Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Stromovka už rozkvétá

 
Sněženka podsněžník
 

Botanické toulky po okrajích pražského parku Královská obora neboli Stromovka jsou v těchto dnech pestré při objevování běžných planých rostlin, které kvetou zpočátku roku. A nejde jen o sněženku podsněžník, či sedmikrásku chudobku, ať už se zcela bílými jazykovými květy, či s mírně narůžovělými špičkami, k vidění je i méně známá bažanka roční, či zavlečený rozrazil perský, který se v Evropě vyskytuje teprve od 19. století. Některé rostliny kvetou o několik dní dříve, než by se očekávalo, příkladem buď starček obecný, který kvetl již v polovině února oproti uváděnému březnu.

 
Rozrazil perský

Starček obecný

Sedmikráska chudobka

Hluchavka nachová

Bažanka roční

Rozrazil břečťanolistý