Čtvrtek 13. června, 2024
Evropský rozhled

V Praze se chystá anarchistická přímá akce, účastní se jí i lidé, kteří polili ukrajinskou ambasádu rudou barvou

Jeden z letáků ke stažení vyzývá k dezertaci z ukrajinské armády a/nebo obrácení zbraně proti jejím důstojníkům. Podobné letáčky cílí i na izraelské a ruské vojáky.

 

V Praze se objevily načerno vylepené plakáty k protiválečné demonstraci, která se měla uskutečnit v rámci Akčního týdne v pátek 24. května 2024 v 17 hodin na Palackého náměstí. Pro získání více informací odkazovaly na webovou stránku actionweek.noblogs.org. Demonstrace se nakonec neuskutečnila. Navazujícího protiválečného kongresu se má zúčastnit uskupení, které se přihlásilo k polití barvy na ukrajinské velvyslanectví v roce 2022.

 

Portál Akčního týdne oznamoval, že na demonstraci vystoupí Ilya Kharkov (pseudonym odkazující na město Charkov), který emigroval z Ukrajiny, aby se vyhnul nucené mobilizaci. Na stránce byly ke stažení letáky s různými protiválečnými hesly, mimo jiné „Podporujeme ukrajinské vojáky – kteří dezertují a/nebo obrátí zbraň proti důstojníkům.“ A během protiválečného kongresu, který se koná o víkendu 24. -26. května, by mělo dojít k protiválečné přímé akci.

Demonstrace na Palackého náměstí byla v den konání zrušena. Protiválečný kongres se měl uskutečnit v tělocvičnách školy v Jeseniově ulici, ale ředitelka školy jim náhle pronajaté prostory vypověděla. Anarchisté tak měli nečekaný problém se sháněním náhradního sálu. V 17 hodin tam přesto několik anarchistů čekalo, neboť se k nim informace nedostala.

Základní škola v Jeseniově ulici přijala v souladu s Lex Ukrajinou desítky ukrajinských žáků. Podobně laděný „protiválečný kongres“ by byl už pouze proto z etického hlediska nevhodný.

Problém byl evidentně i bezpečnostní. Pořadatelé už dopředu oznámili (záloha zde), že budou na potenciální agresi reagovat aktivní sebeobranou, protože nejsou žádní pacifisté, ale revolucionáři:

„Tímto chceme důrazně varovat každého, kdo bude naše akce jakýmkoli způsobem narušovat: budeme bránit náš politický prostor všemi prostředky, které máme k dispozici. Na agresi budeme reagovat aktivní sebeobranou. Je jasné co všechno to může znamenat, protože jak je zjevné z naší výzvy, my nejsme pacifisté*tky, ale revolucionáři*ky. Každý, kdo toto varování bude ignorovat, nese odpovědnost za případnou eskalaci a z ní plynoucí důsledky.“

Pořadatelé Akčního týdne jsou nyní kvůli zrušení pronájmu v kontaktu s advokátem a plánují právní akci proti postupu ředitelky školy. Tvrdí, že neporušili smluvní podmínky.

Nyní se hledají nové prostory k uskutečnění kongresu, předběžně se diskutují blíže neurčené prostory v Hostivaři, které jim potvrdí až ráno. Sejít by se v nich měli v 9: 00 hodin.

Na kongres míří celá řada anarchistických uskupení z celé Evropy, jedná z prvních akcí, která se měla na ZŠ Jeseniova uskutečnit už dnes večer, měla být přednáška balkánských anarchistů „Anarchistická solidarita a protiválečné iniciativy v postjugoslávských zemích“. Přijeli ale i anarchisté z Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Polska, Německa, USA a dalších zemí.

Ve výzvě k protiválečnému kongresu (záloha zde) uvádějí i své motivy a cíle: „…mluvme o tom, jak válku sabotovat, jak zabránit posílání proletářů na jatka, jak blokovat zásobování a transport zbraní, jak organizovat dezerce a sbratřování mezi proletáři v uniformách na obou stranách válečné linie, vzpoury a obrácení zbraní proti organizátorům válečného masakru, tj. proti „naší vlastní“ buržoazii a jejím lokajům…“

V České republice by tak mohli blokovat zásobování a transport zbraní do válečných oblastí, například na pomoc Ukrajině či výstavbu izraelských zbrojovek.

Když se podíváme na seznam účastníků kongresu (záloha zde), je tam za Českou republiku například Československé anarchistické sdružení, jehož první text vyšel po teroristickém útoku v Izraeli.

Jiná Antimilitaristická iniciativa zveřejnila rozhovor s Ilyou Kharkovem (Ilja Charkov) a svým první textem z 5. 10. 2022 se přihlásila k polití ukrajinského velvyslanectví v Praze červenou barvou (záloha zde):

„Je to rozhněvaný vzkaz ukrajinskému státu, který zbytečně obětuje lidi ve válce, které se nechtějí účastnit. Nelze mlčky přihlížet, jak Zelenskyj a jeho vláda upírá lidem možnost rozhodnout se odejít z ostřelované země a nekrvácet za zájmy buržoazie.“

Za Českou republiku se dále zúčastní Historický spolek Zádruha, Ostravská anarchistická federace, Nakladatelství Subverze a Třídní válka.