Pondělí 22. dubna, 2024
Evropský rozhled

Společné tiskové setkání u příležitosti deseti let od zahájení ruské ozbrojené agrese proti Ukrajině a dvou let ruské vojenské invaze do Ukrajiny

Přednesl ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba

(23. únor 2024, New York)

 

Rád bych přečetl prohlášení jménem vlád Ukrajiny, Albánie, Andorry, Austrálie, Rakouska, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Gruzie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Japonska, Itálie, Lotyšska, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Malty, Marshallových ostrovů, Mikronésie (Federálních států), Monaka, Černé Hory, Nizozemska, Nového Zélandu, Severní Makedonie, Norska, Palaun, Paraguaye, Polska, Portugalska, Korejské republiky, Moldavské republiky, Rumunska, San Marina, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Spojeného království, Spojených států amerických, Uruguaye a Evropské unie.

 

Dnes si připomínáme deset let od začátku ruské ozbrojené agrese proti Ukrajině, která začala 19. února 2014 obsazením Krymu, a dva roky od začátku nevyprovokované, plnohodnotné a nezákonné invaze Ruska do Ukrajiny. Znovu opakujeme, že toto flagrantní porušení mezinárodního práva rozhodně odsuzujeme.

Vyjadřujeme politování nad tím, že Ruská federace neplní rezoluce Valného shromáždění OSN přijaté na jeho 11. mimořádném zasedání. Odkazujeme rovněž na rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 31. ledna 2024, který nenechává nikoho na pochybách, že Ruská federace porušuje své mezinárodněprávní závazky. Rovněž se domníváme, že rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 2. února 2024 je důležitým krokem k tomu, aby se Rusko zodpovídalo z porušování mezinárodního práva. Znovu zdůrazňujeme, že rozhodnutí MTS o předběžných opatřeních ze dne 16. března 2022, které Rusku ukládá povinnost okamžitě pozastavit vojenskou operaci, kterou zahájilo dne 24. února 2022 na území Ukrajiny, zůstává právně závazné a Ruská federace je musí provést.

Jsme zděšeni útoky ruských sil na civilisty a civilní infrastrukturu Ukrajiny, které mohou představovat válečné zločiny. Znovu zdůrazňujeme, že nevybíravé útoky jsou zakázány mezinárodním humanitárním právem.

Odsuzujeme rovněž pokračující vojenskou podporu ruské útočné války, včetně podpory Íránu, Běloruska a KLDR. Naléhavě vyzýváme všechny země, aby Rusku neposkytovaly zbraně a omezily vývoz veškerého vojensky důležitého zboží pro jeho agresivní válku proti Ukrajině. Pokračující ruské nákupy zbraní a souvisejícího materiálu, včetně balistických raket, z KLDR staví obě země do rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Jednání Ruské federace podkopává důvěryhodnost Rady bezpečnosti a jejích rezolucí, prohlubuje regionální napětí a ohrožuje nás všechny.

Dnes jsme se sešli, abychom znovu potvrdili naši solidaritu s ukrajinským lidem, vzdali hold všem, kteří obětovali své životy při obraně svobody a nezávislosti Ukrajiny, a vyjádřili naši nejhlubší soustrast a soustrast rodinám obětí probíhající ruské agrese proti Ukrajině.

Od Ruska požadujeme úplnou výměnu válečných zajatců, jakož i propuštění všech nezákonně zadržených osob a návrat všech internovaných a násilně přemístěných nebo deportovaných civilistů, včetně dětí.

Budeme pokračovat v práci na zajištění odpovědnosti za závažné zločiny podle mezinárodního práva spáchané na území Ukrajiny během ruské agrese.

Znovu požadujeme, aby Rusko zastavilo svou agresivní válku proti Ukrajině a zajistilo úplné, okamžité a bezpodmínečné stažení všech ruských sil a vojenské techniky z území Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

Jsme i nadále oddáni vizi komplexního, spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu v souladu se zásadami Charty OSN. V tomto ohledu nás povzbudilo setkání poradců pro národní bezpečnost a poradců pro zahraniční politiku k implementaci mírové formule v Davosu, kde byly projednány klíčové zásady dosažení míru pro Ukrajinu. Setkání se zúčastnili zástupci více než 80 států a mezinárodních organizací. Vyjadřujeme společnou podporu inauguračnímu globálnímu mírovému summitu.

Znovu potvrzujeme svou neochvějnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, které sahají až do jejích teritoriálních vod.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.