Pátek 19. dubna, 2024
Evropský rozhled

V Kyjevě se konal 23. summit EU-Ukrajina, EU se plně postavila za územní celistvost Ukrajiny

 
Volodymyr Zelenskyj
 

V úterý 12. října 2021 se v Kyjevě konal 23. summit EU–Ukrajina. Mezi probíranými tématy byla i bezpečnostní situace na Ukrajině a přijaté strategie vedoucí k posílení nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny.

Evropskou unii zastupovali předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Prezident Volodymyr Zelenskyj reprezentoval Ukrajinu.

 
Bezpečnostní situace na Ukrajině

Bezpečnost Evropy přímo souvisí s bezpečnostní situací na Ukrajině. Pokračující militarizace poloostrova Krym silně ovlivňuje rovněž bezpečnostní situaci v oblasti Černého moře. Na Donbase se dlouhodobě nedaří dosáhnout míru.

„Společně s Evropskou unií sdílíme názor, že za nedostatečný pokrok v mírovém urovnání na Donbase je plně zodpovědné Rusko, které je nezpochybnitelnou stranou konfliktu, což je zaznamenáno i ve společném prohlášení,“ uvedl Volodymyr Zelenskyj.

V zahraniční a bezpečnostní politice Evropská unie znovu potvrdila svou neochvějnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny.

Vedoucí představitelé Evropské unie poznamenali, že je důležité dále posilovat spolupráci v oblasti Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) a sbližovat Ukrajinu se Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou (SZBP).

Předseda Evropské rady Charles Michel považuje otázku stability a bezpečnosti za nesmírně důležitou. Uvedl, že Evropská unie nadále odsuzuje nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu a Ukrajina může počítat s pokračující podporou Evropské unie.

„Budeme i nadále podporovat veškeré úsilí Ukrajiny v rámci dvoustranné a mnohostranné spolupráce za účelem udržení světového řádu založeného na právním státu. Buďte si jistí, že máte podporu 27 zemí, mimo jiné v rámci iniciativy Krymské platformy. Musíme mobilizovat naše společné úsilí o bezpečnost,“ prohlásil Charles Michel.

Rovněž uznal důležitost dalšího posílení spolupráce v boji proti hybridním hrozbám a v boji proti dezinformacím. Potřeba bude i vyvinout společný mechanismus pro boj s kybernetickými útoky a zajištění bezpečnosti v kyberprostoru.

„Bezpečnost také znamená zintenzivnění úsilí v boji proti hybridním hrozbám a kyberútokům. Proto budeme dále posilovat náš kybernetický dialog,“ prohlásil Charles Michel.

Ukrajina je připravena připojit se k iniciativě Evropské unie, která určila rok 2022 jako rok obrany Evropy.

 
Sankce proti Ruské federaci

Prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval Evropské unii za pokračující restriktivní opatření vůči Rusku, zdůraznil však nutnost jejich posílení.

„Posílení sankcí je dlouho očekávané. Sankční list by měl zahrnovat všechny ty, kteří se podíleli na organizaci a vedení „voleb“ do Státní dumy Ruské federace na okupovaném Krymu, ve městě Sevastopol a na dočasně okupovaných územích Ukrajiny na Donbase. Systematické porušování lidských práv na dočasně okupovaném poloostrově Krym by rovněž nemělo být ignorováno,“ poznamenal prezident a označil rozhodnutí Rady Evropské unie o uvalení sankcí na osm členů „soudnictví“ na okupovaném Krymu za důležitý krok v tomto směru.

O den dříve, 11. října, Evropská unie uvalila sankce na dalších osm lidí, mezi které patří pracovníci donucovacích orgánů – soudci, státní zástupci a bezpečnostní úředníci – odpovědní za prosazování ruského práva na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu. Tyto osoby přijímaly předpojatá rozhodnutí v politicky motivovaných případech a stíhaly nebo utlačovaly oponenty protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu.

 
Krymská platforma

Evropská unie uvítala zřízení mezinárodní Krymské platformy zahájené na inauguračním summitu, který se konal 23. srpna v Kyjevě, a podporuje provádění společného prohlášení, pod který se Evropská unie a její členské státy podepsaly.

Volodymyr Zelenskyj rovněž připomněl, že Ukrajina začala implementovat strategii deokupace a reintegrace Krymu. Poděkoval Evropské unii a členským státům EU za účast na inauguračním summitu Krymské platformy a za stvrzení závěrečné deklarace.

„Je to přesvědčivý důkaz, že Evropská unie bude stát s námi, dokud nebude obnovena územní celistvost Ukrajiny,“ prohlásil prezident.

 
Nord Stream 2

Prezident dále zmínil, že klíčem k nezávislosti a národní suverenity je energetická bezpečnost. Dokončení stavby Nord Stream 2 představuje pro Ukrajinu novou výzvu. S ohledem na to se 12. října vedoucí představitelé dohodli na zahájení strategického dialogu o energii na vysoké úrovni mezi Ukrajinou a Evropskou unií.

„Je nutné vypracovat společnou dlouhodobou vizi evropské energetické bezpečnosti,“ uzavřel Volodymyr Zelenskyj.

 
Projev Charlese Michela

Krym je Ukrajina a jsem rád, že jsem se zúčastnil prvního summitu Krymské platformy v předvečer 30. výročí nezávislosti Ukrajiny.

A půjdu rovnou k věci: nezávislost znamená suverenitu a ta znamená územní celistvost s mezinárodně uznávanými hranicemi. Jsem zde, abych znovu potvrdil neochvějný postoj Evropské unie: neuznáváme a nebudeme uznávat nelegální anexi Krymu a Sevastopolu Ruskem. Budeme neochvějně prosazovat tuto politiku. A budeme vystupovat proti jakémukoliv porušování mezinárodního práva.

Taková nezákonná jednání s sebou nesou – a budou i nadále nést – značnou cenu: restriktivní opatření ukládaná EU, která jsou od roku 2014 pravidelně posilována, slouží jako jasný příklad. Tato opatření jsou doplněna komplexními pokyny, které omezují činnosti EU na poloostrově: naším cílem je zajistit, aby nezákonná anexe nebyla v žádném případě legitimizována.

Jak dobře víte, EU rovněž zavedla opatření ke zmírnění dopadů anexe na Ukrajinu, se zaměřením na ukrajinské regiony v sousedství Krymu. Jsou součástí naší bezprecedentní podpory Ukrajiny za hranicemi a v kontextu naší ambiciózní asociační dohody: Evropská unie věnovala vaší zemi více jako 16 miliard euro od roku 2014.

Nelegální anexe a situace na Krymu a v jeho okolí musí i nadále zaujímat přední místo v mezinárodní agendě. Proto má mezinárodní Krymská platforma naši maximální politickou podporu. Nelegální anexe představuje urážku mezinárodního řádu založeného na pravidlech, o jehož zachování máme všichni zásadní zájem. Proto vyzýváme k co nejširší mezinárodní podpoře při řešení anexe Krymu, a to prostřednictvím opatření neuznávání a prosazování na mezinárodních fórech.

Rusko bohužel nadále jedná způsobem, který znásobuje negativní dopad anexe. Pokračující militarizace poloostrova silně ovlivňuje bezpečnostní situaci v oblasti Černého moře. To by se mělo změnit. Situace v oblasti lidských práv je i nadále zoufalá kvůli snahám Ruska o násilné začlenění poloostrova do jeho pevniny. Krymští Tataři jsou nadále pronásledováni, pod tlakem a jejich práva jsou vážně porušována. To vše a pokračující ničivé akce proti kulturnímu dědictví poloostrova musí přestat.

U příležitosti 30. výročí nezávislosti Ukrajiny bude EU i nadále podporovat ukrajinský lid na jeho cestě směrem ke stabilní a prosperující budoucnosti.

Chceme zopakovat, že Ukrajina nikdy nebude sama a že Krym je Ukrajina.

Děkuji.

 
Odkazy:
Ukrajina: EU uvalila sankce za porušování územní celistvosti na dalších osm osob

Speech by President Charles Michel at the inaugural session of the International Crimea Platform Summit

Ukraine and the EU share the opinion that the responsibility for the lack of progress in the peaceful settlement in Donbas lies entirely with Russia – Volodymyr Zelenskyy

Joint statement following the 23rd EU-Ukraine Summit