Neděle 26. května, 2024
Evropský rozhled

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k palestinské ambasádě: Vyjádření náměstka ministra zahraničních věcí Karla Borůvky (3)

Výbuch na palestinské ambasádě se rovněž dotkl českého ministerstva zahraničních věcí, které o události komunikovalo s palestinskou stranou. Na mimořádné zasedání MČ Praha-Suchdol proto vyslali náměstka ministra zahraničních věcí Karla Borůvku, aby situaci po výbuchu z prvního ledna letošního roku ozřejmil.

 

 

Hned v úvodu je potřeba zdůraznit, že Karel Borůvka několik let žil na Suchdole a jistý čas zde i působil v zastupitelstvu, pro mnohé místní by proto neměl být neznámou tváří.

Zaměstnanci ministerstva byli okamžitě po výbuchu v kontaktu s palestinským ministerstvem zahraničí. Do České republiky přijela speciální palestinská delegace, která jednala s 1. náměstkem ministerstva zahraničních věcí ČR Jiřím Schneiderem. Přijel také speciální vyšetřovací tým palestinské strany.

Karel Borůvka dále uvedl, že činnost jakékoliv ambasády v České republice, ale i jinde ve světě, se řídí podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Stát, který má ambasádu v zahraničí, vychází z daných konvencí a z daných zvyklostí, čili ambasáda užívá jistých imunit a výsad. Stát pak může vycházet z toho, že ambasáda je nedotknutelná. Pokud je ambasáda řádná, což je i případ té palestinské u nás, není možné na ambasádu za žádných okolností vstoupit. Zákaz vstupu platí i pro policii. Policie na území ambasády může vstoupit jen ve výjimečných případech, například při ohrožení života. V případě výbuchu v palestinské rezidenci tomu bylo jinak. Policie byla povolána samotnými zaměstnanci ambasády. Ti od samého počátku s policií spolupracovali.

Ministerstvo zahraničí zaznamenalo rovněž zprávy o nalezení zbraní, včetně výbušnin, na území ambasády. V této souvislosti Karla Borůvku udivil předchozí výrok představitele palestinské ambasády chargé d’affaires Džadalláha Sabatína, který výbuch ve svém vyjádření označil za záhadný a dosud nevyjasněný, přestože česká strana o výbuchu ví už poměrně mnoho – kde k němu došlo, za jakých okolností i jaká byla participace bývalého velvyslance Džamála al-Džamála, který po výbuchu tragicky zahynul.

Stejné stanovisko zaujal i Martin Vondrášek, ředitel Krajského ředitelství hlavního města Prahy. Ani podle něj se nejedná o nevyjasněný výbuch a o nevyjasněné úmrtí. Je jisté, že šlo o neodbornou manipulaci s výbušninou.

„Je jedna známá pravda a to že nastal výbuch v rezidenci velvyslance. Nám není známo, že se nachází výbušniny v areálu ambasády či rezidence. Policejní vyšetřování pokračuje. Plně důvěřujeme českým vyšetřovatelům a v nestrannost české policie. To je moje vysvětlení pro slovo nevyjasněné,“ uvedl chargé d’affaires Džadalláh Sabatín.

Ministerstvo zahraničních věcí nyní považuje situaci za stabilizovanou. Budou se zabývat závěry vyšetřování a dohlížet nad tím, aby palestinská ambasáda pracovala v podmínkách České republiky jako standardní zastoupení, k čemuž palestinská strana vyjádřila svou vůli a omluvila se.