Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Zajd Raad Husajn vyzývá Českou republiku, aby ukončila věznění migrantů a uprchlíků

Ženeva – Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn ve čtvrtek ostře kritizoval zadržování migrantů a uprchlíků na území České republiky, zvlášť upozorňoval na porušování práv dětí, které jsou rovněž vězněny v rozporu s mezinárodními úmluvami.

 

Neonacisté útočí pěstmi na dvě mladé muslimky v šátku, které čekaly na zastávce tramvaje nedaleko Václavského náměstí.
Neonacisté útočí pěstmi na dvě mladé muslimky v šátku, které čekaly na tramvajové zastávce nedaleko Václavského náměstí.

 

Během posledních dvou měsíců několik evropských tranzitních zemí přijalo restriktivní politiku vůči migrantům a uprchlíkům. Česká republika je mezi nimi unikátní, protože běžně tyto lidi zadržuje v detenčních zařízeních 40 dní, v některých případech až 90 dní, a to v podmínkách, které jsou ponižující.

„Mnozí z nich jsou uprchlíci, kteří si mnoho vytrpěli nejen ve svých zemích, a také na cestě do České republiky,“ řekl vysoký komisař. „Mezinárodní právo jasně definuje, že detence se má užívat až v krajním případě. Co se týče dětí, tak tam Výbor OSN pro práva dětí zdůraznil, že zadržování dětí jenom na základě statusu migrace, nebo statusu jejich rodičů, je porušením práva. Nikdy to nebude v jejich nejlepším zájmu a nedá se to ospravedlnit.“

Vysoký komisař vyjádřil znepokojení nad tím, že je v České republice politika detence stále uplatňována, přestože ji někteří propuštění napadli u soudu. Poznamenal, že většina migrantů a uprchlíků se nenachází v pozici, aby své věznění mohli soudně napadnout, protože nemají žádné informace o bezplatné právní pomoci, a občanské iniciativy pracující s uprchlíky měly jen velmi omezený přístup k zařízením jako je Bělá-Jezová.

Zajd rovněž vyjádřil znepokojení nad podmínkami v detenčních zařízeních, zejména v Bělé-Jezové, kterou ministr spravedlnosti Robert Pelikán označil za „horší než vězení“. Ministr spravedlnosti také prohlásil, že migranti sami o sobě spáchali jen přestupek, za který nemohou být zadržováni až 90 dní.

Vysoký komisař rovněž uvítal zprávu české ombudsmanky Anny Šabatové z 13. října, která zmiňovala rodiče, kteří byli ponižováni před zraky svých dětí. Nezletilí jsou traumatizováni i neustálou přítomností ozbrojeného personálu. V době, kdy zařízení navštívila, bylo v Bělé-Jezové drženo 100 dětí.

Ombudsmanka, která označila situaci za porušování Úmluvy o právech dítěte, mluvila i o zmatených dětech a dospělých, kteří nevěděli, proč jsou vězněni. Dále kritizovala skutečnost, že migrantům a uprchlíkům jsou systematicky zabavovány mobilní telefony, takže je pro ně nemožné kontaktovat své rodiny.

Vysoký komisař vítá navrhované pravidelné konzultace mezi ombudsmankou a ministrem vnitra, které povedou ke zhodnocení situace migrantů a uprchlíků.

Zajd dále odkazuje na důvěryhodné zprávy, které vypovídají o systematickém prohledávání zadržených s cílem zabavit jim všechny peníze, aby z nich byl následně zaplacen účet 250 Kč za každý den nedobrovolného pobytu v detenčním zařízení. Orgány tyto náklady požadují po všech migrantech, aniž by zde existoval právní podklad, takže mnoho z nich po propuštění nemá žádné peníze.

„Skutečnost, že lidé jsou nuceni platit za to, že jsou umístěni do detenčního zařízení, je zavrženíhodná,“ řekl Zajd. Zajd také vyjádřil značné znepokojení, že česká politika detence je doprovázená rostoucím veřejným xenofobním diskurzem, včetně opakovaných islamofobních projevů prezidenta Miloše Zemana a veřejné petice „Proti imigrantům“, kterou zahájil bývalý prezident Václav Klaus.

Ačkoliv se v posledním týdnu situace v Bělé-Jezové zlepšila, především po materiální stránce a také v oblasti přeplněnosti, kdy byly otevřeny nová centra detence, vysoký komisař připomíná, že základní přístup se nezměnil. Vyzval českou vládu, aby přijala okamžitá opatření k zajištění respektování lidských práv migrantů a uprchlíků.

„Ty by měly zahrnovat vytvoření alternativy k detenci, která by byla zakotvena v lidských právech, v souladu s mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv a s doporučeními české ombudsmanky,“ řekl Zajd. „Orgány by také měly vzít v potaz obavy vyjádřené Radou Evropské komise pro lidská práva, občanských iniciativ a dokonce zástupců samotné vlády.“

Překlad tiskové zprávy Organizace spojených národů