Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Usnesení Evropského parlamentu o výsledcích referenda ve Spojeném království

Brexit
 
Evropský parlament vzal na vědomí rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie. Vůle lidu, který se tak rozhodl, musí být respektována. Podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii se bude postupovat okamžitě po formálním oznámení výsledků referenda britským ministerským předsedou.

 
Výsledky referenda jsou zároveň výzvou k reformě Unie, aby byla více demokratičtější a plnila očekávání svých občanů. Nutnost prosazovat společné hodnoty, sociální spravedlnost, růst a vytváření pracovních míst, stejně tak překonávat přetrvávající ekonomickou a sociální nejistotu a v neposlední řadě chránit problémy spojené s migrací si vyžadují zejména rozvoj a demokratizaci hospodářské a měnové unie včetně prostoru svobody, bezpečnosti a práva a posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

 
Odkazy:
P8_TA-PROV(2016)0294