Pátek 12. července, 2024
Evropský rozhled

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k palestinské ambasádě: Vyjádření členů Rady městské části Praha-Suchdol (2)

V druhém díle o zasedání zastupitelstva městské části Praha-Suchdol zveřejňujeme vyjádření členů Rady městské části Praha-Suchdol, které na místě přečetl starosta Petr Hejl.

 

 

Vyjádření členů Rady městské části Praha-Suchdol

Ve středu 1. ledna 2014 před polednem došlo v novém tehdy nezkolaudovaném areálu palestinské ambasády k výbuchu způsobeném manipulací s výbušninou, po němž palestinský velvyslanec zemřel následkem vážných poranění.

Z pohledu vedení městské části je možné k této závažné a tragické události v rezidenci palestinského velvyslance uvést následující informace:

Pod diplomatickou ochranou se na ambasádě nelegálně nalézaly pistole, samopaly a výbušniny, a bylo tím porušeno české i mezinárodní právo.

1. ledna odpoledne proběhla několika hodinová evakuace obyvatel v blízkém sousedství ambasády. V souvislosti s nálezem zbraní se ministerstvo zahraničních věcí ohradilo proti porušení českého a mezinárodního práva a požadovalo po palestinské ambasádě vysvětlení. 9. ledna se chargé d’affaires Džadalláh Sabatín omluvil obyvatelům městské části za narušení klidu a vyvolání obav. Městská část vyslovila soustrast nad úmrtím palestinského velvyslance Džamála Muhammada Džamála.

10. ledna proběhla před ambasádou demonstrace na podporu požadavku jejího přemístění mimo území Suchdola.

15. ledna policejní prezident plk. Lessy na schůzce s představiteli městské části kategoricky prohlásil, že incidentem nebyla ohrožena bezpečnost v okolí ambasády.

16. ledna Policie ČR zveřejnila informaci, že kriminalisté v budově ambasády nalezli další výbušninu, kterou předtím pyrotechnici přehlédli.

22. ledna na schůzce na ministerstvu zahraničních věcí bylo představitelům městské části sděleno, že není v kompetenci ministerstva zajistit přemístění ambasády, protože pozemek i budovy jsou v majetku palestinského státu. Internetovou petici za zrušení diplomatického zastoupení tzv. státu Palestina podepsalo k dnešnímu dni téměř 3 tisíce lidí.

5. února, tedy včera, byly budovy palestinského velvyslanectví zkolaudovány.
Vedení městské části Praha-Suchdol má po této události důvodné pochybnosti o tom, že zde bude sídlit standardní diplomatická mise, jak ministerstvo zahraničních věcí v minulosti předpokládalo a ujišťovalo v tom smyslu i obyvatele. Vzhledem k tomu, že přítomnost nelegálních zbraní a výbušnin na palestinském velvyslanectví vyvolala obavy o bezpečnost obyvatel, představitelé městské části požádali dne 3. ledna ministerstvo zahraničních věcí o přesun ambasády mimo území Suchdola. Ministerstvo zahraničních věcí v reakci na tuto žádost oznámilo, že sdílí obavy suchdolských obyvatel o bezpečnost a je připraveno o vzniklé situaci jednat. Vedení městské části dále v souvislosti s incidentem požádalo policejního prezidenta o zajištění bezpečnosti na území městské části.

K historii palestinského velvyslanectví a jeho přemísťování na Suchdol lze uvést následující informace:

Velvyslanectví státu Palestina existuje v naší republice od roku 1987 a v posledních letech užívalo prostory v Troji. Československá socialistická republika uznala Stát Palestina v roce 1989.

V roce 2003 stát Palestina získal od soukromého majitele pozemky a budovy bývalého železářství „Neckermann“; které ani před malou privatizací nepatřily Suchdolu. Budovy velvyslanectví a rezidence byly umístěny v souladu s územním plánem, pro vydání územního rozhodnutí nebyl ze strany stavebního úřadu Praha 6 zákonný důvod. Ambasáda v rámci výstavby svého areálu vybudovala na své náklady v části ulice Májová potřebné inženýrské sítě (plynovod, veřejné osvětlení, kanalizaci) a komunikaci a také chodník, které předá jednotlivým správcům.

Od doby nákupu pozemku státem Palestina v roce 2003, dále pak během územního řízení v roce 2011 a při samotné výstavbě ambasády, jsme se setkávali s obavami s umístěním palestinské ambasády v Suchdole. Na znepokojení obyvatel ministerstvo zahraničí reagovalo tehdy ujištěním, že po celou dobu existence velvyslanectví v Praze nebyl evidován žádný závažný incident a proto se lze domnívat, že existence nového sídla velvyslanectví v Suchdole nebude mít žádné významné negativní dopady na jeho okolí. Ministerstvo také uvedlo, že za dobu 24 let existence tohoto zastupitelského úřadu v České republice nebyly shledány důvody pro lustraci osob či vozidel v okolí mise.

Skutečnost, že diplomaté na ambasádě pod diplomatickým krytím uchovávali nelegální zbraně a výbušninu a dokonce s ní manipulovali, zásadně zkomplikovala působení palestinské diplomatické mise v Praze-Suchdole.

Vyřešení celé situace záleží především na přístupu představitelů palestinské ambasády, dále Policie ČR a ministerstva zahraničních věcí.

Je zcela nezbytné důsledné objasnění incidentu a předložení záruk, že ambasáda Státu Palestina a působení jejich diplomatů nebude ohrožovat bezpečnost obyvatel městské části.