Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

V Praze se uskuteční Všeslovanské národopisné slavnosti – „SLOVANSKÁ PRAHA 2018“

 

Ruské středisko vědy a kultury, Praha
Ruské středisko vědy a kultury, Praha

 

Ve dnech 7. – 9. června 2018 se v Praze uskuteční Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“. Mezinárodní akci, na kterou se sjedou představitelé všech slovanských organizací, pořádá Všeslovanský výbor a Slovanský výbor České republiky. Harmonogram slavností do dnešního dne nebyl pořadateli zveřejněn, stejně tak ani přesné místo jejich konání. Evropskému rozhledu se přesto podařilo skrze různé dokumenty slovanských hnutí a rozhovory s účastníky sjezdu dohledat, o co na Slovanské Praze 2018 zhruba půjde.

Ve čtvrtek 7. června 2018 se budou konat pietní akty a výstavy.

První pietní akt začne ve tři hodiny odpoledne na Palackého náměstí položením květin k monumentu Františka Palackého. Od čtvrté hodiny proběhne na Slovanském ostrově položení květin k pamětní desce Ľudovíta Štúra a k pomníku Boženy Němcové. Na Slovanském ostrově se uvažovalo o vysazení Slovanské lípy, ale jak dopadlo projednávání tohoto bodu nám není známo. V hotelu Pyramida se uskuteční v půl šesté večer vzpomínkové shromáždění u příležitosti 20. výročí VII. Všeslovanského sjezdu. Od sedmé hodiny večerní začnou v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) výstavy. První z nich patří ikonopisci Bobanu Veljkoviči a jmenuje se Srbské ikony. Další by se měly týkat Historie matice české a „Čaroslovanského ornamentu“.

Hlavní část pátečního programu se uskuteční v budově RSVK v Praze. Se svými projevy by zde měl vystoupit Zdeněk Opatřil (předseda Všeslovanského výboru), Jan Minář (předseda Slovanského výboru v ČR), Oleg Anatoljevič Platonov (předseda Všeslovanského svazu), Sergej Nikolajevič Baburin (předseda Mezinárodní slovanské rady) a poté by měl vystoupit se svým projevem prezident České republiky Miloš Zeman, nebo primátorka Hlavního města Prahy.

Následně se bude konat několik diskusí delegátů a hostů, například s emeritním Metropolitou Kryštofem. Objeví se zástupci Celosvětového antifašistického výboru, zřejmě v zastoupení prezidenta Jacenka Ivana Semjonoviče, a předsednictva Evropského fóra míru. Poté se budou udělovat medaile Ľudovíta Štúra zasloužilým aktivistům slovanského hnutí. Na pořadí dne je také schválení dokumentu Manifest slovanským národům „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“.

Akce vyvrcholí koncertem, který se bude konat od 18 hodiny večerní ve Velkém sále RSVK. Zazní opery Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, dále vystoupí celá řada souborů z České republiky, Ukrajiny (Džerelo) a Ruské federace (Novoselje a Irina Leonova).

Klíčová jednání slovanských organizací se uskuteční v RSVK v sobotu 9. června. Zde se setkají na slavnostním zasedání představitelé Všeslovanského výboru, Všeslovanského svazu  a Mezinárodní slovanské rady, poté zde bude jednat Mezinárodní slovanská rada, nejvyšší koordinační orgán slovanského hnutí. Mezinárodní slovanská rada byla ustanovena na 10. všeslovanském sjezdu v Kyjevě v roce 2010 a jako jediná má právo svolávat Všeslovanské sjezdy.

 
Rozhovor ve Slovanské vzájemnosti s pořadateli Slovanské Prahy 2018

V měsíčníku Slovanská vzájemnost, v dubnovém vydání, uskutečnili k příležitosti konání „Slovanské Prahy 2018“ rozhovor s představiteli pořádajících organizací, konkrétně s JUDr. Zdeňkem Opatřilem, předsedou Všeslovanského výboru, a Doc. RNDr. Janem Minářem, CSc., předsedou Slovanského výboru ČR a místopředsedou Mezinárodní slovanské rady.

V rozhovoru je opakovaně dáván západ do kontrastu se slovanskými národy a nese se v protizápadním duchu.

Jan Minář v rozhovoru uvádí, že v současné době dochází k falšování historie v cizím zájmu. Jako příklad uvádí německé snahy udělat se obětmi 2. světové války, nebo odsuzování husitství katolickou církevní hierarchií. Připomíná také „pamflet Podiven“ a teorie o neslovanském původu obyvatel slovanských zemí, kde kritizuje Evropskou unii kvůli dotování projektu o keltském původu západních Slovanů a kvůli propagaci multikulturalismu, a to navíc v době, kdy hrozí „islamizace Evropy“.

Z vyjádření Zdeňka Opatřila není Slovanská Praha organizovaná poprvé. Poprvé se slavnosti uskutečnily již v roce 2008 a k té příležitosti vznikla Českomoravská národopisná společnost. Smyslem bylo skrze kulturu probudit v lidech lásku k vlasti v době, kdy je zavalena „západní pseudouměleckou tvorbou plnou násilí, vražd, válek a mafiánství“.

Jan Minář potvrzuje, že cílem je vrátit malým národům jejich hrdost na vlastní historii, hodnoty národní a lidovou kulturu. Dále uvádí, že se západní státy snaží mezi sebou rozeštvat slovanské národy, tak jako se stalo v Jugoslávii, nyní na východě Ukrajiny, a upozorňuje, že v Polsku vznikají protiruské nálady. Protislovanské síly vyvolávají střety a lživé štvaní, zejména proti Rusku a tím ohrožují světový mír, dodává.

Zdeněk Opatřil na závěr rozhovoru nastiňuje, že v úvahách mají i vytvoření společenství slovanských států.

 
Odkazy:

Mezinárodní slovanský sněm 2018

Slovanský výbor České republiky – SLOVANSKÁ PRAHA 2018