Středa 28. února, 2024
Evropský rozhled

Symbolické vítězství islamofobů

Čeští islamofobové si ve svém zatím virtuálním tažení proti všemu muslimskému připsali jedno symbolické vítězství. Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) stáhl záštitu ministerstva projektu „Muslimové očima českých školáků“.

 
Inspirováno logem projektu Muslimové očima českých školáků
 

Projekt, garantovaný předními českými odborníky, vyhrál drobný grant udělovaný velvyslanectvím USA (ironicky jedna z mála institucí v ČR, která ještě podporuje českou občanskou společnost) a jeho hlavním cílem bylo přiblížit žákům důležitost kritického myšlení při přejímání informací, ať už jsou v tomto případě o muslimech, nebo přeneseně o jakékoli jiné skupině lidí. Právě kritického myšlení je jedna z důležitých kompetencí občanů zdravých společností, které jsou pak rezistentnější populistickým impulzům, včetně honů na jakoukoli minoritu, ať jsou to Romové, židé nebo muslimové.

Jako ředitel nevládní organizace, která tento projekt implementuje, jsem poslední měsíce s úžasem sledoval, jak informace o projektu zdánlivě samovolně putuje po různých sítí a s každou výměnou mění svůj obsah. Vrcholem tohoto řetězce se stala reportáž ruské televize vysílající pro americké publikum, Russia Today America, která tvrdila, že američtí daňoví poplatníci financují islamizaci českých školáků. I kdyby někomu nebyla jasná politická agenda této televize, musel by se nad absurdností takové reportáže pozastavit. Právě školák, který by věděl, jak kriticky vnímat informace, by se pozastavil minimálně nad tím, že reportáž neuváděla zdroj informací a neobtěžovala se prezentovat názor organizátorů projektu.

Jako obyčejný člověk, narozený v Česku a považující se primárně za Čecha, považuji nárůst islamofobní rétoriky mezi politiky za varující. Poslanec Marek Benda (ODS) srovnává muslimy s lidožrouty, poslankyně Jana Černochová (ODS) zaštiťuje v Parlamentu seminář o „nebezpečí islámu“ organizovaný členy extrémistické organizace Czech Defence League, poslanec Františe Vácha (TOP09) zase drží ochranou ruku nad jedním z vůdců českých muslimobijců Martinem Konvičkou, biologem a docentem Jihočeské univerzity, předseda lidovců Pavel Bělobrádek vystupoval na seminářích organizovaných hnutím Antimešita Valentina Kusáka, od kterého se dokonce lidé z Czech Defence League distancují, prezident republiky Miloš Zeman srovnává muslimy s nacisty. I tato skutečnost patřila mezi odůvodnění výše zmíněného projektu. Ten si samozřejmě nekladl za úkol malovat islám na růžovo, ale pomoci žákům rozpoznávat kvalitu informací a představit komplexitu celé záležitosti. Například tím, že se účastníci dozvědí, jaké různé motivace mají muslimky k zahalování, od svobodného rozhodnutí, až po donucení. Součástí projektu je také publikace o historii islámu a nejvíce diskutovaných tématech spojených s touto vírou, která učitelům poskytuje přehledný a rychlý zdroj informací ověřený předními českými akademiky, s odkazem na širší bibliografii.

V reakci na existenci projektu, který ani ještě nezačal, mobilizovala islamofobní komunita pod vedením Czech Defence League (vystupující také jako Islám v ČR nechceme) své politické kontakty a také vyzvala své příznivce, aby posílali emaily a dopisy mimo jiné i ministerstvu školství. Pro ulehčení byl stěžovatelům poskytnut i obsah dopisu. Narozdíl od amerických poskytovatelů grantu, kterým bylo jasné, odkud vítr vane, se úředníci ministerstva školství zalekli ohlasu „veřejnosti“ a stížnostem několika poslanců. Nakonec ministr Chládek kapituloval. Odejmutí záštity sice nemá na projekt vliv, ale považuji ho za velmi smutný signál o stavu české politiky. Jsem si jistý, že pokud by se jednalo o projekt s židovskou tématikou, pak by ministr organizovanému tlaku Dělnické strany neustoupil. Vše jen potvrzuje důležitost kritického myšlení, i co se týče dopadů našich rozhodnutí a motivací k nim.

 
Článek jsme zveřejnili se souhlasem autora.