Neděle 14. dubna, 2024
Evropský rozhled

Spravedlnosti neuniknou: Bazalij Andrij Viktorovič

 

Bazalij Andrij Viktorovič (Базалій Андрій Вікторович) je podezřelý ze spáchání trestného činu velezrada trestního zákoníku Ukrajiny (část 7, článek 111-1). Zvláštní přípravné řízení vedené pod spisovou značkou 22022230000000427 již bylo ukončeno.

 

Velezrada je v trestním zákoníku definovaná jako čin úmyslně spáchaný občanem Ukrajiny na úkor svrchovanosti, územní celistvosti a nedotknutelnosti, obranyschopnosti, státní, ekonomické nebo informační bezpečnosti Ukrajiny: stranění nepříteli během ozbrojeného konfliktu, špionáž, poskytování pomoci cizímu státu, cizí organizaci nebo jejich zástupcům při podvratné činnosti proti Ukrajině.

Chersonská oblastní prokuratura uvedla, že Bazalij souhlasil s nabídkou okupačních úřadů a od května 2022 zaujal v nezákonném pseudoorgánu „Expertní forenzní centrum Generálního ředitelství Ministerstva vnitra regionu“ pozici „vedoucího laboratoře omamných a psychotropních látek, léků a jedovatých látek, výbušnin a střelných výrobků“.

Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) shromáždila důkazy o jeho dobrovolné spolupráci s nepřítelem. Na dočasně okupovaných územích Ukrajiny se zapojil do tzv. „systému prosazování práva“ Ruské federace. Podílel se na represích proti ukrajinskému obyvatelstvu a na základě vymyšlených důkazů vedl falešná trestní řízení proti lidem z dočasně okupovaných území.

 

Odkazy:

Ukrajinský kurýr, č. 270 ze dne 22. 12. 2022

Chersonská oblastní prokuratura, aktualita ze dne 20. 9. 2022

Chersonská oblastní prokuratura, aktualita ze dne 20. 9. 2022 na sociální síti Facebook

Služba bezpečnosti Ukrajiny k odhalení 12 osob, které se podílely na represích vůči Ukrajincům

Databáze zrádců projektu Chesno

Informace k Národní akademii věd, Ústav biochemie

Článek na zpravodajském serveru Most

 

 

Projekt Spravedlnosti neuniknou si klade za cíl informovat širokou veřejnost o osobách, které jsou důvodně podezřelé z trestných činů proti Ukrajině ve spojitosti s ruskou invazí na ukrajinské území. Pokud osoby poznáváte či jste byli svědky jejich nezákonného jednání, víte, kde se ukrývají nebo máte jakékoliv jiné informace, které by je pomohly najít či usvědčit, můžete tyto informace sdělit příslušným státním orgánům.