Čtvrtek 18. dubna, 2024
Evropský rozhled

Ukrajinský institut slaví 5. výročí založení

Válka na Ukrajině, namalovala ©Dronyoo.
Válka na Ukrajině, namalovala ©Dronyoo.

Vzpomeňte si na ukrajinské interprety na největších hudebních přehlídkách, ukrajinské filmové producenty a filmy na nejlepších světových filmových festivalech, propagaci ukrajinského divadla a literatury, oslavy stého výročí americké premiéry „Carol of the Bells“ v New Yorku, spolupráci s významnými muzei, sdělování pravdy světu o rusko­‑ukrajinské válce – co to má společného? Odpovědí je Ukrajinský institut. Již pět let se zabývá kulturním postavením Ukrajiny ve světě a utvářením pozitivního mezinárodního obrazu země prostřednictvím kulturní diplomacie.

Ukrajinský institut byl založen v roce 2018 uprostřed společenských a politických proměn po Revoluci důstojnosti. Výzvy spojené s rusko­‑ukrajinskou válkou, utváření nové politické a kulturní identity Ukrajiny a úspěchy občanské společnosti jsou průřezovými tématy činnosti instituce.

Za pět let uspořádal Ukrajinský institut 430 kulturních akcí a projektů v 87 zemích. Patří mezi ně řada výstav, filmových projekcí, koncertů, divadelních představení, konferencí, veřejných diskusí a komunikačních kampaní, stejně jako kulturní sezóna UK/Ukrajina a bilaterální rok kultury Ukrajina­‑Rakousko 2019. Celkově se akcí Ukrajinského institutu zúčastnily téměř 2 miliony lidí a sledovanost dosáhla více než 752 milionů diváků.

„Rád bych vyjádřil poděkování týmu Ukrajinského institutu, který již 5 let profesionálně a systematicky reprezentuje ukrajinskou kulturu v zahraničí. Toto období bylo nesmírně bouřlivé a náročné, a přesto se nám díky úsilí silných postmajdanovských institucí, jako je Ukrajinský institut, podařilo realizovat zajímavé projekty, každodenně bránit naši identitu, čelit ruské agresi, vytvářet významy a dělat vše pro naše vítězství. Jménem dozorčí rady jsem poctěna, že mohu být součástí mimořádných a významných změn, které Ukrajinský institut uskutečňuje,“ uvedla Julia Sinkevyč, předsedkyně dozorčí rady Ukrajinského institutu.

Ukrajinský institut realizuje dlouhodobé programy pro umělce, kulturní manažery a na podporu projektů v různých oblastech: výstavy současného ukrajinského umění (Visualise), účast divadelníků na mezinárodních akcích (Perspective), propagace ukrajinské kinematografie (proMOTION), prezentace hudebníků na zahraničních festivalech a koncertních místech (Extra Sound), podpora ukrajinistiky ve světě (Lysiak­‑Rudnytskyi Programme) atd. Ukrajinský institut spolu se svými partnery založil Drahománovu cenu pro překladatele z ukrajinštiny do cizích jazyků a cenu Women in Arts, která oceňuje úspěchy žen v ukrajinské kultuře.

Ve snaze upozornit na ničení kulturního dědictví Ukrajiny Ruskem zahájil Ukrajinský institut kampaň „Pohlednice z Ukrajiny„, která oslovila více než 70 milionů cizinců. Hlasateli kampaně byli britský herec Hugh Bonneville, litevská zpěvačka Monika Liu a administrátorka Agentury Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj Samantha Power. Ikonický režisér Martin Scorsese a hollywoodská herečka ukrajinského původu Vera Farmiga uspořádali v New Yorku koncert ke stému výročí premiéry „Carol of the Bells“.

S cílem propagovat ukrajinskou kuchyni jako kulturní hodnotu a součást nehmotného dědictví Ukrajiny vytvořil Ukrajinský institut knihu „UKRAINE. Food & History„, která je nyní k dispozici v pěti jazycích. Kromě toho Ukrajinský institut zahájil tři online kurzy v cizích jazycích: „Ukrajina: dějiny, kultura a identity“, „Krym: Ukrajinské dějiny a lidé“, úvodní kurz o minulosti a současnosti Krymu, a kurz o dějinách ukrajinské kultury.

„Systematická a důsledná politika kulturní diplomacie má zásadní význam pro vítězství a prosperitu Ukrajiny. Prostřednictvím kultury můžeme světu sdělit pravdu o naší minulosti, současnosti a budoucnosti a bránit naše právo na kulturní suverenitu. Jsem přesvědčen, že pět let činnosti Ukrajinského institutu změnilo vztah cizinců k Ukrajině a položilo základy pro udržitelné vztahy mezi lidmi a institucemi z mnoha zemí. Jsem vděčný všem našim partnerům ve 26 zemích a nesmírně profesionálnímu a obětavému týmu Ukrajinského institutu,“ řekl Volodymyr Šejko, generální ředitel Ukrajinského institutu.

Při své činnosti se Ukrajinský institut opírá o nejnovější, ověřené a vědecky podložené údaje. Za posledních 5 let bylo vypracováno 20 analytických studií, mimo jiné o vnímání Ukrajiny v zahraničí, o centrech ukrajinistiky a krymskotataristiky ve světě a o strategiích kulturní diplomacie Ruské federace. Ukrajinský institut aktivně pracuje na tématu Krymu: pořádá projekce dokumentárního představení „Krym, 5 hodin ráno“ v Londýně, Varšavě, Berlíně, Kolíně nad Rýnem a Kyjevě, připravuje kulturní program summitu Krymské platformy a vytváří VR­‑projekt „My jsme Krym„, který umožňuje komukoli vidět památky Krymu očima známých osobností, které se nemohou dostat domů kvůli dočasné okupaci Krymu Ruskem.

Plnohodnotná ruská válka proti Ukrajině znovu prokázala, že kulturní diplomacie je faktorem národní bezpečnosti. V průběhu let 2022-23 byl lví podíl projektů Ukrajinského institutu zaměřen na informování cizinců o předpokladech a souvislostech války, vyvracení předsudků, stereotypů a ruských dezinformací. V roce 2023 otevřel Ukrajinský institut své první zahraniční zastoupení v Německu a v současné době připravuje otevření druhého zastoupení ve Francii.

Ukrajinský institut je vděčný ozbrojeným silám Ukrajiny za to, že umožňují pokračovat v práci a vyprávět světu o Ukrajině a její kultuře.

https://mfa.gov.ua/en/news/ukrayinskomu-institutu-vipovnyuyetsya-5-rokiv

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.