Pátek 12. července, 2024
Evropský rozhled

Společné prohlášení Ukrajiny, Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska k zamezení účasti ruských a běloruských sportovců na mezinárodních sportovních soutěžích

Vygenerovala umělá inteligence americké firmy Midjourney

S blížícím se příštím zasedáním Výkonné rady Mezinárodního olympijského výboru ve dnech 28. – 30. března 2023 bychom rádi zopakovali postoj Ukrajiny k nedávným výzvám MOV, aby prozkoumala možnosti účasti ruských a běloruských sportovců na soutěžích jako „neutrálních sportovců“.

Vzali jsme na vědomí obavy zvláštních zpravodajů OSN ohledně nediskriminace pouze na základě státní příslušnosti sportovců.

Litujeme, že MOV využil těchto obav jako záminky k radikálnímu zvrácení svého předchozího dobře vyargumentovaného postoje k doporučení nezvat a neumožnit účast ruských a běloruských sportovců a funkcionářů na mezinárodních soutěžích.

Chceme zdůraznit, že o roli sportovců nerozhoduje jejich národnost, ale skutečnost, že jsou sponzorováni/podporováni svými vládami nebo podniky podporujícími kremelský režim, který pokračuje v agresivní válce proti Ukrajině, nebo jsou dokonce přímo napojeni na ruskou armádu.

Považujeme za nutné připomenout, že ruská armáda den co den pokračuje v útocích na civilní infrastrukturu Ukrajiny včetně sportovních zařízení a zabíjí Ukrajince včetně ukrajinských sportovců. Miliony ukrajinských občanů včetně sportovců a jejich rodin byly nuceny opustit své domovy tváří v tvář ruské okupaci. Mnoha ukrajinským sportovcům je kvůli ruskému útoku na jejich zemi stále znemožněna účast na sportovních akcích.

Neexistuje jediný důvod k tomu, aby se ustoupilo od režimu vyloučení ruských a běloruských sportovců, který MOV stanovil před více než rokem, bezprostředně po zahájení ruské invaze do Ukrajiny v plném rozsahu. Jsme pevně přesvědčeni, že nyní není čas uvažovat o otevření cesty pro návrat ruských a běloruských sportovců na olympijské hry v jakémkoli statusu.

Ačkoli MOV zatím neučinil žádné konečné rozhodnutí, důrazně jej vyzýváme, aby své plány přehodnotil a vrátil se k původnímu osvědčenému postoji podporovanému mezinárodním společenstvím.

Připomínáme, že Rusko a Bělorusko mají k dispozici cestu k návratu svých sportovců do mezinárodního sportovního společenství, a to ukončením agresivní války zahájené Ruskem za spoluúčasti Běloruska a obnovením respektu k suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny v rámci mezinárodně uznaných hranic.

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.