Středa 24. července, 2024
Evropský rozhled

Vyjádření ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmytra Kuleby na summitu Krymské platformy

Druhý summit Krymské platformy, Youtube

 

Vážení účastníci summitu, drazí přátelé,

 

bylo mi ctí moderovat tento summit, na kterém se sešlo 60 delegací. Nastal čas dovést ho do zdárného konce a závěrečně shrnout.

Představte si, že by byl Krym pod kontrolou Ukrajiny a Rusko ho nikdy neokupovalo. Předešli bychom mnoha tragédiím a problémům. To je důvod, proč obnovení územní celistvosti Ukrajiny a návrat Krymu pod kontrolu Ukrajiny zůstává nejúčinnějším způsobem, jak zaručit evropskou a globální bezpečnost.

Mezinárodní platforma Krymu je jediným existujícím mezinárodním fórem, jehož cílem je dosáhnout tohoto výsledku diplomatickými a politickými prostředky.

Dnešní široké zapojení států a mezinárodních organizací dokazuje, že každý chápe nebezpečí a to, co je v sázce. Deokupace Krymu přinese ostatním diktátorům a revanšistům silné varování: neporušujte pravidla mírového soužití národů. Protože pokud to uděláte, dostanete od světa jednotnou a tvrdou odpověď a nakonec prohrajete. Protože důsledky takového dobrodružství budou pro váš stát a váš lid bezprecedentní. Je nesmírně důležité, aby celý svět vyslal toto poselství společně, sjednotil úsilí k dosažení tohoto cíle, a přesně to jsme dnes udělali.

Dnes je naše rodina Krymské platformy geograficky silnější, větší a širší. Vítáme nové země a mezinárodní organizace, které se k nám připojily, které se rozhodly sdílet naše společné principy a bojovat za správnou věc. Jsem hluboce vděčný každému z vás. Spojují nás stejné hodnoty respektu k suverenitě a územní celistvosti toho druhého, respektování toho, že si každý volí svou cestu.

Nepochybuji o tom, že Krymská platforma bude nadále růst a bude fungovat jako koalice ochotných.

Dnešním setkáním začíná řada relevantních mezinárodních aktivit. Do konce roku 2022 plánujeme uspořádat alespoň dvě akce na vysoké úrovni:

Nejprve by se konal 24. října parlamentní summit Krymské platformy v chorvatském Záhřebu. Oficiálně zahájí parlamentní dráhu Platformy. Jsme vděční našim chorvatským přátelům za podporu naší iniciativy a za projevenou pohostinnost.

Za druhé se uskuteční Černomořská bezpečnostní konference na úrovni ministrů zahraničí a obrany, na které se bude diskutovat o dopadu ruské agrese na bezpečnost Černého moře, plavbu v regionu, světovou potravinovou a energetickou bezpečnost.

A samozřejmě jako třetí v pořadí se bude navazovat na myšlenky o hospodářské obnově Krymu, které dnes představil ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Tomuto tématu se hodláme věnovat na nadcházející konferenci v Berlíně, o níž v úvodním slovu hovořil německý kancléř Olaf Scholtz.

Zvu všechny dnešní účastníky summitu, aby se těchto akcí aktivně zúčastnili a přispěli k jejich úspěchu. Počítáme s vámi, že podpoříte náš společný cíl: deokupaci celého území Ukrajiny, včetně deokupace Krymu.

Mezitím je mi potěšením a ctí oznámit schválení společného prohlášení účastníků Mezinárodní krymské platformy.

A nyní je tento summit odročen. Děkuji.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.