Neděle 26. května, 2024
Evropský rozhled

Výňatky z přednášky Jana Korála o Všeslovanském sjezdu v Rusku

 
vseslovansky_sjezd_symbol
 
Ve čtvrtek 15. června 2017 se v Domě odborových svazů na náměstí Winstona Churchilla v Praze konal mimořádný seminář SpaS nazvaný „Představení nejdůležitějších idejí a zážitků Všeslovanského jubilejního sjezdu 2017 v Rusku“. Hlavním přednášejícím byl na Jan Korál, který se sjezdu konaném v rozmezí od 28.5.2017 do 3.6.2017 osobně zúčastnil.

Jan Korál je jedním ze zakladatelů Asociace nezávislých médií, která čas od času pořádá setkání zástupců alternativních médií. Na jednu takovou schůzi v červnu 2016 přišel i šéfredaktor časopisu Lípa Jan Poláček, aby se s ostatními podělil o zkušenosti s kauzou, která se stala Ludvíku Hessovi s Divokým vínem. Časopis Lípa je časopis s dvacetiletou tradicí, který spadá pod Výbor národní kultury. Ke konci roku Jan Poláček vytušil, že v jeho spolku bude převrat, který ohrozí vydávání tištěného časopisu a požádal Jana Korála o pomoc. Ten poté spolu s iniciativou Ne základnám vstoupil do Výboru národní kultury, aby společně na Valné hromadě v Praze konané dne 15. prosince původní část spolku přehlasovali. Při následné volbě nového předsednictva Jan Korál získal hospodářskou funkci v předsednictvu.

V dubnu Jana Korála oslovili zástupci Českomoravského slovanského svazu a nabídli mu čestné místo v delegaci chystající se na Všeslovanský sjezd. Na poslední chvíli jim totiž odpadli lidé. Jedinou podmínkou bylo, že si zaplatí cestu a část stravování. Ubytování platili organizátoři sjezdu, z větší části šlo o Rusy. Ubytováni byli na střední hotelové škole a škole managementu a poté jeli lodí z Moskvy do Petrohradu.

 

Oficiální pozvánka na mimořádný seminář „Představení nejdůležitějších idejí a zážitků Všeslovanského jubilejního sjezdu 2017 v Rusku“.
Oficiální pozvánka na mimořádný seminář „Představení nejdůležitějších idejí a zážitků Všeslovanského jubilejního sjezdu 2017 v Rusku“.

 

Během přednášky Jan Korál zmiňuje, že celý sjezd byl pod silným vlivem pravoslavné církve a ve jménu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Padl například návrh na vytvoření slovanského společenství, ale Češi byli nakonec proti tomuto návrhu. Nelíbilo se jim totiž tvrzení, že Slovan má být pravoslavný věřící. Česká delegace je toho názoru, že Slované tu byli ještě před církví.

Na úvod sjezdu promluvil Roman Razum (Роман Разум) zastupující neuznanou Luhanskou lidovou republiku jako voják a zpěvák ze sboru Ансамбль «Новороссия» (Sbor Novorusko). Razum po vypuknutí konfliktu na Ukrajině vstoupil do řad separatistů a ve své pěvecké tvorbě nyní vysvětluje, proč bojuje za svou zem a proč by okupovaná území Ukrajiny měla připadnout Rusku.

 

Roman Razum, zdroj: Facebook.com
Roman Razum, zdroj: Facebook.com. Videokanál zpěváka s jeho tvorbou můžete shlédnout na Youtube.

 

Na sjezdu byli účastníci pochválení za provozování nezávislých médií ve svých zemích (v naší republice jsou tato média odborníky označovaná jako desinformační či šířící ruskou propagandu). Vyměnili si mezi sebou kontakty a chystají se vzájemnou spolupráci dále rozvíjet. Jejich podporu zísakají hlavně ty slovanské spolky, které nemají strach z Ruska.

Více Jan Korál o dění na Všeslovanském sjezdu během přednášky neprozradil. Po celou dobu promítal zejména výletní fotografie, které pořídil na cestě lodí z Moskvy do Petrohradu. Jak sám uvedl, ve slovanských hnutích je nováčkem a neznal povětšinou ani účastníky české delegace.

Českou delegaci na sjezdu kromě Jana Korála dále zastupovali:

1. Zdeněk Opatřil – předseda Českomoravského slovanského svazu, zařizoval odjezd české delegace
2. Arsenij Alexyenko
3. Jan Campbell
4. Zdeněk Dragoun
5. Alexander Gegalczij
6. Zdeňka Chromíková
7. Vilém Janouch
8. Sergey Komkin
9. Martin Krupička
10. Branka Kubešová
11. Hanka Palánová
12. Miroslav Polreich