Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Vědci vyzývají poslance, aby odmítli neprofesionalitu Senátu a podpořili vlastní verzi novely zákona o ochraně přírody a krajiny

 
Národní park Šumava © foto Ingrid Romancová
 

Stovky českých vědeckých pracovníků, 180 čelních představitelů vysokých škol, profesorů či docentů, 14 vysokých škol, vědeckých ústavů a odborných společností, i 4 bývalí ministři životního prostředí se sjednotili k podpoře výzvy adresované poslancům. Cílem je odmítnutí senátního pozměňovacího návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Senátní návrh podle vědců zcela obrací smysl novely, ochranu přírody vážně ohrožuje a vrací v této oblasti Českou republiku o několik desetiletí zpět.

Stovky vědeckých pracovníků i 14 vysokých škol, vědeckých ústavů a odborných společností se připojilo k výzvě, kterou platforma Vědci pro Šumavu adresuje poslancům Parlamentu ČR.

Vědci vyzývají poslance, aby podpořili svůj původní návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zamítli devastující pozměňovací návrh Senátu. Původní návrh, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v závěru roku 2016, totiž respektuje vědecké výsledky, které byly i jedním ze základů této dlouho připravované vládní novely. Poslanecký návrh je kompromisem, který bere v potaz argumenty jak vědecké obce, tak místních samospráv.

Pozměňovací návrhy senátu jdou podle vědců naopak zcela proti původnímu smyslu této novely i proti evropskému trendu ochrany přírody. Senát podlehl tlaku a nahrává podnikatelům, lobbistům a developerům, přičemž vůbec nerespektuje moderní vědecké poznatky. Pro ochranu přírody je návrh senátu obrovským rizikem.

„Je absurdní, že stát na jedné straně investuje peníze do vědeckých výzkumů, ale senátoři pak tvoří legislativu zcela v rozporu s vědeckými fakty a zdeformují tak kvalitní a dlouho připravovaný poslanecký návrh. U kterého senátora jde o diletantství a u koho o úmysl a podlehnutí tlaku lobbistů, to si můžeme jen domýšlet,“ říká prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., vedoucí pracovník Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekologické služby pod záštitou OSN, člen Světové komise pro chráněná území a dalších komisí IUCN.

Výzva poslanců získala nebývalou podporu vědců a odborné veřejnosti. Mezi podporovateli výzvy jsou například rektoři Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Palackého univerzity v Olomouci či Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Připojil se i předseda Akademie věd ČR. Dalšími 35 signatáři jsou současní anebo emeritní vedoucí pracovníci vysokých škol či ústavů Akademie věd ČR.  Mezi signatáři výzvy jsou i čtyři bývalí ministři životního prostředí. Celkem 180 signatářů jsou čelní představitelé vysokých škol, profesoři či docenti.

„Podpora, které se naší výzvě během krátké doby dostalo, je neuvěřitelná. Je jasné, že vědecká obec stojí na straně moderní vládní úpravy zákona, která zajistí dobrou ochranu naší nejvzácnější přírodě. Je evidentní, že při přípravě poslaneckého návrhu bylo, na rozdíl od senátních změn, nasloucháno vědecké argumentaci založené na dlouhodobém výzkumu. Lokální podnikatelské zájmy, které do zákona propašoval Senát, by unikátní přírodu velmi poškodily,“ říká prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., předseda platformy Vědci pro Šumavu, která za výzvou stojí.

„Senátem navržené změny neberou v potaz nejnovější poznatky o stavu a vývoji přírody a jdou zcela proti evropskému trendu v její ochraně. Ve většině evropských států se neustále zvyšuje jak počet národních parků, tak i rozsah bezzásahových oblastí ponechaných přírodě bez lidských zásahů,“ dodává k tomu prof. Ing. RNDr. Michal Marek, DrSc., ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

 
Vlastní znění výzvy a podrobný seznam podporovatelů je ke staení zde.