Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Ukrajina: Zákon zakazující propagandu komunistických a nacistických režimů je v souladu s Ústavou

 
Antikomunisté
 

V úterý 16. července 2019 Ústavní soud Ukrajiny potvrdil, že zákon odsuzující komunistický a nacistický režim a zákaz propagace jejich symbolů na Ukrajině je v souladu s Ústavou, tak jak jej schválil ukrajinský parlament dne 9. dubna 2015 ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud Ukrajiny konstatuje, že právo na svobodu myšlení a projevu není absolutní a může být omezeno zákonem v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejného pořádku.

Ústavní soud Ukrajiny vychází ze skutečnosti, že zákon byl přijat, aby zabránil opakování zločinů komunistických a nacistických totalitních režimů, jakékoliv diskriminaci na základě národnostních, sociálních, třídních, etnických, rasových či jiných důvodů.

Svojí kriminální povahou byl komunistický totalitní režim stejný jako nacistický a metody, které používaly k represím, jsou totožné. Oba režimy kategoricky popíraly možnost existence nezávislého ukrajinského státu a pronásledovaly jeho příznivce.

V rozhodnutí soudu se uvádí, že komunistický režim, tak jako i nacistický, způsobil nenapravitelné škody na lidských právech, neboť měl plnou kontrolu nad společností, dopouštěl se politicky motivovaného pronásledování a represí, nedodržoval mezinárodní závazky, porušoval ústavnost i zákony. V důsledku toho několik generací Ukrajinců žilo v atmosféře strachu v nesvobodě a podléhali svévolným omezením na svých právech a svobodách.

Komunistický režim v SSSR opakovaně podnikal ozbrojené invaze do nezávislých států v rozporu s mezinárodním právem. Nacistický i komunistický režim měly stejnou nehumánní podobu.

Ústavní soud Ukrajiny vychází ze skutečnosti, že komunistický režim popíral a omezoval lidská práva, což znemožňovalo demokratickou organizaci státní moci. To bylo uskutečňováno například vyloučením politických oponentů.

Komunistická symbolika, jakou je třeba rudá hvězda, srp a kladivo, ale i další symboly, po celá desetiletí používaly anti-ukrajinské síly k šíření atmosféry strachu, nenávisti i agrese, aby popřely právo ukrajinského lidu na vlastní nezávislý stát.

Symboly komunistického režimu byly v roce 2014 aktivně používány k uměle vyvolané destabilizaci situace na Ukrajině, k ospravedlňování připojení Krymu k Ruské federaci, jakož i k ozbrojené agresi a dočasné okupaci Doněcké a Luhanské oblasti Ruskou federací, která rovněž vytvořila, podporuje a financuje tamější ozbrojené formace. Obyvatelé byli zbaveni práva na demokratickou vládu, bylo jim znemožněno prosazovat Ústavu Ukrajiny i legislativu Ukrajiny. Místo toho čelí kvazi-soudním procesům, mimosoudním popravám, mučení a nelidskému zacházení.

V důsledku toho je zákon odsuzující komunistický a nacistický režim a používání jejich symboliky legitimním způsobem, jak zabránit návratu do totalitní minulosti. Cílem zákazu je zabránit spekulacím o historické minulosti spojené s totalitními režimy, nedopustit zveličování totalitních režimů či ospravedlňovat totalitní zločiny.

Ústavní soud Ukrajiny došel k závěru, že propaganda komunistického i nacistického režimu a veřejné užívání totalitních symbolů lze považovat za ospravedlňování totalitarismu, popření ústavních a demokratických hodnot, a zákon je proto ústavní.

Rozhodnutí Ústavního soudu Ukrajiny je závazné a nelze se proti němu odvolat.

 
Volně přeloženo ze stránek Ústavního soudu Ukrajiny:
Конституційний Суд України: Закон, який забороняє пропаганду комуністичного та нацистського режимів, визнано конституційним