Středa 24. července, 2024
Evropský rozhled

Zápisky z přednášky „Jiná Ukrajina“ (část IV. – závěrečná)

&nbps;

Alexandr Čopa (Олександр Чопа) ve vysílání 24TV.
Alexandr Čopa (Олександр Чопа) ve vysílání 24TV.

 

Závěrečným řečníkem na přednášce „Jiná Ukrajina“, kterou pořádala česká prorusky orientovaná scéna, promluvil Alexandr Čopa z Hnutí Inšije. Ani o něm nebyla posluchačům řečena plná pravda o jeho skutečném postavení na Ukrajině, stejně jako generál Dumanskij byl představen jako běžný občan Ukrajiny, jehož hlas v médiích neuslyšíte.

Ve skutečnosti Alexandr Čopa býval kapitánem pohraniční stráže v tehdejším Sovětském svazu, po roce 1990 odešel pracovat na blíže neurčenou pozici v ukrajinské armádě. Kromě svého působení v hnutí Inšije (Jiní) byl místopředsedou Kredit Majdanu, které sdružuje oběti bankovního systému.

Ve svém projevu vysvětloval, proč volby nemohou v zemi nic změnit a snažil se naznačit, že na Ukrajině je s výsledky voleb manipulováno natolik, že i kdyby vyhrála jiná strana, stejně se hlasy nakonec objeví u vládnoucích oligarchů. Jde o typický projev podkopávání důvěry občanů ve vlastní stát, kdy je jim vštěpováno do hlav, že demokratickým a mírovým způsobem nic změnit nelze.

Oligarchové podle Čopy mají několikerý systém ochrany před voličem, kterému říká matrix oligarchů. Úkoly matrixu plní Ministerstvo spravedlnosti. Zónou obrany před voličem jsou standardně média, neboť 5 oligarchů vlastní 95 % médií. Další linií obrany jsou volební komise, není totiž důležité, kdo jak hlasuje, ale kdo jak sčítá. A hlavní linií obrany jsou orgány činné v trestním řízení – policie, státní bezpečnost a státní zastupitelství. Jakýkoliv rozkaz plní, ať už je to zákonné nebo nezákonné. Další linii obrany představují soudy. Veškeré soudy jsou podřízené této skupině lidí, i když Čopa dodává, že těžko říct, zda jde o lidi.

Obyčejný občan má 4 východiska z této situace. Prvním východiskem je emigrace, ať už jde o trvalé nebo dočasné migranty. Druhým východiskem je smířit se se situací. Nebo se integrovat do systému. Poslední variantou je cesta změny. Proto vybudovali organizaci Jiní.

Vládnoucí vrstvy se snaží ukrajinskou společnost mezi sebou co nejvíce rozdělit. Prvním dělení je podle jazyka, kdo mluví ukrajinsky a kdo rusky. Pak dělí lidí podle toho, jestli bydlí na východě nebo na západě. Dalším dělení je podle patriarchátů – na Kyjevský patriarchát, Moskevský patriarchát, řeckokatolickou církev a autokefální pravoslavné.

Zde si dovolíme odbočku od toho, co v přednášce zaznělo. Moskevský patriarchát v době Majdanu a po něm sehrál významnou roli. Ukrajinská církev spojená s Moskvou je přežitkem ještě z dob, kdy se Ukrajina osamostatnila v roce 1991. Kyjevský duchovní Filaret II. usiloval o odtržení církve od Moskvy, ale zbavili ho své hodnosti. Založil proto Kyjevský patriarchát. Mezi církvemi vznikla velká rivalita. Pak přišel Majdan a propukly rozkoly uvnitř Moskevského patriarchátu. Část představitelů sympatizovala s protestujícími na Majdanu a část otevřeně podpořila ruskou intervenci na Donbase. Nový metropolita Onufrij prosazuje sjednocení „ruského prostoru“, do kterého by kromě Ukrajiny mělo patřit také Bělorusko. To vše způsobuje velký odliv ukrajinských věřících pryč z církve a patriarchát ztrácí na Ukrajině podporu občanů. [1 – reportáž České televize k situaci ukrajinských církví]

Tvrzení, že oligarchové rozdělují společnost podle církve je nesmyslné, církve rozdělil pád Sovětského svazu a snaha vymanit se z ruského vlivu.

V dalším bodě Čopa upozorňoval, že na Ukrajině je rozsáhlá korupce, USA má prostředky odhalit do hodiny, kdo za ní stojí, ale nikdy to neudělaly.

Ten, kdo je za konflikt zodpovědný je podle Čopy zároveň ten, kdo na konfliktu nejvíce vydělává. Rusko to podle něj není, protože to je pod sankcemi a ekonomicky kvůli konfliktu trpí. Ukrajina přišla o tři oblasti, umírají tam lidé. Původce války našli v USA. Aktiva na Ukrajině zlevnila až 10 krát. A jsou tu kupci, kteří aktiva takto pod cenou skupují. Z historického hlediska je Ukrajina pro USA to samé jako v minulosti Afghánistán.

Po malé odbočce připomeneme, že původcem konfliktu nutně nemusí být ten, kdo na něm vydělává. Naopak konflikt je pro obě strany ekonomicky náročný. Pokud někdo na konfliktu vydělává, můžeme maximálně říci, že je to nemorální, ale není to nutně důkazem, že je původcem sporu.

Seriál o přednášce Jiná Ukrajina nevznikl proto, že bychom chtěli ospravedlnit invazi Ruska na Ukrajinu nebo věřili v konspirační teorie, že USA na situaci vydělávají, ale proto, abychom přinesli vhled do uvažování osob na této scéně. Považujeme za důležité informovat veřejnosti i o tom, o čem si povídají proruští aktivisté.