Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Vyjádření Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k nezákonné adopci ukrajinských dětí občany Ruské federace

 

Ruská federace pokračuje v únosech dětí z území Ukrajiny a zajišťuje jejich nelegální adopce ruskými občany.

 

Podle informací Krasnodarského úřadu pro rodinu a děti bylo přes 1 000 ukrajinských dětí z Mariupolu, který byl obsazen ruskou armádou, nelegálně přemístěno k cizím lidem v Ťumeni, Irkutsku, Kemerovu a Altajském kraji; více než 300 dětí je v současnosti drženo ve specializovaných ústavech v Krasnodarském kraji.

Takové jednání Ruské federace hrubě porušuje Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949, která stanoví povinnost okupační mocnosti neměnit osobní stav dětí, a také Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989.

Vyzýváme mezinárodní společenství, zejména OSN, aby odsoudilo pokračující ruské zločiny proti dětem v Ukrajině a aby přijalo okamžitá opatření proti Moskvě, aby zastavila své ostudné porušování mezinárodního práva.

Všechny ukrajinské děti, které byly nelegálně vysídleny na území Ruska, musí být vráceny svým rodičům nebo zákonným zástupcům.

Ukrajinská strana bude nadále dokumentovat zločiny ruských vojáků a vysokých úředníků, aby neunikli trestní odpovědnosti.