Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

[CS] Veřejná omluva studenta Lékařské fakulty v Olomouci
[EN] Statement of the student of the Faculty of Medicine on the Incident in Olomouc

Veřejná omluva studenta Lékařské fakulty, který strhl v Olomouci plakát z petičního stánku iniciativy Islám v České republice nechceme.

Betlém u Pražského jezulátkaV prvé řadě bych se rád omluvil organizátorům petice. Naprosto respektuji a chápu právo lidí na svobodné politické názory a pokojné demonstrace. Miliony vojáků zaplatily svými životy za to, abychom se z těchto hodnot mohli dnes v celé Evropě těšit. Neměl jsem reagovat způsobem, jakým jsem reagoval, a lituji, pokud jsem někomu způsobil těžkosti.

Vnímám, že o islámu se v současné době hodně píše v médiích. Je smutným faktem, že existuje menšina lidí, která koná ve jménu islámu ohavné činy, což vede k utváření nespravedlivého obrazu převážné většiny muslimů, kteří jsou mírumilovní a poslušní zákona, ale místo toho jsou ztotožňováni s teroristy a agresory. Islám přísně zakazuje vraždu a agresi – harmonie tvoří samotný základ islámu, a to jsou hodnoty, které většina muslimů chce uznávat.

Znovu bych chtěl uvést, jak moc se těším z pobytu v České republice. Předtím, než jsem se rozhodl zde studovat, mluvil jsem s mnoha současnými i bývalými studenty, z nichž všichni jsou muslimové, a všichni velmi chválili univerzitu a Českou republiku jako zemi. Nepochyboval jsem, že se mi bude studijní pobyt líbit. Lidé jsou zde velmi laskaví a srdeční, od českých studentů až po prodavače a obyčejné lidi. Chápu, že jsem hostem ve vaší krásné zemi, a tak bych se chtěl ještě jednou velice omluvit všem, koho znepokojilo mé jednání. To určitě nebylo mým záměrem.

 
Odkaz:
Prohlášení vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého k incidentu na Horním náměstí v Olomouci

 
 
This is a statement of the student of the Faculty of Medicine on the Incident in Olomouc:

Betlém u Pražského jezulátkaFirstly I’d like to issue an apology to the petitioners. I fully understand and respect people’s rights when it comes to free political thought and peaceful demonstrations. Millions of soldiers gave up their lives for us to be able to enjoy and live by these values today throughout Europe. I should have not reacted in the manner I did and I regret if I caused distress to anybody.

I understand that a lot is written about Islam in the media. Sadly, there are a minority of people carrying out heinous acts in the name of Islam which has resulted in the unfair characterisation of the vast majority of Muslims, who are peaceful and law-abiding, as terrorists and aggressors. Islam strictly prohibits murder and aggression – harmony forms the very foundation of Islam and these are the values the bulk of Muslims seek to uphold.

I’d like to once again state how much I’ve enjoyed my time in the Czech Republic. Before deciding to study here, I spoke to numerous current and former students, all of whom are Muslim and all whom gave high praise of the university and the Czech Republic as a country. I had no doubts I would enjoy studying here. The people have been warm and cordial, from Czech students to shopkeepers and the general public. I understand that I am a guest in your lovely country and so once more I’d like to profusely apologise to anyone who was upset by my actions. That was sincerely not my intention.

 
Link:
Prohlášení vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého k incidentu na Horním náměstí v Olomouci