Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Společné prohlášení ministra zahraničních věcí Ukrajiny, ministra zahraničních věcí Polska a ministra zahraničí Spojeného království

 

Živý řetěz jednoty Ukrajiny na Karlově mostě, 22. ledna 2022
Vzniká trojstranné memorandum o spolupráci mezi Polskem, Spojeným královstvím a Ukrajinou.

 

Polsko, Spojené království a Ukrajina jsou hluboce historicky spjaty silným poutem sdílených hodnot, mírovými a bezpečnostními závazky, v neposlední řadě společnou historií, kdy se postavily proti agresorům, kteří ohrožovali svobodu v Evropě.

Opakujeme, že každý evropský stát si může svobodně zvolit nebo změnit svá bezpečnostní opatření, včetně spojeneckých smluv, a žádný stát nemůže považovat žádnou z částí Evropy za sféru svého vlivu.

Naše tři národy společně posílí stabilitu a odolnost na Ukrajině, včetně demokracie na východě Evropy.

Za tímto účelem jsme se dnes dohodli na vypracování trojstranného memoranda o spolupráci. Memorandum demonstruje náš závazek posílit strategickou spolupráci mezi našimi národy, a podporovat Ukrajinu.

Společně budeme rozvíjet spolupráci, která mimo jiné podporuje mezinárodní Krymskou platformu. Spolupráci posílíme v oblasti kybernetické bezpečnosti, energetické bezpečnosti a posílíme strategickou komunikaci v boji proti dezinformacím.

Polsko a Spojené království budou nadále podporovat Ukrajinu, budou s ní za jedno tváří v tvář pokračující ruské agresi, a budou odhodlaně stát po boku ukrajinského národa při obraně suverenity, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranicích.