Středa 28. února, 2024
Evropský rozhled

Ukrajina rezolutně vyvrací ruské náznaky ohledně výroby biologických zbraní v naší zemi

Vytvořeno umělou inteligencí americké firmy Midjourney.

 

Dne 5. září 2022 byla zahájena v Ženevě, Švýcarské konfederaci, oficiální schůzka zástupců smluvních stran (Meeting of States Parties) Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení (BWC). Schůze byla svolána podle článku 5 Úmluvy na žádost Ruské federace v souvislosti s jí vznesenými obviněními o výrobě biologických zbraní Ukrajinou s asistencí USA na území naší země.

 

Schůzky se účastní oficiální delegace Ukrajiny v čele s Jurijem Klymenkem, velvyslancem se zvláštním posláním ministerstva zahraničních věcí. Delegaci tvoří pan Ihor Kuzin, náměstek ministra zdravotnictví Ukrajiny – hlavní hygienik Ukrajiny, zástupci Národní akademie věd Ukrajiny, Mečnikova protimorového institutu, Referenční laboratoře pro diagnostiku HIV/AID, virů a Centra veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, Medvěděvova vědeckého centra preventivní toxikologie, potravinové a chemické bezpečnosti MZ Ukrajiny, Národního vědeckého centra „Institutu klinické a veterinární medicíny“ Národní akademie zemědělských věd Ukrajiny.

Vedoucí delegace Ukrajiny zdůraznil manipulativní povahu ruských náznaků na adresu naší země a USA, jejichž účelem je vysvětlit nevyprovokovanou a neopodstatněnou totální útočnou válku Ruské federace proti Ukrajině, odvrátit pozornost států smluvních stran Úmluvy před četnými válečnými zločiny spáchanými na lidu Ukrajiny, jakož i zatajování činností Ruska obcházejících ustanovení BWC.

Ukrajinská strana ujistila, že Ukrajina přísně dodržuje své vlastní mezinárodní závazky vyplývající z Úmluvy, nikdy neměla v úmyslu vyrábět a nevyrábí biologické zbraně sama ani ve spolupráci s jakýmkoli jiným smluvním státem. Stávající instituce a zařízení lékařského a biologického profilu na Ukrajině jsou využívány pouze v zájmu ochrany veřejného zdraví a veterinární ochrany.

Delegace zdůraznila výlučně mírový charakter příslušné ukrajinsko-americké institucionalizované spolupráce, jejímž cílem je posílení schopností zdravotnických a biologických zařízení Ukrajině předcházet a čelit ohniskům infekčních nemocí, jakož i poskytovat nezbytnou pomoc občanům naší země.

Ukrajinská strana vyzvala státy BWC, aby zvýšily tlak na Rusko, aby okamžitě zastavilo svou zločinnou válku proti Ukrajině, aby přijaly účinná opatření k zamezení zneužívání ustanovení Úmluvy a vypracovaly životaschopné mechanismy, které zajistí, že manipulativní akce Ruska se v budoucnu nebudou opakovat.

Ukrajina se stala spoluautorem společného prohlášení iniciovaného USA „Příspěvek společného partnerství pro snižování hrozeb k celosvětové zdravotní bezpečnosti“.

Dokument zejména zdůrazňuje zásadní roli mezinárodní spolupráce a pomoci při budování silných národních kapacit pro infekční onemocnění, jako je COVID-19.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.