Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k palestinské ambasádě: Chystané kroky ke zvýšení bezpečnosti v okolí městské části Praha-Suchdol (5)

K bezpečnostní situaci v oblasti nové palestinské ambasády se krátce vyjádřil i Karel Prommer, ředitel Obvodního ředitelství policie Praha I. V krátkosti shrnul několik statistických dat o nízké kriminalitě v obvodech Lysolaje, Sedlec a Suchdol, zmínil posílení hlídek a možnost zvýšení dohledu nad oblastí kamerovým systémem. Kamerám se dále podrobněji věnoval Martin Vondrášek, ředitel krajského ředitelství hlavního města Prahy. Eduard Šuster, šéf pražských strážníků, plánuje posílit oblast o jednoho strážníka.

 

 

Podle Karla Prommera je na Praze 6 ročně spácháno přes 4200 trestných činů, ale v obvodu Lysolaje, Sedlec a Suchdol jich bylo spácháno pouze 200. Za rok 2014 byly spáchány zatím dva trestné činy, mezi něž patří řízení pod vlivem psychotropních látek a alkoholu. Násilná trestná činnost je v tomto úseku nulová.

Navzdory nízké kriminalitě přijali s panem starostou Hejlem určitá opatření. V první řadě bude v oblasti posílená hlídková činnost. Dále po dohodě s celoměstským útvarem krajského ředitelství hlavního města Prahy bude zajištěna pohotovostní motorizovaná jednotka. Hlavním smyslem opatření je zvýšení pocitu bezpečí pro místní obyvatele tím, že budou ve svých ulicích častěji vídat uniformované policisty.

Kromě toho na úřadu městské části Praha-Suchdol starosta Hejl vymezí jednu místnost, kde každou středu od patnácti do osmnácti hodin bude k dispozici policista, který bude přijímat poznatky obyvatel, případně bude přijímat prvotní oznámení trestních činů. Po třech měsících provedou vyhodnocení, na základě kterého se ukáže, jestli je vyšší hodinová dotace vhodná, či nikoliv.

Ke zvýšení bezpečnosti by mohl napomoci také městský kamerový systém. Ten v současné době končí na kruhovém objezdu Vítězného náměstí v Dejvicích, přičemž směrem k Suchdole už není téměř nic, co by policistům pomohlo při vyhodnocování kriminality.

Martin Vondrášek uvedl, že provozovatelem městského kamerového systému je buď magistrát nebo jednotlivé městské části. Jsou městské části, které na vlastní pěst provozují kamerový systém s dohledovým pracovištěm, nebo jsou městské části, které pouštějí záznam ze svých kamer do městského kamerového systému hlavního města Prahy.

„Poslední kamera je na výjezdu do ulice Jugoslávských partyzánů. V rámci požadavku na magistrát jsme si řekli o několik kamer nových a o přemístění kamer, která nám zde k ničemu nejsou, na místa nová. Mezi nimi je i kamera na křižovatce s ulicí Zelená, kousek před hotelem na světelné křižovatce. V Sedlci a v Lysolajích žádnou kameru nemáme,“ vysvětlil Martin Vondrášek chystané změny v umístění kamer na Praze 6.

Šéf pražských strážníků, Eduard Šuster, plánuje posílit městskou část o jednoho strážníka. Od 1. března budou oblast hlídat dva strážníci. To je nadstandardní počet, vezme-li se v úvahu, že obvodní ředitelství pro Prahu 6 má 116 strážníků. V Lysolajích a jinde hlídá oblast vždy jen jeden strážník.