Pátek 19. dubna, 2024
Evropský rozhled

Společné prohlášení ministrů zahraničí Litevské republiky, Polské republiky a Ukrajiny ke druhému výročí Lublinského trojúhelníku

 

U příležitosti druhého výročí Lublinského trojúhelníku – trilaterální platformy pro politickou, hospodářskou a sociální spolupráci mezi Litevskou republikou, Polskou republikou a Ukrajinou – my, ministři zahraničních věcí tří států:

 

Poukazujeme, že Lublinský trojúhelník je příkladem vedoucí úlohy malých aliancí při zajišťování efektivní mezistátní spolupráce v regionu, stejně tak se ukázal jako účinný při napomáhání dosažení společných cílů v rámci mezinárodních organizací a institucí. V posledních dvou letech prokázal Lublinský trojúhelník skutečnou odolnost a schopnost čelit nejzávažnějším výzvám evropské bezpečnosti. Summity prezidentů zemí Lublinského trojúhelníku 20. prosince 2021 a 23. února 2022, zahájení dialogu předsedů vlád 14. března 2022 a také setkání národních koordinátorů v Lucku 11. prosince 2021 značně usnadnily kapacitu platformy pro spolupráci.

Vyzdvihujeme významný příspěvek Lublinského trojúhelníku co do úsilí o upevnění mezinárodní podpory pro Ukrajinu v jejím boji proti nevyprovokované a neoprávněné válce rozpoutané Ruskou federací, která ohrožuje celý světový řád založený na pravidlech. V tomto ohledu opakujeme naši výzvu mezinárodnímu společenství, aby si jako jasný společný cíl stanovilo konečné vítězství nad agresorem.

Vítáme aktivní vojenskou a technickou spolupráci a vyjadřujeme ochotu rozšířit spolupráci mezi ozbrojenými silami tří států, a to jak v bilaterálním, tak v trilaterálním formátu, která bude zahrnovat cvičení ve výcvikových táborech Litevské republiky a Polské republiky, jakož i lékařské ošetření a rehabilitace vojenského personálu ukrajinských ozbrojených sil. Ukrajina je vděčná Litevské republice a Polské republice za poskytnutí vojenské pomoci, komplexní humanitární a finanční podpory, které jsou oceňovány jako upřímné vyjádření solidarity, opravdového přátelství a bratrství.

Potvrzujeme náš neochvějný záměr dále pracovat na zavedení omezujících opatření vůči Ruské federaci až do úplného obnovení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích.

Naléháme na mezinárodní společenství, aby zavedlo úplné ropné a plynové embargo na Rusko, rozšířilo individuální sankce proti ruským elitám a státním podnikům a také aby zcela odřízlo Rusko od západního bankovního systému. Bereme na vědomí důležitost čelit ruským pokusům obejít sankce a potřebu zavést restriktivní opatření vůči zemím, které pomáhají Ruské federaci toho dosáhnout. Zdůrazňujeme důležitost převodu majetku Ruska zmrazeného v zahraničí do Ukrajiny.

Zdůrazňujeme jednomyslnost Litevské republiky, Polské republiky a Ukrajiny ohledně potřeby pohnat Rusko k odpovědnosti za zločin agrese, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a zločin genocidy spáchané na území Ukrajiny.

Vyjadřujeme naši ochotu pokračovat v úzké spolupráci v rámci Lublinského trojúhelníku při podpoře společných sil v boji proti ruské propagandě a dalšímu posilování odolnosti našich společností vůči dezinformacím.

Polská republika a Litevská republika vítají rozhodnutí udělit Ukrajině status kandidátské země EU přijaté Evropskou radou dne 23. června 2022 a souhlasí s koordinací snah o zajištění plného členství Ukrajiny v EU. Zejména Litevská republika a Polská republika znovu zdůrazňují svou připravenost poskytnout Ukrajině veškerou nezbytnou pomoc při budoucích jednáních o členství Ukrajiny v Evropské unii. Ukrajina zdůrazňuje své odhodlání podniknout kroky ke splnění kritérií daných ve stanovisku Evropské komise k její žádosti o členství v Evropské unii. S ohledem na nadcházející summit NATO ve Vilniusu v roce 2023 potvrzují Litevská republika a Polská republika svou připravenost zintenzivnit diskusi v rámci Aliance o přizvání Ukrajiny k jednání o jejím vstupu do NATO.

Strany mají v úmyslu úzce spolupracovat na obnově Ukrajiny s náležitým ohledem na pochopení významu úspěšné Ukrajiny pro celkovou prosperitu a stabilitu v regionu a širší Evropě.

Ministři potvrzují rostoucí roli Lublinského trojúhelníku jako regionálního formátu spolupráce ve střední Evropě a hodlají dále rozšiřovat naši spolupráci v oblasti bezpečnosti, obrany, energetiky, infrastruktury, vědy, kultury a mládeže, včetně možnosti zapojení dalších zainteresovaných stran do provádění budoucích projektů podle harmonogramu přijatého ministry zahraničí Lublinského trojúhelníku ve Vilniusu v roce 2021.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.