Pondělí 4. prosince, 2023
Evropský rozhled

Vojenské zpravodajství zhodnotilo hrozby za uplynulý rok 2015 (výpisky)


 
Vojenské zpravodajství zveřejnilo výroční zprávu za rok 2015, ve které veřejnosti předkládá neutajované poznatky ze své zákonné působnosti při plnění úkolů uložených vládou a prezidentem České republiky. Zpráva se zaměřuje na hrozby plynoucí ze syrského konfliktu, z vojenských operací Ruské federace, z činností teroristických, extremistických a paramilitantních skupin a v neposlední řadě se věnuje kybernetickým hrozbám, jež jsou na vzestupu.

Syrský konflikt bude i v budoucnu ohrožovat zájmy České republiky v podobě migrace syrských uprchlíků a pronikáním islamistů vyznávajících ideje Da’esh s bojovými zkušenostmi do Evropy.

 
Ruská federace (RF)

V důsledku pádu cen ropy na světových trzích společně s dopadem sankcí mezinárodního společenství byla ruská vláda donucena provést úpravy rozpočtu na rok 2015. Obranné výdaje byly sníženy o 4,8 % a vojenský rozpočet poklesl o 3,8 %. Finanční prostředky na nákupy a modernizaci vojenské techniky zůstaly v původní deklarované výši 637,5 mld korun.

Intenzita operační a bojové přípravy ozbrojených sil RF je stále na vysoké úrovni. Výcvikové aktivity vyvrcholily strategickým cvičením „Střed 2015“.

RF nadále zdokonalovala vojenskou infrastrukturu na území Autonomní republiky Krym. RF si s významnou podporou ozbrojených sil samozvaných republik Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky vybudovala příznivé podmínky pro dlouhodobé ovlivňování vývoje na Ukrajině.

Zároveň však RF nemá zájem na přímé konfrontace s jinými vojensko-politickými bloky, pokud nebudou ohroženy její životní zájmy.

Konflikt na Ukrajině nelze řešit silově, předurčuje jí do zemí s tzv. zamrzlým konfliktem. Jakýkoliv pokus o čistě vojenské řešení spolu s rizikem kolapsu státu by vedly k nárůstu hrozeb pro ČR.

 
Terorismus

Pro Českou republiku jsou nejvýznamnějšími hrozbami teroristické organizace s ideologií militantního islamismu. Ty největší vidí Vojenské zpravodajství u organizací Da’esh a u al-Káidy s odnožemi AQAP a AQIM. Velké riziko představuje i expert na výbušniny Ibrahim al -Asirí, který vyrobil několik sofistikovaných výbušných zařízení použitých AQAP při pokusech o provedení útoku na civilní leteckou dopravu.

Ačkoliv je Česká republika členem koalice pro boj s hnutím Da’esh, Vojenské zpravodajství nemá žádné indicie o hrozbě teroristického útoku na území České republiky.

 
Extremismus

U Armády České republiky (AČR) přetrvává trend inklinace k pravicovému extremismu na úrovni jedinců bez spolčování. Tito jedinci používali skrytou nacistickou symboliku, rasistickou rétoriku na sociálních sítích a měli sklony k násilí. V ojedinělých případech toto násilí bylo veřejné a vyšetřovala ho Policie ČR.

Vojenské zpravodajství se zaměřuje na identifikaci extremisticky zaměřených osob v rámci přijímacího řízení do AČR.

Z levicově extremistických skupin byla zaznamenána aktivita Sítě revolučních buněk, která chtěla zaútočit na vojenský železniční transport.

V souvislosti s migrační krizí vzniklo uskupení s prvky paramilitantní činností. Zapojení vojáků v činné službě bylo marginální.

 
Kybernetické hrozby

Vláda ČR uložila Vojenskému zpravodajství vybudovat Národní centrum kybernetických sil. Ke kybernetické špionáži útočníci používají metodu phishing, spear phishing (phishing zaměřený na osoby, o nichž již něco víme), v kurzu je nejnovější malware a jiné neznámé zranitelnosti.

 
Odkaz:

Výroční zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství – 2015