Pondělí 27. května, 2024
Evropský rozhled

Stanovisko MZV Ukrajiny k hrozbě nelegálních adopcí ukrajinských dětí občany Ruské federace

 

Během pokračující totální agrese Ruské federace proti Ukrajině ruští okupanti nadále porušují normy mezinárodního práva a uchylují se k nepřijatelným činům – nezákonnému a nucenému vysídlení ukrajinských občanů, včetně dětí, mezi nimi sirotků, dětí zbavených rodičovské péče, stejně jako dětí, jejichž rodiče zemřeli v důsledku ruské vojenské agrese, přes státní hranice našeho státu na území Ruska.

 

Do očí bijící hrozba nezákonné adopce ukrajinských dětí ruskými občany bez dodržení všech nezbytných postupů stanovených ukrajinskou legislativou.

V této souvislosti informace o záměru Ministerstva školství Ruské federace podepsat „smlouvy“ s ruskými okupačními správami v Doněcké a Luhanské oblasti, které by umožnily přesun sirotků nelegálně deportovaných z území Ukrajiny do ruských rodin, vyvolávají znepokojení.

Podle OSN Úmluvy o právech dítěte jsou státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, včetně Ruska a Ukrajiny, povinni přijmout opatření k potírání nezákonného přemísťování dětí do zahraničí a jejich nenavracení zpět.

Ve skutečnosti se Rusko v rozporu s mezinárodním humanitárním právem a základními standardy lidskosti podílí na státem organizovaných únosech dětí a ničení budoucnosti ukrajinského národa.

Takové činy ruských okupantů lze kvalifikovat jako únos a vyžadují rozhodnou reakci mezinárodního společenství, především příslušných mezinárodních organizací.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny apeluje na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Mezinárodní výbor Červeného kříže, UNICEF, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Úřad zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech a Úřad zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro násilí na dětech, aby přijali naléhavá opatření pro návrat ukrajinských dětí na území našeho státu.