmů velmocí soupeřících o přerozdělování sfér. KSČM podporuje všechny kroky vedoucí k mírovému řešení konfliktu v Ukrajině, který již stál stovky tisíc lidských životů na obou stranách a na kterém vydělává pouze zbrojní průmysl a nadnárodní kapitál.“

„Staré heslo Proletáři všech zemí spojte se již nestačí. Vyzýváme všechny, bez ohledu na národnost, politickou příslušnost, víru a přesvědčení: spojme své síly a zabraňme překročení pomyslné červené čáry mající za následek jadernou apokalypsu.“

 

Komunistické narativy podporující válku v Ukrajině těsně před totální invazí


Není pravda, že by Kyjev v okupovaných územích Ukrajiny osm let systematicky vyvražďoval obyvatele. Jde o narativ, jeden z mnoha, který komunisté šířili i těsně před totální invazí, kdy se snažili zabránit případným dodávkám zbraní ukrajinské armádě. Narativy, které tehdy používali, jsme podrobně rozvedli v seriálu Protest proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu část 1, 2, 3, 4.
Vladimír Chaloupka

 

Marek Tošil

Za Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska vystoupil Marek Tošil. Ten představil odborovou síť TUNE (Trade Unionists Network Europe), která pracuje při Evropské levici v Evropském parlamentu. Jejím cílem je vytvořit globalizovnaou síť odborů, protože kapitál a kapitalismus se také globalizují. Není proto možné řídit odbory jen v rámci jedné země.

Tošil se ve dnech 8. a 9. března 2023 účastnil společného jednání TUNE, na kterém vznikl základní dokument, který Evropská levice převzala. Jeho požadavky plánuje implementovat a prosazovat v rámci své činnosti v Evropském parlamentu.

Následně přečetl 16 požadavků, které hodlají naplňovat.

 

Marek Tošil

 

Petr Vlček

Podle předsedy komise mládeže KV KSČM Petra Vlčka „chtěli komunisté v roce 1948 budovat svět, ve kterém jde o uspokojování lidských potřeb v širokém slova smyslu. Kapitalisté a jejich politická síla pravice by chtěli stejně jako v roce 1989 návrat ke starým pořádkům založených na maximalizaci svého soukromého zisku a privilegií pro sebe a své blízké. Komunisté vždy upozorňovali na to, o jaké pořádky se jedná a dnes je opět, bohužel, zažíváme na vlastní kůži v zesílené podobě.“

Mladí lidé jsou podle Vlčka očkováni názorem, že stát je špatný hospodář a že soutěž a trh vše vyřeší, ale i po více jak 30 letech uplatňování tohoto přístupu se potýkáme s problémy z uspokojování základních lidských potřeb jako je dostupnost bydlení, zdravotní péče nebo dostupnost a kvalita potravin.

Výstavba nájemních bytů zdaleka nepokrývá potřebu, místo stovek bytů by se mělo stavět tisíce bytů ročně.

Dále kritizoval digitalizaci rezortu Ministerstva zahraničních věcí v době, kdy se potýkáme s nedostatkem léků a lidé nemohou sehnat zubaře.

Řada našich problémů plyne z koloniálního postavení České republiky ve vztahu k EU, USA a NATO. Vysoká inflace je důkazem, že Česká republika není schopna suverénně čelit krizovým situacím.

Opět se hovoří o zavádění školného na vysokých školách.

 

Petr Vlček

 

Petra Prokšanová

Předsedkyně komise mládeže ÚV KSČM Petra Prokšanová kritizovala nápad vyškrtnout první máj ze seznamu svátků v rámci úspory státních nákladů. Považuje to za neúctu k práci a pracujícím.

„Prorežimní média se nestydí prohlašovat, že svátek prvního května nepřipomíná žádnou důležitou událost a může být proto zrušen a veřejnost masírovaná pravičáckou propagandou těmto médiím naslouchá. Bohužel i hlas, který těmto návrhům oponuje, volá příliš potichu.“

Věří, že první máj bude i nadále připomínkou boje za zlepšení podmínek pracujících a oslavou těch, kteří neváhali v bojích nasadit i vlastní život.

Boj s kapitálem ale už 30 let prohrávají. „Vašci kecalové“ z Václavského náměstí jim slibovali, že za kapitalismu se budou mít jako v ráji, ale nic takového nepřišlo. „Přišly vlády privatizací, rozkrádání, pošlapávání práv a rušení fungujících institucí a naše trpělivost je u konce,“ prohlásila Prokšanová a ptá se: „Jak by to dopadlo, kdyby chicagští dělníci v roce 1886 mlčeli a čekali na zázrak?“

„Žijeme v systému, ve kterém děláte všechno správně, vystudujete, najdete si práci, oženíte se, založíte rodinu, platíte daně, stejně jste pořád jednou nohou v chudobinci. Z práce se pro mnoho lidí stalo utrpení, které musí snášet, místo aby se radovali ze svých výsledků, úspěchů a výrobků, rozvoje společnosti a jejího morálního, materiálního a duchovního bohatství.“

Navrhuje minimální mzdu zvýšit do výše tak zvané důstojné mzdy. Ta je podle výpočtů expertů výši 40 tisíc korun. Dále požaduje zkrácení pracovní doby při zachování výše mezd. Vědeckotechnický pokrok už dávno umožňuje, aby část lidské práce nahradily stroje. Žádají odchod do důchodu už v šedesáti letech. V neposlední řadě vyjádřila přání, aby se do životů vrátila solidarita, zejména těch nejbohatších s chudými, které říkají progresivní zdanění.

„Požadujme změnu systému. Kapitalismus se v posledních 34 letech ukázal jako systém nefunkční a znovu potvrdil, že je prospěšný pouze hrstce lidí, zatímco drtivou většinu poškozuje, ponižuje, vykořisťuje, nechává žít ve stresu a nejistotě. Požadujeme, aby důstojný a naplněný život žili všichni, kdo poctivě pracují, kdo přispívají k rozvoji společnosti a kdo mají vůli ke spolupráci. Jediný systém, kde toto nezvítězí, je socialismus.“

 

Vězni uranového pekla


Komunisté již v minulosti v praxi ukázali, jak si představují pracovní život prožitý v takzvané důstojnosti bez ponižování a vykořisťování. V Československu zavedli pracovní tábory často svázané s těžbou uranu. Cílem lágrů byla údajně převýchova odsouzených na pracovité lidi oddané režimu. Otrocká nucená práce byla spojená s nelidskými pracovními podmínkami, vězni umírali vyčerpání, zimou a hladem, při pokusu o útěk byli stříleni. Uran těžili pro výroby sovětských atomových zbraní hromadného ničení.


Zdroj: Vězni uranového pekla: Práce v komunistických lágrech byla cestou na smrt
Petra Prokšanová (s mikrofonem)

 

Závěr

Marta Semelová pozvala přítomné na připomínku konce druhé světové války, kterou si připomenou na Olšanských hřbitovech 9. května. Uvedla také, že komunisté jsou nyní v boji proti fašismu a nacismu, za lepší svět, za socialismus.

Setkání na Střeleckém ostrově bylo zakončeno zpěvem Internacionály.

 

Závěrečný zpěv Internacionály se zaťatými pěstmi