Neděle 26. května, 2024
Evropský rozhled

Věčná svoboda

Američtí vojáci opustí Českou republiku 1. dubna 2015. Apríl!

NeverOtherwise

Americká armáda zůstává v Praze. Její základnou se stane bývalá věznice Václava Havla v Ruzyni. Objekt věznice byl uvolněn amnestií Václava Klause v roce 2012 a v utajení rekonstruován a adaptován pro potřeby našich spojeneckých vojsk. Do budoucna se počítá se spojením nových kasáren Václava Havla s letištěm Václava Havla; civilní letecká doprava bude přesunuta na letiště Vodochody. Spojení nového pražského letiště s centrem města zajistí nová linka metra A2 vedená ze stanice Dejvická přes Suchdol, Roztoky a Řež na konečnou Letiště Vodochody.American soldiers will leave the Czech republic April 1 2015. April fools!

NeverOtherwiseThe American army stays in Prague. It will be based in the former Václav Havel prison in Ruzyně. The prison building was vacated by Václav Klaus‘ amnesty in the year 2012, and secretly reconstructed and adapted to the needs  of our allied army. Future projects include uniting the new Václav Havel barracks with the Václav Havel airport; the civil air traffic will be relocated to the Vodochody airport. The connection of the new Prague airport with the town centre will be provided by the new subway line A2, traced from the Dejvická station through Suchdol, Roztoky, and Řež to the terminal Letiště Vodochody (Vodochody airport).