Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Zemská domobrana tuší jadernou válku s Ruskem a mimořádně proškoluje své členy, jak ji přežít

 

Národní domobrana - Ilustrační obrázek z demonstrace Lucie Haškové na Václavském náměstí v Praze, 17. 9.  2016 - někteří členové nyní přešli k Zemské domobraně.
Národní domobrana – Ilustrační obrázek z demonstrace Lucie Haškové na Václavském náměstí v Praze, 17. 9. 2016 – někteří členové nyní přešli k Zemské domobraně.

 

Zemská domobrana, která vznikla odštěpením se od Národní domobrany, začala rozesílat přes e-maily speciální číslo zpravodaje Zemské domobrany, které obsahuje návody k přežití jaderné války.[1]

Zpravodaj vznikl v reakci na březnové události, kvůli kterým se vyostřily vztahy mezi členskými zeměmi NATO a Ruskou federací (RF). Dle fiktivního scénáře Zemské domobrany NATO křivě obviní RF z porušení světového míru, načež RF zareaguje vystřelením jaderných střel na USA a členské země NATO.

Ve zpravodaji následně sdílejí rady pro přežití jaderné války. Některé jsou okopírovány z vědecko – populárních článků v mainstreamu, ale podle jiných, pravděpodobně z diskuzního fóra rozpad.cz od uživatele jménem Lypster, si členové mohou zbytečně poškodit zdraví. Příkladem uveďme doporučení užít až 16 tablet jodidu draselného 65 mg hameln.

Příbalový leták jodidu draselného přitom uvádí, že při vyhlášení radiační havárie a na výzvu obyvatelé mají spolknout osoby starší 12 let dvě tablety do jedné hodiny od havárie a bude-li to radiační situace vyžadovat, po dalších 24 hodinách nebo 48 hodinách ještě poloviční dávku jodidu draselného. To vše až po výzvě v televizi a rozhlasu (budou-li vysílat). Předávkování tabletami je sice málo pravděpodobné, ale mohou se vyskytnout nežádoucí účinky po vysokých dávkách a dlouhodobém užívání – kožní alergické reakce a poruchy trávení, nevolnost, u predisponovaných jedinců se mohou objevit hyperfunkční stavy štítné žlázy. [2]

Dávkování jodidem draselným se navíc liší stát od státu a nepanuje v něm shoda. Popisuje se první a druhá dávka příjmu jodidu draselného, informace k podávání dalších tablet, je-li osoba radioaktivnímu jodu vystavena opakovaně, zcela chybějí – jak v příbalových letácích, tak v příručkách EU. Informace se rozcházejí i pro věkovou kategorii nad 40 let – kde některé zdroje uvádí, že tyto osoby by jodid draselný užívat neměly, pokud to nebude vyslověně řečeno ve sdělovacích prostředcích.

Neodborná veřejnost tak vlastně neví, jak se má zachovat, kdyby začala jaderná válka a nemůže se pro tuto situaci předem ani teoreticky připravit, neboť neexistuje žádný relevantní zdroj v mateřském jazyce, který by tyto otázky jednoduše a stručně zodpověděl. Je tedy zcela odkázána na sdělovací prostředky v době útoku, které však nemusí být v provozu, nebo jim značná část populace v současné době nemusí ani věřit a bude čerpat informace pouze z alternativních médií, jako je zpravodaj Zemské domobrany.

Pravděpodobnost, že by Ruská federace jakkoliv zaútočila na členské země EU nebo NATO, byla ještě v roce 2017 minimální. Během jubilejního Všeslovanského sjezdu v Moskvě byly české delegaci podány informace, dle kterých by válka s NATO a EU pro každou ruskou rodinu znamenala minimálně jednoho mrtvého muže, což si nemohou dovolit. Válka by přišla v úvahu pouze ve chvíli, kdyby se Rusko ocitlo ve svízelné situaci, ze které by již jiná cesta nevedla. [3]

V březnu se na sociálních sítích objevilo hojně sdílené video, ve kterém prezident RF Vladimír Putin říká: „Pokud se někdo rozhodne zničit Rusko, máme zákonné právo odpovědět. Ano, bude to globální katastrofa. Ale k čemu je nám takový mír/svět, když by tam nebylo Ruska? [4]

Jestli jde tedy jen o pouhé strašení, nebo se Rusko chystá vyvolat nekonvenční konflikt vůči státům NATO, je nyní otázkou spíše pro zpravodajské služby (nikoliv pro novináře).

 
Odkazy:

[1] Mimořádné číslo Zemské domobrany (pozn. rady jsou nepřesné až mylné)

[2] Příbalový leták k tabletám jodidu draselného

[3] Citace z interních dokumentů ER, materiály není možné zveřejnit, ale lze je poskytnout konkrétním osobám

[4] Video: Владимир Путин: Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, это будет глобальная катастрофа. Но зачем нам такой мир, если там не будет России?