Neděle 14. dubna, 2024
Evropský rozhled

Tisková zpráva k vyklizení domu v Neklanově ulici

Dne 7.2. 2014 proběhl v Neklanově ulici v Praze policejní zásah proti squatterům v dlouhodobě chátrajícím domě č.p. 3. Rádi bychom touto cestou uvedli na pravou míru některé okolnosti, které majitel domu, policie a posléze i mainstreamová média uvádějí ve zkreslené podobě, případně o nich neinformují vůbec. Pro účely podání doplňujících informací pořádáme v úterý 11. 2. od 10:00 před domem tiskovou konferenci.

 

 

Dům je ve vlastnictví firmy Staropramenná 3, jedné z mnoha firem s italským jednatelem Stefanem Camnasiem. Každá z nich vlastní v Praze nevyužívanou nemovitost. Ohledně domu v Neklanově ulici panuje již dlouho komplikovaná situace s posledním nájemníkem, panem Jiřím Kubalíkem, který v domě bydlí 22 let. V současnosti jen díky rozhodnutí soudu o neoprávněnosti předchozí výpovědi. Pan Kubalík se stal opakovaným terčem protiprávního jednání jak ze strany vlastnické firmy, tak od narkomanů, kteří se v domě občas zdržovali. Z těchto důvodů squattery do domu sám pozval. Ti za posledního půl roku, kdy se v dome zdržují, opravili podlahy, zdi i komíny a uvedli dům do stavu lepšího, než byl kdykoli v posledním roce. Majitel ani správce nenaplňovali své povinnosti správy domu, ačkoli byli na jeho stav několikrát upozorňeni. Nyní tvrdí, že do domu týdně docházeli a sledovali jeho stav, což není pravda – jak ostatně tvrdí, nevědí vůbec, jak dlouho se squatteři uvnitř nacházeli.

Přesto byli na jejich popud policií vyklizeni, aniž by ta jakkoli zjišťovala pozadí kauzy a případnou oprávněnost užívání domu ze strany squatterů. Policie posloužila jen jako nástroj v rukách soukromníka a svým jednáním utužila a legalizovala jeho nekalé praktiky. Během vyklízeni policie jednala nepřiměřeně a cíleně vyvolala konflikt, na základe něhož neprávem obvinila čtyři lidi z napadení a agrese.

 

 

Dalším bodem, který bychom rádi zpochybnili, je zadržení a obvinění všech osob, které se v inkriminovanou dobu v domě nacházely, aniž by si policie jakkoli ověřila, kdo dům opravdu užívá, a kdo do něj jen zrovna vstoupil, aby pomohl squatterům s odnosem věcí. Neproběhla výzva k opuštění domu, neproběhlo upozornění, že se někdo dopouští protiprávního jednání – všichni byli rovnou zadrženi a posléze obviněni. V obvinění vzneseném proti squatterům je uveden neoprávněný odběr elektrické energie, ačkoli všechna elektřina byla řádně placena.

Z výše uvedených důvodů pořádáme v úterý v 10:00 před domem č.p. 3 v Neklanově ulici tiskovou konferenci, kde i rádi odpovíme na jakékoli dotazy, a pokud to okolnosti dovolí, provedeme zájemce budovou.

Kolektiv domu Neklanova č.p. 3