Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Zázraky znovu! K Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu

 

V sobotu 27. ledna 2024 se v podvečerních hodinách konala v pražské Beseder Gallery již v pořadí druhá charitativní prodejní výstava pro Izrael z cyklu „Zázraky znovu!“ umělkyň Hany Alisy Omer a Markéty Krňanské, tentokrát na Den obětí památky holocaustu.

 

Umělkyně Hana Alisa Omer se narodila na den přesně dva roky po osvobození koncentračního tábora v Osvětimi díky zázraku, že její matka přežila jak Osvětim, tak Ravensbrück, nakonec Pochod smrti.

Nezatajuje, že jako dítě přeživších trpí syndromem 2. generace. Jde o transfer traumatu na osobu, která sice událost nezažila, ale v rámci rodiny se přenáší na další generace. Studiem syndromu se zabývá pražský Rafael Institut a vyšla k němu publikace Transgenerační přenost (nejen) traumatu od Marka Preisse a Daniely Vizinové.

Malování obrazů umělkyni pomáhá vypořádávat se se syndromem a čelit hlubokým otázkám existence.

Výstava byla zahájena hudebním vystoupením syna malířky hrou na ruční bubny. Poté pokračovala českým překladem básně jejího bratra Eugena a básní o komínech Osvětimi od švédské lékařky.

Výstavě dominovaly díla k tématu holocaustu, která malovala v době, kdy žila v Izraeli.

Z cyklu Kořeny byl vystaven obraz Pomoc z Nového světa. V popředí je zobrazen Hilel Kook, který Spojené státy americké upozornil na holocaust Židů v Evropě během druhé světové války, díky čemuž Amerika vstoupila do války proti nacismu. V pozadí jsou pak významné osobnosti, které za války zachránily tisíce Židů – Raoul Wallenberg, Carl Lutz a Recha Sternbuch.

Po lesním požáru, který zničil její ateliér v umělecké vesnici, se přemístila do Prahy. Některé obrazy se v důsledku požáru dochovaly pouze v kopiích.

Návštěvníky výstavy nejvíce zaujaly obrazy Prahy, zejména Vyšehradská skála a Nad věžemi sv. Víta.

Obrazy z cyklu „Nebeský a Pozemský Jeruzalém“ byly inspirované vizemi Dr. Jizáka Chajutmana, myslitela a jasnovidce z Jeruzaléma. Nepřehlédnutelná byla olejomalba Otevření Brány Milosti.

Do umělecké tvorby se promítla i pandemie covidu-19, kdy jí byla Muzeu holocaustu na Slovensku v Seredi zrušena výstava. Během úklidu kreseb a náčrtů některé roztrhala a udělala z nich koláže.

„Kéž se lidstvo naučí řešit zdánlivě neřešitelné konflikty se soucitnou moudrostí,“ vyjádřila se závěrem k události na Facebooku.

Akce se konala pod záštitou Velvyslanectví Izraele v ČR. Výtěžek z prodaných děl bude použit na pomoc současnou válkou postiženým rodinám v Izraeli.

Obrazy je možné si prohlédnout a objednat na webových stránkách http://hanalisa.art.