Středa 28. února, 2024
Evropský rozhled

Protest proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu – část 3.

 
Vlajka na shomáždění
 

Jako třetí v pořadí vystoupil během protestu proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu jeden z pořadatelů, který přečetl vzkaz Ústřední rady Komunistického svazu mládeže. Mladí komunisté v něm uplatňují princip historizace současnosti, kdy současné Ukrajince snažící se vymanit z ruského vlivu dávají do paralely s fašistickými banderovci, což je navíc narativ, který má původ v poválečné sovětské propagandě. Znovu šíří poplašné zprávy o tom, jak ukrajinský režim vede válku proti vlastnímu obyvatelstvu, vraždí civilisty včetně dětí, ačkoliv pozorovací mise OBSE ve svých reportech nic takového nepopisuje. Nakonec se dozvíme, že kapitalisté chtějí s Ruskou federací rozpoutat válku, přestože Rusko má jednu z největších armád na světě a disponuje jadernými zbraněmi.

Nejprve se seznámíme s obsahem vzkazu a poté si níže vysvětlíme, proč jde o narativy.

 
Vzkaz Ústřední rady Komunistického svazu mládeže

Ukrajinský režim, vzešlý z puče pod symboly válečného nacistického kolaboranta Bandery a jeho fašistického hnutí, režim, strhávající pomníky osvobození a sovětské minulosti, vede dlouhodobou válku vůči vlastnímu obyvatelstvu, které se nechtělo smířit s fašistickým vývojem a národnostním útlakem. Jednotky nové kyjevské vlády se dopouštěly a dopouští se mnoha zločinů na civilistech, bombardování civilních oblastí v Doněcké a Luganské lidové republice – v kterých jsou vražděny i malé děti. Na straně kyjevské vlády bojují přitom fašistické jednotky, jako je nechvalně známá neonacistická jednotka Azov nebo Pravý sektor.

Nová ministryně obrany ČR Černochová po jednání s ministrem zahraničí Lipavským vyhlásila, že vláda ČR „daruje“ Ukrajině dělostřelecké granáty. V pozdějším rozhovoru se dokonce vyjádřila, že by uvažovala i o vyslání vojáků Armády ČR do ukrajinského konfliktu! Navázala tak novou kvalitou na úsilí české vládnoucí třídy, která pomáhala vyzbrojovat kyjevský režim těžkými zbraněmi. Navíc to znamená přímou účast na navyšování napětí v Evropě a podíl Armády ČR na přípravě rozsáhlejšího konfliktu.

Kapitalisté se v době krize snaží sanovat své zisky zvýšenou imperialistickou agresivitou, válkou. Přestože programem nové české vlády je „úspornost“- škrty na sociálních programech, destrukce výdobytků generací bojů pracujících – solidarity ve zdravotnictví, školství, sociálním zabezpečení; jednoho oboru se úspory a škrty vlády netýkají. Vláda se pevně drží závazku NATO 2 procent domácího produktu na zbrojení. Zbrojení se soustřeďuje na často předražené zbraňové systémy určené pro nasazení v zahraničí, nikoliv na obranu a zajištění potřeb země. USA a NATO činí přitom kroky pro vybudování nových vojenských základen v Evropě (např. Polsko, Slovensko ale i ČR) a není zaručeno, že na těchto základnách nebudou umístěny zbraně hromadného ničení. Evropská unie využívá této příležitosti k budování intervenční „evropské armády“. V Asii narůstá napětí vytvářené obkličováním Číny armádami USA a jejích spojenců. I v této konfrontaci Čínské lidové republiky je vláda ČR nápomocná. Kapitalistická média v ČR přitom týdny vedou válečnou propagandu a promítají obraz budoucího konfliktu.

Proti těmto válečnickým, agresivním choutkám českých kapitalistů, zbrojařů a politických špiček NATO, EU a USA je třeba se okamžitě postavit! Lid České republiky, pracující a lidové vrstvy nemají žádný zájem na navyšování napětí v Evropě, vyzbrojování ukrajinského režimu! Naopak, velká válka mezi armádami NATO a Ruské federace, vyzbrojenými jadernými zbraněmi, hrozí poškodit a vymazat národy Evropy i světa! Dokud bude vládnout kapitalistický systém, s vykořisťováním, krizemi a imperialismem, bude světový mír v ohrožení.

Pryč s imperialismem, pryč s válkou!

Váleční štváči musí být poraženi!

 
Text přečtený na demonstraci vyšel i na stránkách KSM v článku Pryč s válečnými štváči, kde je i nepřečtený úvodní odstavec.

 
Narativ 7#: Současní Ukrajinci jsou stejní jako Stepan Bandera a jeho fašistické hnutí

Narativ pouze vyvolává ukrajinofobii a banderofobii na základě tak zvané historizace současnosti okořeněné špetkou lží sovětského impéria.

„Jedním z často využívaných motivů v poválečné komunistické propagandě byli tzv. banderovci – bojovníci Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Popisováni byli jako krvelační členové vraždících a rabujících fašistických band, které ohrožovaly Československo po skončení druhé světové války, jejichž pokračovatelé až do roku 1989 usilovali o vznik nezávislé Ukrajiny – tedy myšlenky naprosto nepřijatelné pro Sovětský svaz, kterou bylo třeba zdiskreditovat,“ píše Lukáš Veselý v úvodu článku Banderovci v komunistické propagandě poválečného Československa publikovaném v Ukrajinském žurnálu, č. 10/2015.

Nedávno při připomínce 100. výročí od narození generála Františka Šádka na hřbitově v Praze 6-Liboci, známého skrze zásah proti bratrancům Barešovým, kteří v roce 1978 unesli autobus s československými studenty říčanského gymnázia, aby pronikli na západní Německo (za což byl generál Šádek souzen, protože inicializoval útok pohraničníků, který skončil smrtí nevinného řidiče), přítomní příslušníci zaniklé Pohraniční stráže mimo jiné zmínili, že bojoval v letech 1946-1947 na Slovensku proti banderovcům a vzdali mu za to nad jeho hrobem poctu.

František Šádek bojoval proti banderovcům ve stejném období, kdy vznikala komunistická propaganda, kterou Lukáš Veselý podrobně rozebírá v článku. V tisku, zejména v Rudém právu, se tehdy záměrně označovali banderovci za fašisty, ale tehdejší ministr spravedlnosti Prokop Drtina později uvedl, že to byli uprchlíci, kteří se vykreslovali jako bůhvíjaké nebezpečí, ale byli to spíše chudáci, kteří se skrývali v horách a v lesích, aby nepadli do rukou policie a tím pádem do rukou Sovětům, kteří by je popravili. Komunisté je v každodenním tisku líčili jako bulvární čtenářskou volavku. Chtěli se tím zalíbit Moskvě a NKVD.

Banderovci nepřišli po válce do Československa s vražednými úmysly, přišli přesvědčovat tamější obyvatele, že komunismus je zločinná ideologie. Celý mýtus vznikl kvůli boji proti slovenským demokratům, kteří převládali nad slovenskou komunistickou menšinou.

 
Sovětská symbolika

 
Narativ 8#: Jednotky kyjevské vlády vraždí malé děti

Souvisí s narativem 3#: Ukrajinští vojáci bojují proti vlastním civilistům. Zvláštní monitorovací mise na Ukrajině se zabývá i okolnostmi úmrtí civilistů na Donbase. Často se objevují zprávy, jak ukrajinští vojáci úmyslně usmrtili v oblasti nějaké dítě a tyto informace se pak velmi špatně ověřují. V oblasti ovšem působí pozorovací mise OBSE, jejímž úkolem je mimo jiné monitorovat příčiny úmrtí civilistů a o dění v oblasti vydává každodenní reporty, jednou za čas i zprávy o civilních obětech.

Například 3. dubna 2021 se v ruských médiích objevila zpráva, že ve vesnici Aleksandrovskoye ukrajinská armáda z 59. brigády shodila výbušné zařízení z bezpilotního letounu opatřeném navíc videokamerou na obytnou oblast a usmrtila dítě narozené v roce 2016. Autor článku zdůrazňuje, že operátor díky kameře musel vidět, že střílí po bezbranném dítěti.

Zvláštní monitorovací mise OBSE ale incident k tomu dni nehlásila. Žádní svědci události se k incidentu nepřihlásili. Obyvatelé vesnice na sociálních sítích incident popisovali protichůdně, někteří psali, že dítě šláplo na minu z let 2014-2015, kdy vesnice byla v první linii.

12. července 2014 přinesl První kanál výpověď ženy, která prý viděla umučit tříleté dítě ukrajinskými nacionalisty. Později se ale začala objevovat svědectví, která příběh vyvracela. V prosinci 2014 moderátorka Prvního kanálu přiznala, že k tomuto incidentu nemají žádný důkaz.

OBSE se sama stává terčem dezinformací, v tomto případě proruská média tvrdí, že se pozorovatelé mise odmítají zabývat zraněnými civilisty a tím tedy ignorují „svou misi znamenávat všechna fakta o porušení příměří bez výjimky“. Například došlo ke zranění tří dětí. Pozorovatelé mise ve zprávě uvádějí, že mluvili s jejich rodiči, ti řekli, že děti byly zraněny střepy z nedalekého výbuchu. Poté šli do nemocnice, ale tam s nimi odmítli mluvit, protože personál nemocnice neměl povolení od vyšších členů ozbrojených formací. V tisku se ale následně objeví zpráva, že OBSE odmítla případ zraněných dětí prošetřit.

>>Disinfo: Ukrainian drone equipped with a video camera aimed at and killed a child in Donbass

>>Disinfo: Ukraine deliberately fires at children

>>Disinfo: Ukrainian army purposefully fires at children in Donbas

>>Disinfo: The OSCE mission ignored wounding of three children in Donetsk

>>Ukřižovaný chlapec je o dva roky starší. Perla ruské propagandy má své výročí

 
Rudé vlajky s vlajkami lidových republik na Donbase.

 
Narativ 9#: Vláda zanedbává vlastní občany (v souvislosti s podporou Ukrajiny)

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám zařadilo toto tvrzení mezi subnarativy k Ukrajině:

„II. Vláda ČR/čeští politici podporou Ukrajiny/USA zatahují zemi do války (Narativ rovněž obsahuje subnarativy tvrdící, že ČR přispívá k eskalaci, podporuje fašismus, je rusofobní, nevděčná a za svou politiku zaplatí, či zanedbává vlastní občany),“ uvádí bez dalšího vysvětlení.

Právě nedostatečně vysvětlení, proč jsou daná tvrzení narativy, vedlo k tomu, že jejich zpráva byla zneužita k dalším vlivovým operacím v době napětí na rusko-ukrajinských hranicích, naposledy Janem Kellerem v článku „Dezinformační společnost“ pro časopis Argument.

>>Dezinformační společnost

>>Dezinformační narativy k Ukrajině

 
Vlajky na shromáždění

 
Narativ #10: Kapitalisté/Západ se snaží vyvolat válku s Ruskem, aby si v době krize zvedli zisky

Nikdo Ruskou federaci neohrožuje a nesnaží se s ní vyvolat válku. Rusko je geograficky největší zemí světa s více než 140 miliony obyvatel a jejich ozbrojené síly představují nejsilnější armádu světa, která disponuje jadernými zbraněmi. V tomto kontextu je absurdní tvrdit, že Západ chce vyvolat válku s Ruskem.

NATO rovněž Rusko neobkličuje. Z geografického hlediska mají členské státy NATO s Ruskem jen jednu šestnáctinu společných hranic. Ze 14 států, se kterými Rusko sousedí, je jen 5 států členy NATO.

Navíc Západ nepotřebuje válku, aby ekonomicky prosperoval. Ku příkladu Evropský unie je největší integrovanou ekonomickou zónou světa a největším obchodním partnerem Ukrajiny. Ambiciózní dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou sbližuje Ukrajinu a EU tím, že podporuje reformy na Ukrajině, otevírá jednotný trh EU, harmonizuje zákony, normy a předpisy v různých odvětvích.

Ani Ukrajina nepotřebuje rozpoutat válku s Ruskem za účelem zvýšení zisků. Protože ruské hrozby ohrožují ekonomiku země, ukrajinská vláda přijala mnohá opatření k zajištění ekonomické a finanční stability. V roce 2021 měli nejvyšší HDP během tří dekád a největší export za deset let. Ukrajina provedla nejvyšší počet reforem od roku 2014. Přijali i opatření proti korupci. Ukrajinská ekonomika je nyní nejsilnější za poslední roky.

>>Disinformation About the Current Russia-Ukraine Conflict – Seven Myths Debunked

>>K diplomatickému úsilí Ukrajiny odradit Rusko od další agrese