Pátek 24. května, 2024
Evropský rozhled

U Evropského soudu pro lidská práva jsem vyhrál již podruhé, ale u Ústavního soudu jsem opět neuspěl

Ač jsem jako jediný Čech uspěl se svou stížností u Evropského soudu pro lidská práva dvakrát, naposled 31. 10. 2013, u Ústavního soudu ČR jsem šanci opět neměl. Dne 1. dubna 2015 mi Ústavní soud doručil své rozhodnutí, podle kterého plénum Soudu (tedy všech 15 soudců) dne 24. března 2015 mojí stížnost odmítlo.

 
Soud
 
 
Nejvýznamnější námitkou byla skutečnost, že v hlavním líčení u Městského soudu v Praze vypovídal zástupce soudního znalce Česká znalecká a.s. pan Vladimír Krupka, který se doznal, že jeho závěr není pravdivý, že ho zfalšoval pod nátlakem Policie. Nátlak ze strany státních orgánů vysvětlil ekonomickou závislostí své firmy na zakázkách státu.
 
Městský soud v Praze tuto významnou část zaprotokoloval a na závěr dne mi odmítl vydat protokol s odůvodněním, že v něm musí opravit pravopisné chyby. Druhý den, když mi protokol předal, tato část výpovědi v protokolu prostě nebyla. Soudkyně a předsedkyně senátu Judr. Veronika Čeplová protokol zfalšovala a v procesu pokračovala. Na závěr mě soud odsoudil k pěti letům vězení.
 
Z aktuálního rozhodnutí Ústavního soudu (sp.zn. Pl.ÚS 20/14) je zřejmé, že touto mou stěžejní námitkou se Soud nezabýval vůbec a naopak odkázal na své původní rozhodnutí (sp.zn. III. ÚS 209/06), podle kterého obecné soudy opřely svá rozhodnutí „zejména o závěry znaleckého posudku z oboru účetnictví“.
 
Tehdejší ministr spravedlnosti Karel Čermák odebral této firmě nejprve na počátku roku 2004 licenci, aby o pár měsíců později pod tlakem různých státních zástupců tuto licenci vrátil. Prý by to ohrozilo probíhající a uzavřené procesy. Nikdo však už neřešil, co se stane s případy nespravedlivě odsouzených, kterých podle mého zjištění musí být mnoho.
 
Mezitím jsem zjistil, že vzniklo i občanské sdružení poškozených Českou znaleckou a.s., vedené prof. Ing. Františkem Kovářem, CSc. z Vysoké školy ekonomické v Praze. Toto sdružení se pokoušelo o nápravu a podalo dokonce i několik trestních oznámení. Státní zástupci nezávislé vyšetřování ovšem znemožnili.
 
Nyní, když jsem vyčerpal opět všechny prostředky, které mi české právo dávalo k dispozici, obracím se na nového ministra spravedlnosti Roberta Pelikána s žádostí o přezkum všech případů, ve kterých vypracovala Česká znalecká a.s. posudek a žádám ho, aby odebral České znalecké a.s. licenci.