Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

V Praze vystoupilo dětské kvarteto Molodo Zeleno z Alčevska

 
Dívka z kvarteta Molodo Zeleno
 

V budově Ústředního výboru KSČM se v sobotu 9. listopadu 2019 konal koncert kvarteta Molodo Zeleno z dětského pěveckého sboru Eťud-Tais z luhanského Alčevska. Děti, které o dva dny dříve zpívaly před sochou Koněva na demonstraci proti „fašismu“ na Ukrajině, uvedly několik lidových, osvobozeneckých, vlasteneckých i dětských písní. Poté následovala s dětmi beseda.

Do České republiky pozval dívčí kvarteto Molodo Zeleno Jaromír Vašek, předseda spolku Společnosti přátel Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky, který v oblasti Alčevska působí na školách dle svých slov jako pedagog.

Učitel je dlouhodobě trnem v oku ukrajinské Národní frontě (Národnyj Tyl), která jej umístila do Očistce, seznamu nepřátel Ukrajiny, jednak za nelegální překročení rusko-ukrajinské státní hranice, ale i za blíže nespecifikovanou spolupráci s teroristickými organizacemi na Donbase a šíření proruské propagandy. Z přednášek KSM i jeho YouTube kanálu vyplynulo, že se schází s nezletilými dívkami, které se objevují na propagandistickým plakátech a fotografiích s proruskými separatisty. V e-mailové komunikaci zachycené slovenským portálem Blbec.online popírá, že by tyto děti zneužíval k šíření propagandy.

Kvarteto uvedl jako skupinu dívek ve věku 13-14 let ze souboru působícího v rámci Centra lidové tvořivosti. Dívky jsou ze všech dětí nejstarší. V Luhansku jsou velmi úspěšné. Zpívají na různých akcích, jako jsou dny města, dny osvobození Rudou armádou i církevní svátky. V soutěžích se umisťují na předních místech. V Alčevsku udělaly tiskovou konferenci, kde jedna z dívek Alina řekla, že jezdí po různých soutěžích v Rusku, ale i Finsku a Švédsku. A když mohou jezdit do Finska a Švédka, mohly přijet i do České republiky. Jedná se o jejich první pobyt v Evropské unii.

Následoval hodinový pěvecký koncert písní v ukrajinštině, ruštině, ale i češtině. Jedna z písní děkovala vojákům Rudé armády za jejich oběti v druhé světové válce. V jiné písni zaznělo přání, aby na Donbase zavládl mír. Zpívaly ale i o lásce, životě, přírodě a krásách Donbasu.

Před zahájením besedy se mnozí lidé v sále zvedli a odešli. Jedna z žen šeptem vysvětlila, že přišla na koncert, ale nechce se účastnit besedy, na které by mohlo dojít ke zneužití nezletilých dětí k propagandistickým účelům ve válce na Donbase.

Dívky po koncertě dostávaly mnoho dárků, typicky české potravinové výrobky, jako jsou hořické trubičky, či strážnické brambůrky. Mnoho dárků dostaly od poslanců, se kterými se již sešly a navštívily i Parlament ČR. Dárky dostaly dále od Levicového klubu žen, pro který zpívaly toho rána, Ruského střediska vědy a kultury, Haló novin, od předsedy Česko-ruské společnosti Jiřího Klapky, České protifašistické organizace a mnoha dalších komunistických organizací.

Před besedou Jaromír Vašek zmínil, že dívky mohou v Luhansku zpívat v ukrajinštině, zatímco kdyby byly na Ukrajině, nemohly by zpívat rusky, neboť je tam jazyk zakázán. V ruskojazyčných školách v Luhansku je ukrajinština běžný vyučovací jazyk, což z Luhanska činí svobodnou zem. Jemu osobně se líbila právě písnička s přáním, aby na Donbase zavládl mír. Dívčí soubor přinesl to, co nedokáže donést naše vláda a sdělovací prostředky – mír, přátelství a jiné pozitivní věci.

Ukrajina v dubnu letošního roku přijala jazykový zákon, díky kterému je ukrajinština jediný státní jazyk. Každý občan země musí být znalý ukrajinštiny, přičemž jeho plynou formu musejí ovládat úřední osoby, poslanci, diplomaté, policisté, soudci, učitelé, či lékaři ve státních zařízeních. Média musí používat ukrajinštinu jako jeden z jazyků. V zákoně není zakázáno používat ruštinu v běžné komunikaci mimo zákonem definované profesní oblasti a v úředním styku.

Jeden z posluchačů, hned ten první, položil děvčatům otázku k válce na Donbase, ale Jaromír Vašek přítomné vyzval, aby se neptali děvčat na politické otázky, ale na kulturu a školu, neboť války mají již všichni dost. Vedoucí sboru Larysa velmi stručně odpověděla, ale nepokryla celý dotaz. Posluchači se ptali na jejich zážitky z cest po Rusku, co se jim nejvíce líbilo v Praze či jestli plánují studovat hudbu a tanec. Beseda probíhala v ruštině.

Vystoupení mělo ohlas v prorusky orientovaných médiích. Sputnik přinesl článek, jak pražská kavárna bije na poplach, přičemž se opřeli o diskusi na twitterové stránce Poslední skaut. Článek převzala Nová republika a ve slovenské mutaci vyšel na portálu Hlavných správ. Haló noviny vsadily na článek, který měl nadpis Děti ze souboru Eťud-Tais vzkazují světu: Zrušte válku!