Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Zachraňme stát – prvomájový Pochod míru na Vítkov

Současné krize, ať už jde o pandemii covidu, drahé energie, potraviny či válka v Ukrajině nahrávají nejen zájmům cizí moci, ale i radikalizaci části společnosti, která se přes vzájemné názorové neshody snaží na politické úrovni sjednotit s cílem uspět u voleb. Naplňování této strategie se kvůli vnitřním mocenským bojům mezi jednotlivými subjekty dlouhodobě nedaří. Jednou z akcí, kde se o sjednocení rozštěpené scény pokusili, byl prvomájový pochod iniciativy Zachraňme náš stát z pražského náměstí Republiky na nedaleký Vítkov.

Různorodou scénu sjednocuje několik společných témat, na jejichž počátku byly restrikce za pandemie covidu. Zranitelní občané se z jedné krize nestačili ani vzpamatovat a už přišla druhá rána v podobě války v Ukrajině doprovázená nejen drahými energiemi a potravinami, ale také vnitřním strachem, že vojenskou pomocí Ukrajině zatáhneme Českou republiku do války. S těmito lidmi se o jejich problémech a obavách cíleně nediskutuje, většinová společnost je označuje za chcimíry a dezoláty. Jejich jedinými zdroji informací se tak stávají pouze protivládní demonstrace, kde často vystupují prorusky orientovaní řečníci radikálních a extrémistických uskupení, často trestně stíhaní nejen za verbální přečiny, ale i majetkové trestné činy. Druhým zdrojem informací jsou jejich kvazi zpravodajské kanály šířící narativy Kremlu, často přebírající zprávy uměle vytvořené ruskou Službou vnější rozvědky (Fondsk.ru). O míře vyčlenění těchto lidí z většinové společnosti svědčí i vyjádření jednoho z přítomných demonstrantů, se kterým se pro názorový nesouhlas přestal stýkat jeho vlastní syn.

Václav Hrabák

Roli moderátora projevů na Vítkově se ujal publicista Václav Hrabák a o kulturní program se postaral písničkách Pepa Nos, který zpívá a hraje na kytaru na shromážděních označovaných za „vlastenecké“ dlouhodobě.

Po zaznění pohádky o tříhlavém drakovi, který měl svou podobou a chováním symbolizovat a zesměšňovat vládu Petra Fialy (a v pohádce ho nechali zabít), Václav Hrabák připomněl, že se shromáždění koná na devatenácté výročí vstupu do EU, která se proměnila v organizaci, která je přiškrcuje. Pociťuje u nás pomalý nástup diktatury. Nikoliv nacistické, ani komunistické, ale diktatury sil, kterou řídí Evropská unie a americký deep state, kteří s loutkami vlády Petra Fialy hrají divadlo. Jedinou cestou k vyřešení situace je, aby spolu rozštěpené spolky začaly spolupracovat.

„Je potřeba ustoupit od honění si osobních ambicí, musíme každý jednat ve prospěch celku,“ zakončil úvod na Vítkově.

Pojem americký deep state (hluboký stát) má u demonstrantů posunutý význam. Zpopularizoval jej americký státní úředník Mike Lofgren ve významu, kdo skutečně vládne Americe – síť propletených politiků, úředníků, finančníků, soudců a dalších. Na této demonstraci a nejen této, trend je pozorovatelný i mezi příznivci bývalého prezidenta Donalda Trumpa, měl ale význam demokraticky nakloněných byrokratů, kteří usilují o jediné – aby se ani v České republice nežilo občanům dobře a byli pouze loutkami mocnějších z USA.

Ladislav Jakl

V podobném duchu se vyjádřil i publicista Ladislav Jakl. Ačkoliv je první máj svátkem lásky, vláda podle něho svými kroky opakovaně prokazuje, jak své vlastní občany nemá ráda.

„Ptejme se, jestli nás mají rádi ti, kteří naši zemi a zájmy prodávají cizím silám? Mají nás rádi ti, kteří fanatickým bojem s podnebím způsobili nejvyšší drahotu za posledních několik let? Mají nás rádi ti, kteří nezodpovědným zacházením s veřejnými financemi způsobili takovou inflaci, že těm, kteří myslí na zadní kolečka, jenom za poslední rok ukrojili jednu pětinu celoživotních úspor? Mají nás rádi ti, kteří na každý konflikt mají jediný recept, a to sílu? A tím ohrožují naši bezpečí? Mají nás rádi ti, kteří nás vylučují ze společnosti a dnes už i kriminalizují nositele odlišných názorů?“ pokládal jednu manipulující otázku za druhou.

V závěru projevu připomněl, že se tu spolu sešli v tomto různorodém aktivistickém složení, aby se spolu naučili diskutovat, pochopili odlišnosti jeden druhého a debatovali o nich. Jedině tak budou připraveni.

Petr Bahník

Předseda Akce D.O.S.T. a historik Petr Bahník zahájil proslov zkrácenou citací z biblické knihy Kazatel: Vše má svůj čas, je čas rození, čas umírání, čas pokoje, i čas boje. Zbytek jeho projevu přesvědčoval přítomné, že mohou nastat chvíle, kdy je na místě vzít do rukou zbraň.

Kazatel 3:1-8 B21
Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat, čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje.

Přítomným vyprávěl o bitvě na Vítkově, odmítnutém císaři Zikmundovi a vojenském géniovi Janu Žižkovi z Trocnova, který jeho vojsko vylákal k boji na Vítkov, kde mu uštědřil drtivou porážku.

„Poselství bitvy na Vítkově je jiné, byla vzácným příkladem jednoty, kdy otcové vstali, aby zabránili hladu a zbídačení svých dětí,“ řekl Bahník.

Z knihy Kazatel čerpá i svůj postoj, proč Česká republika nemá pomáhat Ukrajině: „Boj je na místě, jsou-li ohroženy naše domovy, nikoliv cizí zájmy.“ Což v bibli Kazatel samozřejmě uvedeno není, boj je míněn především v duchovní rovině.

Bahník dále citoval epigram Karla Havlíčka Borovského: „Nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad známe, že pán uklouz a sedlák si za něj nohu zláme.“ Významem tohoto epigramu je, že prosťáček nemá vstupovat mezi profesionály, protože ti už tam mají své pevné pozice a nováčka by jen zneužili jako užitečného idiota. Bahník ale epigram použil v jiném kontextu: Naši páni (vláda) nás táhnou na tenký a kluzký led, který se pod námi může prolomit.

V závěru projevu se odvolával na Kroniku Slovanů a začal pokládat jednu otázku za druhou, která měla v posluchačích upevnit nenávist k současné vládě: „Kdo by si pomyslel, že vládci zruší příslušné přísahy a budou intrikovat proti svým národům? Že synové budou podněcovány proti otcům? Otcové nabádáni k sobectví. Ženy k neplodnosti. Loajalitě nebude prokazován pražádný vděk a láska k vlasti bude urážena. Kdo by pomyslel, že mocní budou podněcovat vzájemnou nesnášenlivost k lidu. Co vzkázat – vzepřít se. Vzdorovat prací a životem. Čas pádu lupičů a svévolníků se blíží.“

David Bohbot

Bezpečnostní expert David Bohbot se sice narodil v Izraeli, ale nyní je občanem České republiky. Dlouhodobě se na kvazi médiích z pozice bezpečnostního experta vyjadřuje proti české pomoci Ruskem napadené Ukrajině, proti výcviku ukrajinských vojáků v Libavé a jakoukoliv pomoc považuje za bezpečnostní riziko pro Českou republiku a její občany. V médiích prohlašuje, že Ukrajina již válku prohrála. Je členem Trikolóry a v minulosti se objevil na protestu za zachování sochy maršála Koněva na náměstí Interbrigády, kde byl spatřen s ruskými diplomaty, kteří byli vyhoštěni z České republiky jako ruští zpravodajci.

„Lidé se domnívají, že ruští vojáci budou nadále bojovat proti ukrajinským vojákům, zatímco členské země budou posílat zbraně a cvičit ukrajinské jednotky. To se změní a brzy. Protože Amerika prohrává a NATO stojí před největší porážkou za celou dobu své existence,“ řekl Bohbot.

Diplomacie je jediná cesta, jak lze vyřešit válku. A aby uspěla diplomacie, potřebujeme silné vůdce, jako je Čína.

Zkušená armáda si musí položit tři otázky.
1. Proč jít do války?
2. Čeho chci dosáhnout?
3. Jak stanovených cílů dosáhnout?

Podle Bohbota si tyto otázky naše vláda nepoložila a zároveň má nulové válečné zkušenosti. O to více mává ukrajinskou vlajkou. Demonstranti na termín „ukrajinská vlajka“ provolávají Fuj!

Vláda by neváhala do boje s ruskou armádou poslat ani naše děti. Většina lidí přitom neví, jak se chovat v krizových situacích, jak reagovat na sirény, bombardování.

Američani věří, že mohou Rusko snadno porazit. Bohbot si ale myslí, že to není možné.

„Není to naše válka a nechceme se jí účastnit,“ uzavřel.

Pynelopi Cimprichová

Za Švýcarskou demokracii promluvila Pynelopi Cimprichová, která ve známost vešla během pandemie covidu. V současnosti se angažuje v iniciativě Ženy za život a pořádá mírové pochody „chcimírů“, to jest osob, které požadují dosažení míru zastavením mezinárodní pomoci, zejména té vojenské, napadené Ukrajině. V roce 2022 obdržela od Dětí Země ocenění Zelená perla za antiekologický výrok.

Podle Cimprichové jde na bojištích především o zdraví všech lidí a rozhodně to není jen počítačová hra.

Vyzvala, abychom se stali nezávislým státem a odešli jsme z NATO, které považuje za zločineckou organizaci, i když si není v současné době vůbec jistá, jestli takový výrok smí veřejně říkat.

Zároveň se postavila i proti změnám pohlaví, které označila za kastraci.

„Na to, aby zlo zvítězilo, stačí, aby dobří lidé nedělali nic,“ řekla závěrem.

Zdeněk Jandejsek

Oblasti zemědělství se ujal Zdeněk Jandejsek, který pokračoval v naplňování ruských zájmů s cílem zabránit vývozu ukrajinského obilí do České republiky. Rusko od začátku totální invaze klade Ukrajině do cesty nejrůznější překážky, aby své obilí a jiné zemědělské produkty nemohla exportovat. V reakci na to vznikla například Černomořská obilná iniciativa, nebo iniciativa Semena pro Ukrajinu. Nyní se šíří dezinformace, že Ukrajina na Západ vyváží obilí s jedovatými látkami, které poškozují zdraví.

Podle Jandejska je obilí z Ukrajiny vyráběno na úrovni před 15-20 lety. Používá se tam řada chemie, herbicidů a všech látek, které jsou u nás dávno zakázány. Obilí podle něj obsahuje velké množství mykotoxinů, což jsou plísně, které při požívání, ale i krmení, škodí nejen zvířatům, ale i lidem.

„Nebudeme se krmit tím, co je nekvalitní. Každému kilu bychom měli na hranicích udělat rozbor. Vládním představitelům je to jedno, oni mají radost, když konzumujeme něco, co nás poškodí,“ podněcoval nenávist i proti české vládě.

Zamlčel, že dovážené potraviny jsou na přítomnost mykotoxinů v obilí kontrolovány a Komise vydala nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, včetně právě mykotoxinů v obilí.

 

Jandejsek pokračoval v naplňování ruských zájmů, tentokrát přesvědčováním přítomných, že české domácnosti mají drahou energii kvůli lipské burze. Stejné tvrdil o pár hodin dříve na komunistickém prvomájovém mítinku na Střeleckém ostrově i předseda Ústřední rozhodčí komise KSČM Vladimír Chaloupka. Jak upozorňuje společnost ČEZ, odchodem z lipské burzy směrem na východ by ceny elektrické energie byly naopak ještě vyšší, uvedli příkladem budapeštskou burzu.

Podobně jako Chaloupka tvrdil, že cenu zvyšují emisní povolenky, ale elektřina se skládá ze dvou složek. První část ceny elektřiny zahrnuje emisní povolenky, ale druhá část je regulovaná složka, která v některých zemích tvoří až 75 % konečné ceny. Tvoří ji příspěvky na obnovitelné zdroje elektřiny, distribuční příspěvky, příspěvky na operátora trhu a jiné.

Ani nápad přestat vyvážet levnou elektřinu do zahraničí a odkupovat ji za mnohem vyšší cenu nepovede ke zlepšení situace. ČEZ vyváží jen 5 % elektřiny do zahraničí, pokud bychom s tím přestali, těžko můžeme očekávat, že k nám ze zahraničí budou dovážet ropu a plyn.

 

Otto Černý

 

Podle disidenta Otta Černého z Trikolóry se současný režim chová totalitněji než ten předchozí, vůči kterému v mládí vystupoval. Reagoval tak na stíhání sedmdesátky lidí za verbální přečiny, protože „zmínili svůj postoj k Ukrajině“. Obul se do bývalého vojenského prokurátora minulého režimu Igora Stříže, který podle něj občanům s jinými názory vyhrožuje.

Příkladem pronásledovaných občanů je podle Černého učitelka základní školy Bednářová, která podle Černého „jen před žáky pronesla, že se v Kyjevě nic neděje, přitom se po Kyjevě ze státníků prochází kde kdo jako po Stromovce.“

Za komunismu nezaznamenal nikoho, kdo by byl za svůj názor stíhán (takže zřejmě nezaznamenal ani sám sebe, neboť byl na podium uveden jako disident, který seděl za totality ve vězení).


Mezi další příklady pronásledovaných lidí uvedl docenta Ševčíka, či Zuzanu Majerovou z Trikolóry..

„Není našim zájmem nechat se vtáhnout do dalšího velmocenského podřízení, byl by to náš konec.“

 

David Formánek

 

David Formánek z iniciativy Otevři svou mysl varoval před zaváděním digitální měny centrální banky CBDC. Je přesvědčen, že centrální banka bude digitální měnu využívat ke kontrole transakcí.

Pokud by se vyhlásil „vymyšlený“ lockdown, omezili by nákup z vaší peněženky například na okruh dvou kilometrů od vašeho bydliště, aby jste nemohli nikam vyjet a nakoupit si jinde.

Nebo si vláda usmyslí, že jste nakoupili moc benzínu a máte velkou uhlíkovou stopu, tak si dva týdny nekoupíte žádou pohonnou hmotu.

„Není to konspirace, ale tvrdá realita, která je v plánu,“ přesvědčoval přítomné Formánek, který je považován za šiřitele konspiračních teorií.

 

Vladimír Štěpán

 

Vladimír Štěpán připomněl zprávu Eurostatu, podle které máme nejdražší energii v EU. Pozval přítomné na první česko-bulharské fórum ve Vracově, které se uskuteční 19. května. Mezi řečníky fóra bude například Petr Staněk.

Mezi protestujícími stál Vadim Petrov s bulharskou vlajkou. Štěpán uvedl, že s Bulhary budou dále rozvíjet vztahy a s Vadimem Petrovem zůstávají v kontaktu.

 

Ivan Noveský

 

Energetický expert Ivan Noveský si vzal na jazyk premiéra Petra Fialu. V minulosti se prý říkalo Lže, jako když Rudé právo tiskne, dnes se říká Lže, jako když Fiala slibuje.

Redakce TÝDEN.cz poukázala, že Noveský v minulosti šéfoval majetkovému odboru ministerstva práce a stál za transakcí, jejíž vinou stát prodělal dle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu 137 milionů korun. Petr Nečas (ODS), který rezort převzal po Zdeňku Škromachovi (ČSSD), označil za viníka Ivana Noveského a bylo na něj podáno trestní oznámení. Noveský se brání tvrzením, že transakce měla být zisková.

Podle něj vláda neřeší, proč máme nejdražší energie v EU. Dokonce jsme se dobrovolně vzdali levného a kvalitního plynu (ruského), místo toho odebíráme drahý a nekvalitní plyn.

Noveský si myslí, že se Eurostat se svou kritizovanou statistikou zařadil mezi dezinformátory a dezoláty.

 

Josef Skála

 

Komunista Josef Skála z KSČM byl nepravomocně odsouzen k osmi měsícům s odkladem na pět let za to, že v rádiu mluvil o „historických faktech“. Ve skutečnosti zpochybňoval a relativizoval katyňský masakr, což je popírání genocidy. Katyňský masakr se stal, je historickým faktem.

Podle něj česká vláda jedná nikoliv v zájmu svého lidu, ale v zájmu cizího kapitálu.

Znovu zazněla výzva ke spojení sil. Skálovou představou je vytvoření rovnoprávného partnerství, které nebude politickou stranou, ale volebním subjektem, kde budou lidé z různých vlasteneckých, demokratických, protiválečných a protifašistických sil. Věří, že pak ve volbách prolomí pěti procentní hranici.

 

Jiří Kobza

 

Společné ideologické sjednocení navrhl i poslanec SPD Jiří Kobza, poslední z řečníků setkání na Vítkově. Kdyby se všechny vlastenecké spolky spojily, mohly by u voleb získat kolem 17 % hlasů. „Cesta extrémní levice, progresivistů je cesta do pekel a nikam to nevede,“ naznačil, s kým se sjednocovat rozhodně nebudou.

Zmínil se o blíže neurčené sobotní konferenci, která se zamýšlela nad otázkami současnosti, kdy společnost je myšlenkově vyprázdněná, majetkově zchudlá. Zranitelní naskakují na mesiáše, kteří slibují rychlé zázraky.

Nedávno diskutoval na CNN Prima News s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským. V pořadu oznámil, že nebude prosazovat válku v Ukrajině, aby kvůli jeho názorům krváceli a umírali cizí lidé. Není to naše válka a stejně nakonec všechny války skončí u jednacího stolu. Kobza uvedl, že si válkou prošel a má s ní děsivé zkušenosti.

Nyní jsme v situaci, kdy společně musíme řešit budoucnost státu.

 

Pepa Nos

 

V závěru Václav Hrabák naznačil, že současná situace je podobná nástupu nacismu, který se prý tenkrát lidem zdál dobrý, ale vynucoval jednu ideologii. I nyní má poct, že je dáno, jak mají mluvit.

„Náhodná rozhodnutí vlády v nás mají vyvolat pocit beznaděje, chtějí nás zbavit identity, vzdělání, emocí, prostředků na samostatnou existenci, cílem je zadusit v lidech duchovnost. Nesmíme se snížit k nenávisti,“ řekl na závěr shromáždění.

Po zaznění státní hymny se Pepa Nos ujal své kytary a zahrál například píseň Kdož sú boží bojovníci.