Středa 24. dubna, 2024
Evropský rozhled

Společné prohlášení účastníků Mezinárodní krymské platformy

 

Dnes, kdy si Ukrajina připomíná Den odporu proti okupaci Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, jsme vděčni zemím a organizacím, které podpořily Společné prohlášení Mezinárodní krymské platformy:

 

Rada Evropy, EU, GUAM, Austrálie, Rakousko, Albánie, Andorra, Belgie, Bulharsko, Velká Británie, Řecko, Gruzie, Dánsko, Estonsko, Irsko, Island, Španělsko, Itálie, Kanada, Kypr, Lotyšsko, Litva, Libérie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Moldavsko, Nizozemsko, Německo, Nový Zéland, Norsko, Severní Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Maďarsko, Ukrajina, Finsko, Francie, Chorvatsko, Česká republika, Černá Hora, Švédsko, Japonsko.

„U příležitosti Dne odporu proti okupaci Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, který se v Ukrajině připomíná 26. února,

v návaznosti na ustavení Mezinárodní krymské platformy na jejím inauguračním summitu dne 23. srpna 2021 v Kyjevě, jakož i na jejím druhém summitu dne 23. srpna 2022 v Kyjevě a s přihlédnutím k prvnímu parlamentnímu summitu dne 25. října 2022 v Záhřebu a uznáním na něm přijatých závěrečných dokumentů,

připomínajíce všechny příslušné rezoluce Valného shromáždění OSN, včetně rezoluce 68/262 ze dne 27. března 2014 „Územní celistvost Ukrajiny“, ES­‑11/1 ze dne 2. března 2022 „Agrese proti Ukrajině“, ES­‑11/2 ze dne 24. března 2022 „Humanitární důsledky agrese proti Ukrajině“, ES­‑11/4 ze dne 12. října „Územní celistvost Ukrajiny“: ES­‑11/5 ze dne 14. listopadu „Podpora nápravy a odškodnění agrese proti Ukrajině“ a ES­‑11/6 ze dne 23. února „Zásady Charty OSN, na nichž je založen komplexní, spravedlivý a trvalý mír v Ukrajině“,

My, účastníci Mezinárodní krymské platformy:

znovu vyjadřujeme svou neochvějnou podporu svrchovanosti, nezávislosti, jednotě a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a přirozenému právu Ukrajiny na sebeobranu proti nevyprovokované agresi Ruské federace.

Co nejdůrazněji odsuzujeme nevyprovokovanou totální invazi Ruské federace do Ukrajiny a její nevybíravé útoky na nevinné civilisty a civilní infrastrukturu. Ruská federace nese plnou odpovědnost za válku, kterou rozpoutala, a všichni, kdo jsou odpovědní za případné válečné zločiny a další nejzávažnější zločiny, musí být pohnáni k odpovědnosti. Uznáváme úsilí Ukrajiny o zajištění odpovědnosti, včetně odpovědnosti za zločin agrese proti Ukrajině.

Uznáváme, že agresivní válka Ruské federace proti Ukrajině má dalekosáhlé důsledky a nepříznivý dopad na celosvětový mír a bezpečnost daleko za hranicemi Ukrajiny a evropského kontinentu.

Nikdy neuznáme pokus Ruské federace o nezákonnou anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, jakož i Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny, která hrubě porušuje mezinárodní právo, včetně Charty OSN, a představuje přímé ohrožení mezinárodní bezpečnosti s vážnými důsledky pro mezinárodní řád založený na pravidlech.

Znovu co nejdůrazněji odsuzujeme pořádání nezákonných tak zvaných referend Ruskou federací v regionech uvnitř mezinárodně uznaných hranic Ukrajiny a pokus o nezákonnou anexi Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny v návaznosti na pořádání výše uvedených referend.

Znovu potvrzujeme naše odhodlání čelit lživým narativům, propagandě a dezinformacím Ruské federace a znovu potvrzujeme, že nikdy neuznáme takzvaná „referenda“, včetně toho, které bylo uspořádáno na Krymu v roce 2014, a považujeme je za neplatná, která nemají žádný právní účinek.

Naléhavě vyzýváme Ruskou federaci, aby okamžitě ukončila vojenské nepřátelské akce a násilí, a vyzýváme k okamžitému, úplnému a bezpodmínečnému stažení všech svých sil a vojenské techniky z celého území Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, včetně Krymu.

Požadujte, aby Rusko přestalo útočit na ukrajinskou kritickou civilní energetickou infrastrukturu a způsobovalo tak humanitární katastrofu. Brutální akce ruské armády namířené proti ukrajinskému energetickému sektoru jsou naprosto nepřiměřené jakémukoli zjevnému vojenskému účelu, porušují mezinárodní humanitární právo, mají za cíl vyvolat strach mezi obyvatelstvem a ovlivnit životy milionů civilistů, kteří nejvíce potřebují pomoc a čelí zimě bez vody, tepla a elektřiny. Ruská federace těmito útoky nerespektuje základní zásady rozlišování, přiměřenosti a opatrnosti stanovené mezinárodním humanitárním právem.

Zůstáváme vážně znepokojeni důsledky nezákonné invaze Ruska do Ukrajiny pro jadernou bezpečnost, zabezpečení a záruky. Od začátku ruské invaze dochází v jaderných zařízeních v Ukrajině k významnému narušení jejich běžného provozu, což představuje vážnou hrozbu pro provozní bezpečnost a brání příslušným ukrajinským orgánům v plnění běžných úkolů v oblasti záruk.

Vyzvěte Ruskou federaci, aby stáhla svá vojska a vojenskou techniku ze Záporožské jaderné elektrárny a vrátila ji pod plnou kontrolu jejího legitimního vlastníka – Ukrajiny. Je naprosto nepřijatelné používat jaderné hrozby a vydírání k dosažení vojenských a politických cílů.

Vyjádřujeme znepokojení nad dopadem plnohodnotné vojenské invaze Ruské federace na světový trh s potravinami, která prohloubila celosvětovou krizi potravinové bezpečnosti a její humanitární, politické a hospodářské důsledky. Agresivní válka, kterou Ruská federace vede proti Ukrajině, přiživila začarovaný kruh vysokých cen potravin a energií, čímž prohloubila velkou krizi životních nákladů. V tomto ohledu jsme plně solidární s partnery na celém světě a posilujeme diplomatický dosah a podporu globální potravinové bezpečnosti. Černomořská obilná iniciativa dojednaná s OSN­‑Tureckem a programy Obilí z Ukrajiny, Solidarity Lanes jsou zásadní pro náš společný cíl, kterým je zajištění trvalé dostupnosti a cenové dostupnosti potravin a hnojiv.

Vyzvěte ruské okupační orgány na Krymu, aby okamžitě zastavily represivní opatření proti Ukrajincům a domorodým krymským Tatarům a porušování jejich lidských práv, aby okamžitě zastavily svévolné prohlídky, zadržování, mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání a další formy politického nátlaku, systematickou „filtraci“ a rozsáhlé nucené deportace Ukrajinců, včetně dětí.

Budeme i nadále vyvíjet tlak na Ruskou federaci, aby okamžitě propustila všechny občany, které její okupační orgány nezákonně vězní na Krymu, včetně Emira­‑Useina Kuku, Halyny Dovhopoly, Servera Mustafajeva, Vladyslava Jesypenka, Narimana Dželjala, Iryny Danylovyčové, Bohdana Zízy, Envera Kroše, Vilena Těmerjanova a mnoha dalších.

Důrazně odsuzujeme neschopnost ruských orgánů vyhovět zdravotním potřebám všech ukrajinských občanů nezákonně zadržovaných za uplatňování svých lidských práv a základních svobod, což již vedlo k úmrtí ukrajinských občanů Kosťantyna Šyringa a Džemila Hafarova.

Odsuzujeme prohlídky a zatýkání krymských muslimů, jakož i systematickou politiku útlaku všech náboženských komunit, která podněcuje nenávist vůči osobám patřícím k náboženským menšinám a jejich komunitám, včetně krymských muslimů. Nikdo na Krymu by neměl být trestně stíhán nebo zadržován za praktikování svého náboženství nebo víry. Toto zneužívání nakonec přispívá ke změně demografické, včetně etnické struktury na Krymu.

Znovu požadujeme, aby Ruská federace dodržovala své závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva, včetně čtvrté Ženevské úmluvy, jejíž smluvní stranou je Rusko, a okamžitě zastavila nezákonnou mobilizaci na dočasně kontrolovaných územích Ukrajiny, včetně Krymu, kde jsou nepřiměřeně postihováni krymští Tataři. Jedná se o další porušení mezinárodního práva ze strany Ruské federace.

Nadále důrazně odsuzujeme rozhodnutí ruských okupačních orgánů označit krymskotatarský Medžilis za extremistickou organizaci a požadujeme, aby se Ruská federace v souladu s příkazem Mezinárodního soudního dvora z 19. dubna 2017 zdržela zdržela zachovávání nebo uvalování omezení na schopnost krymskotatarské komunity zachovat své zastupitelské instituce. Jejímu vedení musí být umožněno vrátit se na Krym.

Považujeme za klíčové pokračovat v účinném monitorování dopadů ruské invaze a útočné války proti Ukrajině na lidská práva, které způsobily dramatické a rychlé zhoršení situace v oblasti lidských práv na územích dočasně kontrolovaných Ruskem, včetně dočasně okupovaného Krymu.

Znovu požadujeme, aby Ruská federace zajistila bezpečný a neomezený přístup na všechna dočasně kontrolovaná území Ukrajiny, včetně dočasně okupovaného Krymu, pro zavedené regionální a mezinárodní mechanismy monitorování lidských práv a nevládní organizace zabývající se lidskými právy.

Odsuzujeme pokračující přesídlování ruských občanů na Krym jako nepřijatelný pokus o změnu demografické struktury dočasně okupovaného Krymu. To doplňuje již tak rozšířenou praxi potlačování nesouhlasu obyvatel Krymu po a během nevyprovokované agrese Ruské federace proti Ukrajině, což je nakonec přinutí opustit poloostrov.

Odsuzujeme militarizaci dočasně okupovaného Krymského poloostrova Ruskou federací a jeho využití jako základny pro rozsáhlou vojenskou invazi na pevninskou Ukrajinu.

Požadujeme, aby Ruská federace přestala bránit svobodě plavby v Azovském a Černém moři, což způsobuje nebo zhoršuje regionální a mezinárodní krize a narušení zejména zemědělského sektoru Ukrajiny a celosvětové potravinové bezpečnosti.

Naléhavě vyzýváme Ruskou federaci, aby okamžitě zastavila nezákonné pašování ukrajinského obilí z dočasně kontrolovaných území a dočasně okupovaného Krymu, uvolnila všechny zabavené ukrajinské námořní přístavy a stáhla svou vojenskou a bojovou techniku, a to z celého území Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, včetně jejích teritoriálních vod, s cílem usnadnit obnovení mezinárodních obchodních toků.

Znovu potvrzujeme svůj neochvějný závazek vůči politice neuznání nezákonné anexe Krymského poloostrova a pokusů o nezákonnou anexi dalších území Ukrajiny a znovu potvrzujeme svou připravenost pokračovat v diplomatickém a restriktivním tlaku na Ruskou federaci s cílem čelit jejímu nezákonnému jednání.

Po nezbytně nutnou dobu budeme stát za závazkem Ukrajiny ukončit dočasnou okupaci Krymu a za snahami o obnovení její územní celistvosti v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

Potvrzujeme naši připravenost prohloubit politickou, diplomatickou, finanční, humanitární a další podporu Ukrajině až do úplného obnovení její svrchovanosti a územní celistvosti v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

Stojíme po boku Ukrajinců v jejich boji proti ruskému útlaku, dokud nebudou jejich politická, ekonomická, kulturní, vzdělávací a lidská práva plně obnovena pod jurisdikcí Ukrajiny.

Znovu zdůrazňujeme, že neuznáváme a neuznáme žádnou změnu statusu jakéhokoli území Ukrajiny, včetně Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, ze strany Ruské federace, a naléhavě vyzýváme ostatní země, aby se spolu s námi postavily proti těm, kdo ohrožují mezinárodně uznávanou zásadu nedotknutelnosti hranic, a připojily se k našemu úsilí na podporu plného obnovení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.“