Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k palestinské ambasádě: Vyjádření Velvyslanectví Státu Palestina v Praze o situaci po výbuchu v jejich rezidenci (1)

Starosta městské části Petr Hejl svolal na čtvrtek 6. února od 18 hodin 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol, na kterém se projednávala situace po výbuchu v nové palestinské rezidenci, při které tragicky zahynul velvyslanec Džamál al-Džamál. Jednání se zúčastnili zástupci Policie ČR, ministerstva zahraničních věcí a palestinské ambasády. V několikadílném seriálu postupně zveřejníme všechna klíčová vyjádření, která na zasedání zazněla.

 

 

Vyjádření Velvyslanectví Státu Palestina v Praze o situaci po výbuchu v jejich rezidenci

 
Vážené dámy, vážení pánové, srdečně Vás zdravím,

úvodem bych chtěl poděkovat panu starostovi Petru Hejlovi a členům Zastupitelstva za iniciativu uspořádat toto setkání. Můžeme vás ujistit, že s nimi sdílíme jejich bdělost o bezpečí a spokojenost občanů Suchdola. Zároveň bych chtěl přivítat a poděkovat zástupcům Ministerstva zahraničních věcí a zástupcům Policie ČR, která vyšetřuje tragickou událost s úplnou profesionalitou a objektivností.

Není nic horšího, než když se diplomat probudí první den nového roku a nastane výbuch, který ho usmrtí. To, co se stalo, je záhadný výbuch s následkem nevyjasněné smrti velvyslance Džamála al-Džamála. Nikdo dosud neví, co bylo příčinou výbuchu, jehož obětí se stala osobnost s tak vysokým politickým postavením jako je velvyslanec.

Zesnulý velvyslanec měl velice rád Českou republiku, kde v minulosti působil dlouhá léta. Mluvil česky a měl velké ambiciozní plány posílit a rozvíjet česko-palestinské vztahy. Všechny jeho děti studovaly v českých školách. Jeho starší syn zde založil rodinu, oženil se zde a má malou dceru. A tak můžeme říci o rodině zesnulého velvyslance, že je to i česká rodina co se týče výchovy, vzdělání a i kultury.

Druhá stránka tohoto incidentu bylo nalezení 12-ti kusů starých zbraní České republiky. Všechny tyto zbraně byly v osmdesátých letech minulého století poskytnuty buď jako dary oficiálními československými institucemi palestinským představitelům, kteří navštěvovali Československo a byly předány jako dary reprezentující významný český zbrojní průmysl, a nebo byly československým Ministerstvem vnitra poskytnuty velvyslanectví pro účely ochrany palestinských delegací během jejich častých návštěv. Potvrzujeme, že tyto zbraně nikdy nebyly použity.

Po roce 1989 již nebyla potřeba těchto zbraní a po celou dobu byly uskladněny bez jakékoliv manipulace. Neoznámení přítomnosti starých zbraní Ministerstvu zahraničních věcí ČR bylo výsledkem faktu, že tyto zbraně nebyly předmětem praktického a denního zájmu, jakož ani součástí pracovní agendy velvyslanectví a jeho činnosti. Na tyto zbraně nebyl již nikým brán zřetel z důvodu dlouhodobé nedbalosti. Přítomnost těchto zbraní neměla za cíl porušení českých zákonů a předpisů či Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích a není ničím jiným než neúmyslným nedopatřením. Za to se palestinská strana omluvila Ministerstvem zahraničních věcí diplomatickou nótou, ve které jsme potvrdili úplný respekt a dodržování českého právního řádu a mezinárodních smluv a dohod. A žádáme o shovívavost, zejména s ohledem na fakt, mise Palestiny v České republice během svého působení nikdy neporušila český právní řád.

Je nám líto, že někteří bezpečnostní experti bez jakéhokoliv důkazu nepravdivě mluvili v českých sdělovacích prostředcích o nalezení velkého počtu zbraní a dokonce i o obchodování se zbraněmi, což dezorientovalo značnou část české veřejnosti. Při této příležitosti chceme ujistit obyvatele Suchodola a všechny české občany, že na našem velvyslanectví se již nenachází žádné zbraně a ani je pro naši práci nepotřebujeme a že jsme podnikli všechna opatření a vyvodili příslušná poučení, aby se situace již neopakovala.

Již léta na našem velvyslanectví pracují čtyři čeští zaměstnanci a při výkonu jejich práce se neomezeně pohybují ve všech prostorách velvyslanectví a i rezidence. Naši palestinští zaměstnanci jsou lidé, kteří zde studovali na českých vysokých školách. Mají české rodiny a považují Českou republiku za svojí druhou vlast. I pro ně platí české zákony a předpisy. Na velvyslanectví působí pouze jeden pracovník s diplomatickou imunitou.

Vážení občané, rádi bychom se touto cestou také omluvili všem obyvatelům Suchdola za způsobené nepříjemnosti a spolu se všemi dalšími si je dovolujeme srdečně pozvat na den otevřených dveří velvyslanectví a rezidence, který pořádáme v sobotu 15. února.

Chargé d’affaires
Džadalláh Sabatín
Velvyslanectví státu Palestina