Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Volební systém má trhliny, někteří lidé mohou výjimečně volit až dvakrát

Volby 2017
Právě skončené volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poodhalily drobnou chybu ve volebním systému, která může umožnit některým lidem volit ve výjimečných situacích až dvakrát.

Celý princip spočívá v tom, že si v řádném termínu zažádáte o voličský průkaz, vyčkáte na uzavření seznamů voličů (cca 2 dny před konáním voleb) a následně mezi uzavřením seznamů oprávněných voličů a začátkem voleb si změníte adresu trvalého pobytu do jiného okrsku.

Dle pokynů občan, který má trvalou adresu v okrsku, kde není zapsán, neboť se přistěhoval až po uzavření seznamů oprávněných voličů, se zapíše na konec voličského seznamu k domu s novým trvalým pobytem a je mu umožněno volit.

Pokyny pro okrskové volební komise již ale nijak neřeší, zda občan má či nemá vydaný voličský průkaz, členové komise tak nemají možnost mu tento voličský průkaz odebrat, nepřizná-li se k němu. Taková osoba pak může odvolit v okrsku, kde má trvalý pobyt, ale také v okrsku, kde předloží voličský průkaz.

Úřady si tuto chybu volebního systému uvědomují. Pokud se těsně před volbami občan s vydaným voličským průkazem přestěhuje do jiného okrsku, snaží si tuto informaci vzájemně předat. Obecně ale platí, že pokud možnost podvodu při volbách je minimální, úřady nepřijímají žádná další opatření, neboť se má za to, že konečný výsledek voleb podvodem ovlivněn nebude.