Pátek 24. května, 2024
Evropský rozhled

U Mezinárodního soudního dvora OSN byla zahájena slyšení v rámci žaloby Ukrajiny proti Rusku v případu genocidy

 
Jsme s tebou, Ukrajino, z dmeonstrace u ruské ambasády, 5. 3. 2022
 

Jménem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského předložila 7. března ukrajinská delegace k Mezinárodnímu soudnímu dvoru OSN právní stanovisko v případu proti Rusku, které je v souladu s Úmluvou o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948.

Po druhé světové válce se mezinárodní společenství usneslo na dvou základních principech: ochraně suverénních států před agresí a obraně lidí před hrubým porušováním lidských práv, zejména proti aktu genocidy.

Rusko manipuluje mezinárodním právem a zejména zmíněnou úmluvou, která je základní mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany lidských práv, a zneužilo ji k ozbrojené agresi proti Ukrajině.

Dnes ukrajinská delegace apeluje na Mezinárodní soudní dvůr OSN, aby v tomto případě uložil následující preventivní opatření s cílem zastavit krveprolití:

– Ruská federace musí okamžitě zastavit nepřátelské akce, které byly zahájeny na území Ukrajiny 24. února 2022.

– Ruská federace musí okamžitě zajistit, aby každá vojenská a jiná ozbrojená formace pod její pravomocí, dohledem nebo vlivem přestala podnikat nepřátelské akce.

„Ukrajinská diplomacie pokračuje v boji proti ruským vetřelcům na všech frontách, včetně té právní. Hájíme nejen naši nezávislost a svobodu, ale i celý mezinárodní právní řád. Mezinárodní soudní dvůr OSN se musí postavit za Ukrajinu a okamžitě zavést preventivní opatření: nařídit Ruské federaci okamžitě zastavit akt nepřátelství,“ řekl ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba.