Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Zpravodajci chtějí pravomoc neomezeně sledovat internetový provoz – bez povolení soudu

armada1
 
Pod záminkou boje proti terorismu by vojenská rozvědka ráda monitorovala a analyzovala elektronickou komunikaci a provoz na Internetu. Vyplývá to z návrhu novely zákona o Vojenském zpravodajství z dílny ministerstva obrany. Novela sice jasně neurčuje, že bude možné sledovat i obsah samotné komunikace, ale technika to umožňuje a samotný zákon analyzování komunikace ani výslovně nezakazuje. Proto Piráti s tímto návrhem rozhodně nesouhlasí.

 
„Ochrana českého kyberprostoru si nepochybně zaslouží pozornost a je v pořádku, že ji napříště bude definovat právní norma,“ říká Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany. „Nesouhlasíme ale s razantním posílením pozice vojenské rozvědky, které nastane, pokud získá právo umísťovat k poskytovatelům Internetu své „sondy“ pro monitorování podezřelého chování na síti. Díky IP adrese, která před samotnou agregací musí být logicky součástí sbíraných dat, si zpravodajec lehce zjistí totožnost konkrétní osoby, bude moci libovolně sledovat její pohyb na Internetu a sbírat o ní informace. A to není nic jiného než sledování bez soudního povolení,“ dodává.
 
V rámci boje proti kriminalitě už policie aktivity na Internetu běžně sleduje. Na základě rozhodnutí soudu vyšetřovatel provádí technické sledování u providera nebo provozovatele datového centra. Existuje i zákonná povinnost poskytovatelů uchovávat půl roku informace o komunikaci. Také k těm se tajné služby, policie nebo ČNB dostanou jedině s povolením od soudu. Pirátská strana trvá na tom, že princip soudního povolení musí být zachován i v moderním světě, kde existují rizika útoků na IT systémy.

V poslední době Piráti s obavou sledují nenápadné omezování svobody jednotlivce. Naopak státu stále více roste chuť shromažďovat informace o občanech a narušovat jejich soukromí. 

–          1. července 2016 nabývá účinnosti novela zákona o zdravotních službách. Umožní vznik zdravotního super-registru pro adresné shromažďování těch nejcitlivějších osobních informací o každém z nás. Důvodem je mapování péče a údajné hospodárnější nakládání s prostředky na zdravotnictví. 

–          7. června 2016 prezident republiky podepsal zákon, který zavádí cenzuru Internetu. Pod záminkou boje proti hazardu dostávají úředníci ministerstva financí pravomoc nařídit poskytovatelům Internetu blokaci v Česku nelicencovaných herních webů.

–          Nyní pod hlavičkou boje proti terorismu přicházejí vojenští zpravodajci s požadavkem výrazně silnějších pravomocí, pokud jde o sledování internetového provozu. To je další nebezpečný krok směrem k oslabení pozice jednotlivce ve vztahu k státním institucím.

 
Odkazy:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony