Neděle 19. května, 2024
Evropský rozhled

Výbor pro práva cizinců je znepokojen zásahem policie v mešitách, stal se terčem náboženských extremistů

Výbor pro práva cizinců se ve čtvrtek 15. května 2014 usnesl na tom, že je znepokojen zásahem policie v muslimských modlitebnách z konce dubna. Požádal proto policii o poskytnutí informací vysvětlujících důvody, formu a načasování tohoto zásahu. Dále požádal vládu, aby se obrátila k muslimské komunitě s vysvětlením a ujištěním o respektu k jejich náboženskému cítění a hodnotám a aby se distancovala od xenofobních a populistických projevů v české společnosti. Důsledkem toho se představitelé Výboru stali terčem spamovací akce občanského sdružení Czech Defence League, které je vedené ve čtvrtletních zprávách Ministerstva vnitra ČR jako pravicově extremistické uskupení.

 
opu_h
 

Občanské sdružení Czech Defence League se dlouhodobě vymezuje proti expanzi islámu do České republiky, jejich facebooková skupina Islám v České republice nechceme má v současné době více jak 64 tisíc fanoušků. Zásah policie v muslimských modlitebnách pro ně představuje důležitý mezník v postoji státních orgánů k muslimské komunitě. Údajně k němu mělo dojít na základě trestního oznámení, který podal jeden z jejich příznivců Lukáš Lhoťan, a to kvůli knize Základy tauhídu. Policie jeho vyjádření do dnešního dne nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.

Sdružení Czech Defence League je jedním ze západních progresivně se rozvíjejících se vigilantistických spolků vznikajících po vzoru Anglické obranné ligy/English Defence League, která je v Anglii známá svými velmi dobře organizovanými demonstracemi, které končí konfrontacemi a zatýkáním účastníků policií.

V České republice se v poslední době zaměřili právě na události kolem zásahu v muslimské modlitebně v Praze. V parku na Letné například rozlili prasečí močůvku, aby tak znesvětili místo, kde se měla o pár hodin později konat protestní modlitba asi 300 muslimů proti policejnímu zásahu. Nyní ve svém boji pokračují rozsáhlou spamovací akcí e-mailových schránek představitelů Výboru pro práva cizinců.

 

 

V e-mailu, který mají příznivci hromadně odesílat, se ohrazují proti výzvě, aby vláda ujistila muslimy o respektu k jejich náboženskému cítění a hodnotám.

„Jsem postojem VVPC navýsost otřesen. Koho vlastně zastupujete a odkud si nárokujete právo nutit vládu republiky respektovat takové hodnoty, jako jsou nezrovnoprávnění žen, homofóbie, nadřazenost nad vyznavači jiných náboženství, genocidní postoje proti ateistům, šíření víry násilím, otroctví či právní systém šária s jeho krutými tresty a dvojím metrem pro věřící a jinověrce? To vše totiž je nedílnou součástí islámu, jak se můžete ujistit letmým nahlédnutím do jeho posvátných textů, nebo i diskusí s islámskými vzdělanci – mnoho takových diskusí proběhlo v posledních týdnech i v ČR. Respekt k islámským hodnotám znamená nedostatek respektu k ústavnímu pořádku ČR, což je u spolupracovníka vlády na pováženou,“ píše se mimo jiné v zasílané zprávě.

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), JUDr. Martin Rozumek, na jeden ze zaslaných e-mailů zareagoval. Shodou okolnosti to byl e-mail docenta Martina Konvičky z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který stojí v čele občanského sdružení Czech Defence League. Ředitelova odpověď na do té doby soukromou korespondenci byla následně zveřejněna na sociální síti Facebook.

V soukromé korespondenci doktor Martin Rozumek popisuje, že úkolem Výboru pro práva cizinců je hájit práva cizinců a navrhovat opatření v tomto směru. O každém usnesení se hlasuje, často dost těsně. Dále uvádí, že posledního hlasování se neúčastnil.

„Musím překvapivě říci, že ač jsem ředitelem nevládní organizace, která ve čtyřech městech ze všech sil pomáhá, a mám mnoho přátel muslimů, tak s Vámi souhlasím. Respekt k islámským hodnotám absolutně nechovám a za vše hovoří naopak pronásledování křesťanů v mnoha islámských státech ve světě,“ uvádí v kritické části korespondence, která pobouřila značnou část muslimů a příznivců islámu.

Po několika nespokojených ohlasech, které se snesly na Organizaci pro pomoc uprchlíkům, vydal její ředitel prohlášení, ve kterém se distancuje od jakékoliv podpory idejí Czech Defence League.

„Na sociálních sítích se objevil dopis, který byl adresován pouze mně a neznámému panu Konvičkovi a na základě kterého jsem byl nařčen ze spolupráce s českými neonacisty. To je pochopitelně hloupost, jakákoliv podpora idejím Czech Defence League a podobných organizací ze strany mojí i OPU je samozřejmě nesmyslem a spojování s výše uvedeným hnutím považuji za urážku. O mém postoji svědčí mimo jiné moje celoživotní práce. Dopis byl vytržen z kontextu a pouze vyjadřuje mé přesvědčení, že nejsme fanatičtí obhájci islámu, kteří souhlasí například s nerovným postavením žen nebo netolerancí k jiným, například křesťanským náboženstvím. OPU i já osobně odmítáme extremismus v jakékoli podobě,“ vysvětluje v prohlášení Martin Rozumek.

Organizace Islám v České republice nechceme, zastoupena Pavlínou Bitarovou, manželkou docenta Martina Konvičky, se za zveřejnění soukromé e-mailové korespondence následně omluvila.

Kauza bude mít pokračování.