Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl telefonický rozhovor s prezidentem Spojených států amerických Josephem Bidenem

 
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj
 

Spojené státy americké, jejich spojenci a partneři se zavázali k zásadě „žádná rozhodnutí či diskuse o Ukrajině bez Ukrajiny“. V předvečer online jednání amerického prezidenta Joe Bidena s jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem tak vedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonický rozhovor s americkým ministrem zahraničních věcí Antonym Blinkenem, po jednání přímo s prezidentem Joe Bidenem.

Klíčovým tématem telefonického rozhovoru byla bezpečnostní situace Ukrajiny a její vyhlídky pro mírová řešení.

Představitelé obou států detailně diskutovali způsoby zajištění bezpečnostní, finanční a politické podpory Ukrajině v boji proti pokračující hybridní agresi.

Volodymyr Zelenskyj a Joseph Biden koordinovali své postoje a snažili se najít společnou cestu k dosažení míru na Donbase.

Speciální pozornost byla věnována otázkám energetické bezpečnosti Ukrajiny a konkrétním opatřením, kterými lze posílit její energetickou odolnost.

 

  

Proč Američané podporují Ukrajinu?

Rusové usilují o uznání svého práva veta ohledně budoucnosti Ukrajiny, včetně jejích vyhlídek na evropskou a euroatlantickou integraci. Ukrajina, Spojené státy, jejich spojenci a partneři to považují za nepřijatelný zásah do ukrajinské suverenity a práva určovat si svou vlastní budoucnost.

Valné shromáždění OSN schválilo rozšířenou rezoluci o militarizaci Ruskem okupovaného Krymu.

Ukrajina považuje Nord Stream 2 za geopolitický projekt, jehož cílem je připravit zemi o její mocnou ochranu proti eskalaci agrese ze strany Ruské federace a nahlíží na něj výhradně prizmatem energetických a bezpečnostních záruk.
 

 
 

Prohlubování ukrajinsko-britského partnerství

V uplynulém týdnu se uskutečnilo společné jednání představitelů ukrajinské a britské diplomacie.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj oznámil dohodu se Spojeným královstvím o poskytnutí další 1 miliardy liber na obchodní a investiční projekty, do čisté energie a zdraví. Cílem rozhodnutí je posílit ekonomickou stabilitu Ukrajiny a zlepšit blahobyt jejích občanů.

Ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba během své návštěvy Londýna v rámci přípravného setkání jednal s britskou ministryní zahraničí Liz Truss.

Vyměnili si informace o bezpečnostní situaci na ukrajinské státní hranici a v zóně rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu, dále o masových dezinformačních kampaních Ruské federace a jejich snaze destabilizovat Ukrajinu zevnitř.

Liz Truss vyjádřila pevný a neochvějný postoj Spojeného království při uznání suverenity a územní celistvosti Ukrajiny.

Londýn se aktivně připojil k mezinárodnímu úsilí přijmout všeobecný zastrašovací balíček proti další ruské agresi, který inicializuje Ukrajina.

Samostatným tématem jednání byla spolupráce v oblasti diverzifikace zdrojů energie a energetické bezpečnosti.

Výsledkem jednání bylo podepsání společného komuniké, které zahrnuje různé oblasti stávající a další spolupráce – od bezpečnosti a obrany až po rozvoj bilaterálního obchodu a společné reakce na změny klimatu.

 

  

Proč Ukrajina jedná se Spojeným královstvím?

Rusko soustředilo více jak sto tisíc vojáků u hranic s Ukrajinou a také na okupovaných ukrajinských územích. Ruští představitelé odmítají tyto činy vysvětlit a ruští představitelé nadále Ukrajině vyhrožují.

Moskva zároveň blokuje jednání o mírovém jednání v normandském formátu a Trilaterální kontaktní skupinu (TKS).

Ukrajina a Spojené království jsou proti plynovodu Nord Stream 2, protože tento ruský geopolitický projekt představuje pro Ukrajinu existenční hrozbu a jeho cílem je podkopat energetickou bezpečnost v celé Evropě.

Komuniké mimo jiné hovoří o prohlubování spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Strany zejména vyjádřily svůj záměr pokračovat v práci na zlepšení obranyschopnosti Ukrajiny tváří v tvář pokračující ruské agresi na východě Ukrajiny.
 

 
 

Prezident Ukrajiny měl telefonický rozhovor s prezidentem Francie

Volodymyr Zelenskyj a Emmanuel Macron diskutovali o bezpečnostní situaci na Donbase. Představitelé obou států věnovali zvláštní pozornost odblokování procesu vyjednávání s normandském formátu.

Kromě toho obě strany diskutovaly o evropské energetické bezpečnosti, zejména o negativním dopadu projektu Nord Stream 2. Volodymyr Zelenskyj poznamenal, že tento projekt představuje zvláštní hrozbu pro energetickou bezpečnost evropských zemí.

Emmanuel Macron ocenil úsilí Volodymyra Zelenského v provádění důležitých reforem na Ukrajině a znovu potvrdil připravenost francouzské strany usnadnit toto úsilí.

Lídři se dohodli, že budou pokračovat v jednání během setkání v Bruselu 15. prosince tohoto roku.

 

  

Kam posune jednání s Francií Ukrajinu?

Strany považují za důležité obnovit efektivní spolupráci Trilaterální kontaktní skupiny.

Prezident Francie vyjádřil podporu důležitým iniciativám Ukrajiny v TKS k návratu k plnohodnotnému příměří, propuštění nezákonně zadržovaných osob a otevření kontrolních stanovišť.

Oba prezidenti zdůraznili důležitost diverzifikace dodávek energie do Evropy, zejména prostřednictvím zkapalněného zemního plynu.
 

 
 

Chorvatsko podporuje evropské integrační aspirace Ukrajiny

Prezident Ukrajiny se sešel s předsedou vlády Chorvatska.

Volodymyr Zelenskyj se setkal s Andrejem Plenkovićem, který navštívil Ukrajinu.

Strany podepsaly společné prohlášení o evropské perspektivě Ukrajiny.

Deklarace je šestým bilaterálním dokumentem Ukrajiny se zemí EU tohoto druhu. Identifikuje prioritní oblasti bilaterální spolupráce v rámci strategického kurzu Ukrajiny k plnému členství v Evropské unii.

Dokument znovu potvrzuje významný pokrok, kterého Ukrajina dosáhla při implementaci Dohody o přidružení k EU, a určuje klíčové oblasti pro další reformy.

 

  

K čemu Ukrajina potřebuje deklaraci s Chorvatskem?

Podpisem společné deklarace na úrovní prezidenta Ukrajiny a předsedy vlády Chorvatska země vyjádřila Ukrajině podporu v evropské perspektivě. Chorvatsko bude zároveň nadále podporovat i úsilí Ukrajiny splnit kritéria pro členství v EU.

Dokument zdůrazňuje společný zájem Ukrajiny a Chorvatska na bezpečnosti a stabilitě v regionu i Evropě jako celku a zdůrazňuje důležitost dodržování principu nenarušitelnosti mezinárodně platných hranic.
 

 
 

Nová strategie námořní bezpečnosti

Mezirezortní pracovní skupina dokončila práce na návrhu Strategie námořní bezpečnosti Ukrajiny.

Vznik dokumentu inicializoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Návrh byl představen na zasedání pracovní skupiny, které předsedal Oleksij Danilov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny.

Strategie byla vypracována s ohledem na zkušenosti předních světových námořních mocností a na názory odborníků na námořní právo.

Problémy související s rozvojem Ukrajiny jako námořní mocnosti nebyly až donedávna komplexně řešeny z důvodu řady vnějších i vnitřních faktorů.

 

  

Proč Ukrajina potřebuje mít strategii námořní bezpečnosti?

Situace v oblasti námořní bezpečnostní Ukrajiny vyžaduje naléhavá řešení.

Kvůli agresivním akcím Ruska čelí Ukrajina konkrétním hrozbám pro národní zájmy v námořním sektoru.

Jedním z hlavních cílů strategie je přeměnit Ukrajinu v aktivního námořního aktéra.

Kromě agresivní politiky Ruska v oblasti Černého moře patří mezi hlavní hrozby pro ukrajinskou námořní bezpečnost nedostatečná efektivita aktérů námořní bezpečnosti a nedostatečná úroveň domácí koordinace, úpadek námořního průmyslu a vnitrozemské vodní dopravy.