Středa 28. února, 2024
Evropský rozhled

Stanovisko Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k obvinění s nerovného zacházení se zahraničními studenty

 
Ukrajinská vlajka pověšená na bráně u ruské ambasády, 5. března 2022
 

Ve světle obvinění z nerovného zacházení se zahraničními studenty opouštějícími Ukrajinu z důvodu ruské ozbrojené agrese si Ministerstvo zahraničních věcí přeje uvést následující.

Na Ukrajině, která je po desetiletí klíčovou destinací pro zahraniční studenty ze všech koutů světa, se diskriminace jakéhokoli druhu, včetně diskriminace na základě rasy, barvy pleti nebo národnosti, nikdy netolerovala.

Ukrajinská vláda bere velmi vážně všechna tvrzení o nerovném zacházení, včetně případů, kdy jde o přechod státní hranice cizími občany.

Nadále upřednostňujeme podporu cizích občanů, aby opustili Ukrajinu co nejbezpečněji a co nejrychleji. Během minulého týdne pomohla ukrajinská vláda více než 130 000 cizincům opustit zemi, včetně 10 000 indickým, 2 500 čínským, 1 700 turkmenským a 200 uzbeckým studentům.

Vyzýváme diplomatické mise ostatních zemí, aby se aktivněji připojily k naší snaze evakuovat jejich občany z konfliktních zón a udržovaly pravidelný kontakt s Ministerstvem zahraničních věcí Ukrajiny.

Ozbrojené síly Ruské federace pokračují v ostřelování ukrajinských měst v rozporu s dohodou o příměří. To má přímý negativní dopad na naši schopnost zajistit bezpečnou evakuaci cizích občanů z Ukrajiny.

Ruská ozbrojená agrese má nadále za následek zabíjení a mrzačení nevinných lidí, ničení civilní infrastruktury a nadále vytváří překážky pro bezpečný odchod cizích občanů.

Vyzýváme všechny zahraniční vlády, aby požadovaly od prezidenta Putina, aby okamžitě zastavil svou válku na Ukrajině.

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory extrémně obtížným podmínkám ukrajinská vláda nadále ponechává všechny kontrolní body na západní hranici otevřené 24 hodin denně. Kontroly a odbavovací operace byly maximálně zjednodušeny a seznam potřebných dokumentů byl minimalizován.

Žádáme občany všech národností, kteří překračují hranici, aby dodržovali zákon a pořádek a chovali se s ohledem na náročnou situaci zodpovědně. Žádáme ty, kteří přecházejí, aby měli připravené dokumenty a byli co nejlépe organizovaní. Kromě toho žádáme, aby ti, kdo překračují hranice, projevili v této extrémně náročné době vzájemný respekt a porozumění všem na hranicích.