Neděle 26. května, 2024
Evropský rozhled

Protest proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu – část 1.

 
Transparent Českého mírového hnutí
 

V sobotu 29. ledna 2022 se před budovou Generálního štábu Armády České republiky na Vítězném náměstí v Praze uskutečnil protest Českého mírového hnutí nazvaný Protest proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu a proválečné politice vlády a NATO. Shromáždění reagovalo na rozhodnutí české vlády dodat Ukrajině 4006 kusů dělostřelecké munice ráže 152 milimetrů s hodnotě 36,6 milionu korun, které česká armáda používá pro houfnice DANA. České mírové hnutí a další organizace, které shromáždění podpořily (Ne Základnám, Levicový klub žen, Komunistický svaz mládeže a další), pocházejí z komunistického prostředí, jehož orientace je dlouhodobě zaměřená na podporu současné politiky Ruské federace a staví se proti Severoatlantické alianci. Řečníci používali manipulativně-propagandistické narativy podporující ruskou interpretaci situace.

Informovat nezávisle o tomto typu demonstrací je nesnadný úkol, neboť vyžaduje hodiny studia odborných publikací na téma ruské propagandy a narativů o Ukrajině, NATO i USA. Z tohoto důvodu rozdělíme článek do několika dílů.

V následujícím textu vždy zveřejníme jeden projev z protestu a zkusíme v širším kontextu vysvětlit, proč se jedná o dezinformační narativ na základě otevřených odborných zdrojů.

 
Z projevu Milana Krajči

Jako první řečník vystoupil Milan Krajča z Českého mírového hnutí a místopředseda KSČM.

Vyjádřil nesouhlas s tím, jak se Česká republika postavila na stranu těch, kteří opět haraší zbraněmi a připravují novou válku. Nesouhlasí s tím, že Česká republika stupňuje napětí v Evropě.

Dochází k vzestupu napětí s Ukrajinou. Od Majdanu zde triumfují síly, které jsou šovinistické, proválečné, antikomunistické, mnohdy se jedná o pohrobky Stefana Bandery, otevřeně fašistické.

Jsou to síly, které na Ukrajině vládnou a neštítí se bojovat ani proti vlastním obyvatelům v organizacích, kterým říkají protiteroristické. Takové síly teď dostávají podporu z nejvyšších míst v České republice.

Podpora souvisí s tím, že jsme členským státem v Severoatlantickém paktu NATO, který se nyní připravuje na novou expanzi na východ. Jsme svědky toho, jak se do východní Evropy přesouvají nové a nové jednotky NATO, jako jsou bojová letadla a lodě.

Americký prezident Joe Biden včera prý dokonce prohlásil, že je připraven vyslat tisíce amerických vojáků do východní Evropy. Stejná stopa NATO od Jugoslávie až přes Afghánistán. Nechceme NATO ani na východě Evropy, ani v České republice.

Nová vláda se usnesla, že pošle přes 4 tisíce kusů munice do vojenských děl ráže 152 milimetrů. Tímto podporuje další přípravy války. Solidární dar má hodnotu 37 milionů korun a přichází v době, kdy škrtáme kvůli úsporám.

Jana Černochová nevylučuje další dodávky zbraní a dokonce veřejně hovoří o tom, že na Ukrajinu pošleme české vojáky.

Nechceme válku, nechceme NATO, chceme mír.

 
Milan Krajča

 
Narativ 1#: NATO připravuje válku v Evropě

Jeden z nejběžnějších narativů, na který koncem ledna 2022 upozornilo i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra:

„NATO/Západ je agresor/provokuje a Rusko se jen brání (Zahrnuje i subnarativ tvrdící, že obviňování Ruska z eskalace situace je jen záminka pro rozšíření NATO, posílení jeho vojenské přítomnosti na jeho východní hranici, či na další území. V některých případech obhajoba Ruska dokonce mezi řádky připouští i jeho eskalační úlohu.)“

Podobný narativ rozebírá na svých webových stránkách i Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických. Ruští vládní představitelé falešně vykreslují Rusko jako věčnou oběť a jeho činy jako vynucenou reakci na údajné činy Spojených států a jejich demokratických spojenců a partnerů. Rusko často používá pojem o rusofobii. Po invazi na Ukrajinu v roce 2014 začala ruská vláda a státem kontrolovaná média obviňovat každého, kdo zpochybňoval ruské činy, z xenofobní rusofobie. Ministerstvo upozorňuje, že dokud ruská armáda nenapadla Ukrajinu, rusofobie nebyla hlavním problémem pro Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace. Negativní reakce mezinárodního společenství na jeho invazi do nezávislé země jsou tu jednoduše proto, že se lidé bojí Ruska a nenávidí ho. „Rusofobie“ se používá vždy, když chce ruská vláda hrát oběť, i když je ve skutečnosti agresorem.

>>Dezinformační narativy k Ukrajině

>>Russia’s Top Five Persistent Disinformation Narratives – Theme #1: “Russia is an Innocent Victim”

 
Narativ 2#: Na Ukrajině vládnou síly otevřeně fašistické

Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických na svých webových stránkách 20. ledna 2022 zveřejnilo rozbor pěti stále se opakujících se narativů ohledně Ukrajiny. Podkapitola o historickém revizionismu by mohla napovědět, proč ruský režim označuje Ukrajince právě za fašisty.

Když se historie neshoduje s politickými cíli Kremlu, ruští představitelé nebo jejich zástupné hlasy začnou popírat historické události, nebo je překrucují, aby se Rusko jevilo v lepším světle a nové znění historie dobře posloužilo domácí a geopolitické agendě.

Ministerstvo jako příklad uvádí pakt Molotov-Ribbentrop o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem z roku 1939, který pomohl urychlit nástup druhé světové války. Pro Putinův režim je pakt politicky nepohodlný. To vedlo k tomu, že v roce 2020 Putin zveřejnil novou verzi začátku druhé světové války, bagatelizoval sovětský podíl na válce a hodil vinu na jiné státy.

Pokud někdo nesouhlasí s překroucenou verzí historie, Rusko ho označí za nacistu nebo sympatizanta nacistů.

Kreml tento vzorec aplikuje na historii ukrajinské státnosti, na podíl NATO během rozpadu Sovětského svazu, pro ospravedlnění vězeňského systému GULAG, vyrovnáním se s hladomorem na Ukrajině známého jako Holodomor a mnoha dalších událostí, aby zakryl svou temnou minulost, která se nehodí k naplňování současných politických cílů.

Tvrzení, že Ukrajinci jsou fašisté, má ospravedlnit případný vojenský zásah Ruské federace na území Ukrajiny, neboť Kreml tak pokračuje v národní hrdosti spojené s koncem druhé světové války.

>>Russia’s Top Five Persistent Disinformation Narratives

 
Narativ 3#: Ukrajinští vojáci bojují proti vlastním civilistům

Často se opakujícím narativem je tvrzení, že ukrajinská armáda cíleně zabíjí civilisty na Donbase. Ačkoliv se může zdát, že takové tvrzení nelze potvrdit, ani vyvrátit, odpověď by mohla být nalezena ve zprávě OBSE k civilním obětem na východě Ukrajiny

Zpráva uvádí, že ve sledovaném období od 1. ledna 2017 do 15. září 2020 bylo 946 civilních obětí, z toho 161 osob zemřelo.

Při ostřelování bylo 625 obětí (77 mrtvých a 548 zraněných). Více než 85 % obětí připadá na Doněcký region. Na čtyry hotspoty, které jsou na rozhraní vládou kontrolovaných a nekontrolovaných územích, tři v Doněcké oblasti a jeden v Luhanské oblasti, připadá 75 % civilních obětí v důsledku odstřelování.

Miny, nevybuchlá munice a další výbušná zařízení měly za následek 312 obětí (81 mrtvých, 231 zraněných), měly tedy více obětí než odstřelování.

Civilisté byli zabiti nebo zraněni výbušninami za různých okolností, například během práce na polích, při rybaření nebo během procházek podél břehů řek, v městských oblastech a na vstupních a výstupních kontrolních bodech, kde civilisté překračují linii kontaktu. K takovým incidentům došlo i v osadách daleko za kontaktní linií, tedy v oblastech nekontrolovaných vládou.

Znepokojivé je, že 150 civilistů se stalo obětmi výbušných zařízení poté, co s nimi manipulovali a zkoušeli je například demontovat, nebo je přesouvali. Ve zprávě se uvádí, že by se mělo mezi civilisty zvýšit povědomí o nebezpečí, které tyto předměty představují.

OBSE si ve zprávě stěžuje, že kvůli pandemii Covid-19 a odpírání informací od účastníků z nekontrolovaných územích nemohla prověřit zprávy o 41 civilních obětech.

Zpráva dále uvádí, že po dohodách o příměří z 22. července 2020, které byly dosaženy jednáním Trilaterální kontaktní skupiny, klesl počet incidentů na minimum za celé sledované období a v důsledku odstřelování pak byla jediná oběť. Nadále ale docházelo k obětem kvůli výbušným zařízením, kterých bylo osm, z nichž jedna osoba zemřela.

To znamená, že i když je příměří, miny a jiné výbušné předměty stále představují vážnou hrozbu pro životy civilistů.

Zpráva také uvádí, že v oblastech nekontrolovaných vládou je dvojnásobný počet obětí než na kontrolovaných územích.

Ve zprávě pozorovatelé mise OBSE nepopisují případy, kdy by ukrajinští vojáci cíleně zabíjeli civilisty. O ukrajinských ozbrojených silách píší pouze v souvislosti s tím, že v jednom případě nemohli civilisté vycházet z domů kvůli odstřelovaní, což mělo za následek stížený přístup k lékařské péči.

>>Civilian casualties in the conflict-affected regions of eastern Ukraine

 
Nechceme válku, nechceme NATO
 

 
Narativ 4#: Přesuny vojenských jednotek a materiálu na Ukrajinu svědčí o plánech vyvolat konflikt s Ruskou federací

Podle analýzy Giva Gigitashviliho z DFRLabu (Digital Forensic Research Lab je výzkumná laboratoř pro digitální forenzní analýzy) think tanku Atlantické rady poslalo Spojené království mezi 17. a 19. lednem na Ukrajinu 2 tisíce lehkých protitankových střel nové generace. Spojené státy dodaly Ukrajině další protitankové střely Javelin, spolu s další vojenskou pomocí, včetně zabezpečených vysílaček a lékařské pomoci.

Zásilky rychle odsoudili ruští představitelé.

Státem kontrolovaná média začala zveřejňovat nepotvrzené informace o tom, jak budou zbraně použity.

Ruská ambasáda ve Spojených státech na Facebooku napsala, že Spojené státy si byly vědomy toho, že zbraně dodané na Ukrajinu nakonec „skončí v rukou teroristů a militantů na Ukrajině“:

„Americké ministerstvo zahraničí a tisková služba #Pentagonu se téměř denně chlubí svým úsilím vojensky pomoci kyjevskému režimu. Americké úřady to dělají s vědomím, že americké smrtící zbraně skončí v rukou militantů a teroristů na Ukrajině. Spolu s politickou a materiální podporou Washingtonu dostávají neonacisté ve skutečnosti „carte blanche“ za provokace a provádění vojenských akcí na Donbasu,“ uvádí ambasáda.

V podobném duchu článek na Sputniku tvrdil, že pravděpodobnost, že americké a britské zbraně budou předány neonacistům, je vyšší než kdy jindy a mohla by vést ke smrti mnoha civilistů na Donbase.

Média ovládaná Kremlem zesilují hlasy Ukrajinců, kteří jsou k dodávkám vojenského materiálu kritičtí. Příkladem DRFLab uvádí případ ukrajinského proruského poslance Valerije Hnatenka, který tvrdil, že Washington poslal na Ukrajinu zastaralé zbraně. Ukrajina již dávno vlastní zbraně silnější než střely Javelin.

Armádní zpravodaj ke střelám Javelin uvádí, že jsou noční můrou tankistů, neboť ničí pancéřové tanky s velikou efektivitou. V souvislosti s rusko-ukrajinskou situací již 5. ledna 2022 zpravodaj uvádí, že se mluví o tom, že Ukrajina Javelin vlastní a mohla by je v případě útoku použít proti ruským tankům.

Ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov uvedl, že Spojené státy dodávkami zbraní tlačí Ukrajinu k provokacím vůči Ruské federaci.

>>Russian narratives of “junk” weapons supplied by the West

>>Facebook Velvyslanectví Ruské federace v USA k dodávkám zbraní na Ukrajinu

>>Střely Javelin v rukách pěšáků jsou noční můrou všech tankistů. Ničí tanky s velkou efektivitou