Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Estonska, Finska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Norska, Švédska a Ukrajiny

 

My, ministři zahraničních věcí Estonska, Finska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Norska, Švédska a Ukrajiny, důrazně odsuzujeme ruskou agresivní válku proti Ukrajině, která způsobila obrovské utrpení ukrajinskému lidu. Podkopala rovněž bezpečnost a stabilitu v Evropě a představuje vážný útok na náš mezinárodní řád založený na pravidlech.

 

Jsme s Ukrajinou plně solidární. Nikdy neuznáme nezákonný pokus o anexi ukrajinských území, včetně Krymu. Potvrzujeme naše společné úsilí o další posílení aktivit v rámci mezinárodní Krymské platformy, jejichž cílem je dosáhnout deokupace Krymu. Ukrajina má přirozené právo na sebeobranu, aby zajistila svou nezávislost a svrchovanost a obnovila svou územní celistvost v rámci svých mezinárodně uznaných hranic. Rusko musí zastavit svou agresi a stáhnout svá vojska z celého území Ukrajiny.

Od počátku ruské invaze v plném rozsahu poskytly severské a pobaltské státy Ukrajině významnou politickou, hospodářskou, vojenskou a humanitární podporu. Budeme i nadále spolupracovat při poskytování politické a praktické podpory, abychom zajistili schopnost Ukrajiny bránit svou nezávislost a územní celistvost.

Ruská agrese způsobila obyvatelům Ukrajiny nesmírné utrpení. Vyvolala humanitární katastrofu a několik milionů lidí bylo vysídleno. Odpovědnost za to nese pouze Rusko. Státy, které vědomě napomáhají jinému státu nebo mu pomáhají při páchání mezinárodně protiprávních činů, za to nesou mezinárodní odpovědnost. Co nejdůrazněji odsuzujeme útoky Ruska na civilní obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu, včetně energetických zařízení, jejichž cílem je terorizovat civilní obyvatelstvo. Tyto útoky na civilní obyvatelstvo představují válečné zločiny. Rusko musí tyto akce okamžitě zastavit. Považujeme za důležité pokračovat v poskytování mezinárodní podpory zaměřené na zlepšení schopností protivzdušné obrany Ukrajiny, a tím umožnit ochranu ukrajinské civilní infrastruktury před nelidskými útoky Ruska.

Vyzýváme Ruskou federaci, aby plnila své závazky v souladu s mezinárodním humanitárním právem. Naléhavě vyzýváme Rusko, aby propustilo ukrajinské civilisty nezákonně deportované a zadržované pod politickou záminkou, jakož i ty, kteří byli během totální invaze do Ukrajiny vzati jako rukojmí. Zdůrazňujeme, že je třeba zajistit humanitární přístup k ochraně životů, práv a důstojnosti obětí ozbrojeného konfliktu v souladu s mezinárodním humanitárním právem. V tomto ohledu musí být zajištěn přístup humanitárních subjektů k lidem v nouzi.

Důrazně odmítáme nezodpovědnou a vysoce provokativní rétoriku Ruska týkající se jaderných zbraní. Důrazně odsuzujeme pokračující okupaci Záporožské jaderné elektrárny a neúnavné útoky na civilní jaderná zařízení v Ukrajině. Tyto útoky jsou hrubým porušením mezinárodního práva a představují přímou hrozbu pro jadernou bezpečnost a zabezpečení.

Souhlasíme s tím, že je třeba pokračovat v uvalování ekonomických sankcí na Rusko a další země, jednotlivce nebo subjekty, které podporují agresivní válku Moskvy. Znovu zdůrazňujeme, že je nutné zpřísnit sankce vůči Rusku a zajistit, aby tato opatření byla silná a účinná. Hlavní příjmy Ruska z vývozu se musí zastavit, aby již nemohly pohánět jeho válku proti Ukrajině. Měli bychom Rusku navyšovat náklady, dokud poslední ruský voják neopustí mezinárodně uznané území Ukrajiny a dokud ruská agrese neskončí.

Zdůrazňujeme význam omezení vydávání schengenských a národních víz ruským občanům do Evropské unie.

Utrpení, které Rusko způsobilo ukrajinskému lidu, je bezprecedentní a vítáme úsilí o zajištění plné odpovědnosti osob odpovědných za zločin agrese proti Ukrajině a pachatelů válečných zločinů a dalších zvěrstev během války. Suverenita a rovnost všech států jsou ohroženy, pokud na ruskou agresi rozhodně nezareagujeme. Podporujeme probíhající snahy o vyvození odpovědnosti a se zájmem zaznamenáváme diskusi o zřízení mezinárodního tribunálu pro zločin agrese, což je zločin, který je zdrojem všech dalších zvěrstev spáchaných během agrese v Ukrajině.

Zavazujeme se poskytovat další humanitární pomoc a podporovat úsilí Ukrajiny o zazimování, zejména ve směru obnovy ukrajinské energetické infrastruktury. Současně budeme pokračovat v úsilí o podporu obnovy zničené ukrajinské infrastruktury. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby podpořilo obnovu Ukrajiny, včetně prozkoumání možností, jak tak učinit z prostředků Ruska. Připomínáme rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 14. listopadu 2022 ES­‑11/6 nazvanou „Podpora nápravy a odškodnění za agresi proti Ukrajině“, která stanovila potřebu mezinárodního mechanismu pro odškodnění za škody, ztráty nebo újmy vzniklé v důsledku mezinárodně protiprávních činů Ruské federace v Ukrajině nebo proti ní.

Silná, nezávislá a prosperující Ukrajina má zásadní význam pro budoucnost evropské bezpečnosti. Oběť ukrajinského lidu pro jeho evropskou volbu je bezprecedentní. Znovu potvrzujeme náš společný závazek a neochvějnou podporu evropské integraci Ukrajiny a oceňujeme odhodlání Ukrajiny zajistit pokrok při provádění reforem nezbytných pro další kroky v procesu přistoupení k EU. Budeme hledat způsoby, jak posílit naše partnerství s Ukrajinou při prosazování jejích euroatlantických aspirací. Znovu připomínáme svrchované právo každé země zvolit si vlastní bezpečnostní opatření.

Budeme důsledně usilovat o podporu řádného fungování a dalšího rozšiřování Černomořské obilné iniciativy a programu Nové obilí z Ukrajiny na pomoc zemím v nouzi.

Vyjadřujeme připravenost podpořit podniky při investování v Ukrajině a podporujeme pokračování stávajících opatření pro liberalizaci obchodu s Ukrajinou. Jsme připraveni dále posílit naši podporu související s obchodem.

Shodujeme se na potřebě zintenzivnit spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti, digitalizace, boje proti dezinformacím a různým typům hybridních hrozeb.

Je to součást naší společné odpovědnosti za to, aby zvítězila spravedlnost, lidská práva a mezinárodní právo. Budeme pokračovat v úzké spolupráci při zajišťování silné politické finanční a vojenské podpory Ukrajině tak dlouho, jak to bude nutné. Opakujeme svůj požadavek na okamžité zastavení vojenské agrese Ruské federace proti Ukrajině, jakož i na úplné, okamžité a bezpodmínečné stažení jejích sil a vojenské techniky z území Ukrajiny.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.