Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Protest proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu – část 2.

 
Narativ: Nejde tady o obranu
 

Zatímco na evropské úrovní experti analyzují tisíce zachycených dezinformací k současnému napětí na rusko-ukrajinské hranici a snaží se je takřka v realném čase uvádět na pravou míru, v sobotu 29. ledna 2022 před Generálním štábem Armády České republiky proběhlo shromáždění Českého mírového hnutí, kde většina těchto narativů zazněla naráz během půl hodiny. V druhém díle o protestu proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu rozebereme projev Evy Novotné z iniciativy Ne základnám a dopis, který poslali české vládě. Při vyvracení narativů se opřeme o článek Josepa Borrella, vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, seznámíme se s databází dezinformací projektu EUvsDisinfo a především si vysvětlíme, proč bezpečnost Ukrajiny je důležitá také pro bezpečnost České republiky a jiných států Evropské unie.

 
Z projevu Evy Novotné

Druhá v pořadí vystoupila mluvčí Ne základnám Eva Novotná. Uvedla, že jejich organizace vznikla ještě v dobách, když Američané chtěli na území České republiky postavit radar. Uplynulo již mnoho let, ale stále se tu zbraněmi řinčí. Psali vládě, že nesouhlasí s dodávkami munice na Ukrajinu, ale nedostali žádnou odpověď. Někteří jim dokonce nadávají, co si to dovolují. Domnívá se, že ministerstvo obrany by se mělo přejmenovat, protože o obranu tady vůbec nejde. Od 11. září se tu lže a nikomu to nevadí. Posíláme humanitární bomby a spřátelené granáty.

 
Dopis vládě

Na webových stránkách iniciativy Ne základnám je dopis vládě k dohledání v článku „Výzva vládě – žádnou munici na Ukrajinu“ z 25. ledna 2022.

Autoři výzvy v ní zpochybňují, že by poskytnutí tisíců dělostřeleckých granátů bylo gestem solidarity, neboť v minulosti jsme tu již měly humanitární bomby s tisícem civilních obětí v bývalé Jugoslávii.

Dále apelují na vládu, aby dodržovala slib složený dle Ústavy ČR, ve kterém se zavázali k výkonu funkce v zájmu většiny občanů České republiky. Ptají se, které konkrétní skupině na Ukrajině vláda dělostřeleckou munici posílá.

Zároveň upozorňují na článek 1 Severoatlantické smlouvy, který zní:

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.“

Dopis končí popisem, že Západ podporuje fašisty, které označil za demokraty.

„Vyzýváme Vládu ČR, aby svým jednáním a rozhodnutím nepodporovala jakékoliv projevy fašismu a nacismu,“ zní závěrem dopisu, který podepsali:

Václav Novotný, Vladimíra Vítová, Petr Schnur, Kateřina Konečná, Jaroslav Hudec, Marek Řezanka, Milan Daniel, Dušan Krátký, Vladimír Pelc a Marcela Kellerová.

 
Projev a text opět obsahuje narativy #1 – #4, které jsme již přiblížili v prvním díle o tomto protestu. Eva Novotná se snaží vytvořit dojem, že dodávky zbraní na Ukrajinu jsou v rozporu s prvním článkem Severoatlantické smlouvy, neboť tím prý hrozíme Ruské federaci silou a ohrožujeme mezinárodní mír. Vojenský materiál je ale Ukrajině dodáván v rámci zastrašovacího balíčku, jehož cílem je odradit Ruskou federaci od vojenské invaze na její území. Čím silnější je Ukrajina, tím větší je naděje, že k vojenskému konfliktu naopak nedojde.

 
Narativ #5: O obranu tady vůbec nejde

Josep Borrell napsal 30. ledna 2022 článek „S rostoucím napětím na našich východních hranicích je naší silou jednota“, ve kterém vysvětluje, proč konflikt na Ukrajině představuje hrozbu i pro členské státy Evropské unie, ale také vyvrací jeden z dezinformačních narativů, který tvrdí, že Kyjev je pouze loutkou, za jejíž nitky tahá válečný Západ připravující provokaci k zahájení vojenské operace.

Podobné dezinformace jsou v zásadě špatné, protože jsou to právě ony, kdo tady zvyšuje napětí. Jejich cílem je vytvářet nejistotu a zmatek v očích veřejnosti a vytvářejí nebezpečné záminky pro eskalaci akcí.

Analytici z East StratCom Task Force identifikovali a odhalili více než 5 000 dezinformací zaměřených na Ukrajinu, které 16. prosince 2021 zveřejnili na stránkách projektu EUvsDisinfo.

Později, 24. ledna 2022, zveřejnili 7 nejčastějších mýtů v souvislosti s aktuálním napětím na rusko-ukrajinských hranicích.

První mýtus se snaží vyvrátit tvrzení, že „současné napětí je výsledkem vytrvalého agresivního chování Ukrajiny a jejích spojenců na Západě. Rusko nedělá nic jiného, ​​než že hájí své legitimní zájmy a není za tento konflikt odpovědné.“

Faktem je, že Rusko nadále porušuje mezinárodní právo i další dohody, ke kterým se zavázalo. Rusko, jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN, nezákonnou anexí Krymu a pácháním aktů ozbrojené agrese proti Ukrajině porušilo nejméně 12 mezinárodních a bilaterálních smluv. Patří mezi ně Charta OSN, Helsinský závěrečný akt a Pařížská charta, které zaručují svrchovanou rovnost a územní celistvost států, nedotknutelnost hranic, zdržení se hrozby silou nebo použití síly a svobodu států zvolit si nebo změnit svá vlastní bezpečnostní opatření.

Jinými slovy, politika Ruské federace narušuje a ohrožuje územní celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny, zejména Donbasu. Tato politika je nezákonná. Ruská federace ohrožuje ve své podstatě evropskou bezpečnost a ohrožuje řád založený na mezinárodních pravidlech. Ukrajina v již probíhajícím konfliktu s Ruskem utrpěla ztráty na životech. Ruská agrese zabila 14 tisíc Ukrajinců a mnoho dalších zranila. Konflikt také vysídlil 1,5 milionů obyvatel z Krymu a východní Ukrajiny.

Další konflikt by vedl k migrační vlně milionů Ukrajinců, a to i do České republiky.

Rusko u ukrajinských hranic koncentrovalo velkou vojenskou sílu, ale odmítalo vysvětlit, proč to dělá. Ruská federace se dlouhodobě neúčastnila mírových jednání v normandském formátu. Informačním prostorem se začala šířit vysoká míra dezinformací, včetně té, že Ukrajina plánuje vojensky zaútočit na Donbas – a takové dezinformace mohou vést k ospravedlnění další vojenské invaze.

V listopadu 2021 ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba seznámil zahraniční novináře se strategickými kroky, které Ukrajina podnikne ohledně rostoucího napětí na rusko-ukrajinských hranicích.

Ukrajina navrhla partnerům komplexní třívrstvý zastrašovací balíček.

První úroveň zahrnovala politické zastrašování. Partneři Ukrajiny začali jeden po druhém hlasitě podporovat Ukrajinu a dávat Ruské federaci najevo, že na jakoukoliv agresi tvrdě odpoví.

Druhá úroveň obsahovala ekonomické restrikce, kdy bylo Moskvě předem řečeno, jaké sankce budou na ni uvaleny, pokud spustí novou vojenskou ofenzívu proti Ukrajině.

Třetí úroveň, která vysvětluje náš narativ #5, je o zastrašování Ruské federace v bezpečnostních otázkách. Všichni partneři nyní s Ukrajinou spolupracují v bezpečnostním a obranném sektoru, protože čím silnější bude Ukrajina, tím méně bude Rusko riskovat vojenský útok.

 
>>Josep Borell: With tension s rising at our eastern borders, unity remains our strength

>>EUvsDisinfo: The Kremlin’s main target of disinformation…

>>EUvsDisinfo: Disinformation About the Current Russia-Ukraine Conflict – Seven Myths Debunked

>>Dmytro Kuleba: Rusko musíme společně odradit od další vojenské invaze na Ukrajinu

>>Ne základnám: Výzva vládě – žádnou munici na Ukrajinu

 
Transparent Ne Základnám

Transparent Ne Základnám

 
Narativ #6: Dodávky munice na Ukrajinu nejsou v zájmu občanů České republiky / Vláda zatahuje Českou republiku do války

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra České republiky zveřejnilo koncem ledna 2022 stručnou zprávu o dezinformačních narativech v souvislosti se vzrůstajícím napětím, které zachytili v 350 článcích na kvazi-mediálních webech a obsahu vybraných účtů na sociální síti Facebook.

Jeden z narativů tvrdí, že vláda/politici podporou Ukrajiny, popřípadě Spojených států, zatahují zemi do války. Tento narativ pokrývá i subnarativy tvrdící, že Česká republika přispívá k eskalaci napětí, podporuje fašismus, je rusofobní, nevděčná a za svou politiku zaplatí, či zanedbává vlastní občany.

Zpráva CTHH se ale nijak nesnaží vysvětlit, proč uvedená tvrzení jsou nepravdivá, čili běžný občan si z takové zprávy může odnést ponaučení: Cokoliv je ve prospěch Západu, je pravdivé, a cokoliv je proti Západu, je nepravdivé. V takovém duchu byla zpráva pochopena/zneužita mezi českými radikály, viz citace na facebookové stránce Extrémismus:

„Podle ministerstva vnitra, kdo věří, že situaci na Ukrajině eskaluje Západ a ne Rusko, je dezinformátor, lhář a hybridní hrozba. Díky Rakušane, pozdravuj kolegy Kypřany, Taiwance a hlavně Oregonce.“

Pro vysvětlení uvedeného narativu lze připomenout jeden z požadavků „bezpečnostních záruk“, které zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničních věcí 17. prosince 2021. Ruská federace požaduje návrat hranic NATO před rok 1997, tedy do stavu, kdy Česká republika ještě nebyla členským státem NATO. Ruská federace se neptá občanů České republiky, jestli chtějí z NATO vystoupit, prostě to požaduje.

Josep Borrell uvádí, že během současných jednání s Ruskou federací se jedná také o bezpečnosti Evropy, zejména o respektování národní suverenity a územní celistvosti evropských států a právo států zvolit si své vlastní opatření a partnery, s kterými bude v těchto otázkách spolupracovat. Spory musí být řešeny pokojně a ne za použití síly.

„Na současné ruské akce v oblasti se musí pohlížet v širším kontextu. Nejde jen o Ukrajinu, ale také o ruské zájmy v Evropě. Na Ukrajině vidí, jak Rusko používá plyn jako zbraň, včetně energetické krize v Evropě, jak využívá migranty k eskalaci napětí na běloruských hranicích s Litvou a Polskem a také jak shromažďuje vojska na hranicích s Běloruskem, které jsou dlouhé tisíc kilometrů. Rusko navýšilo počty kyberútoků a dezinformací a destabilizuje ukrajinskou domácí situaci. To jsou všechno nástroje, kterými se destabilizuje bezpečnost v zemi,“ psali jsme dříve k tiskové konferenci Dmytra Kuleby z listopadu 2021.

 
>>CTHH: Dezinformační narativy k Ukrajině

>>Facebooková stránka Extrémismus

>>Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности

>>Josep Borell: With tension s rising at our eastern borders, unity remains our strength

>>Dmytro Kuleba: Rusko musíme společně odradit od další vojenské invaze na Ukrajinu