Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Společné prohlášení Dmytra Kuleby a Oleksandra Kubrakova k ruskému bránění plavbě v Černém moři

 

Ukrajina je hluboce znepokojena destruktivním jednáním Ruské federace, které má za následek zpoždění prací v černomořském obilném koridoru, bránění Černomořské obilné iniciativě obecně, lodní dopravě v Černém moři a volnému přístupu potravin na světové trhy.

 

Ruští zástupci v rámci inspekčních týmů ve Společném koordinačním centru v Istanbulu již několik měsíců po sobě systematicky zdržují inspekce plavidel, která směřují přes Bosporskou úžinu z/do ukrajinských přístavů. Kromě toho ruští inspektoři záměrně zpomalují termíny inspekcí. Často požadují neregulérní dokumentaci, odmítají pracovat v pracovní době a hledají další neopodstatněné důvody k zastavení inspekce. Každý den se uskuteční pouze polovina z plánovaných 10 inspekcí.

Tato destruktivní ruská politika má za následek systematické snižování obratu nákladní dopravy v rámci obilné iniciativy. Jen za poslední tři měsíce se do světa dostalo méně než 10 milionů tun ukrajinských potravin a tento negativní trend nabírá na síle.

Kvůli zpoždění inspekcí ze strany Ruska se v Bosporu vytvořila fronta více než 140 plavidel, z nichž naprostá většina tam čeká již déle než měsíc. Potravinová bezpečnost zemí, které jsou závislé na vývozu ukrajinských zemědělských produktů, je ohrožena. Především v důsledku ruských kroků mají země globálního Jihu, zejména Afrika a Asie, nedostatek potravin.

Ničením přístavní infrastruktury Ukrajiny, vytvářením bezpečnostních rizik pro jižní oblasti Ukrajiny z Černého moře a zasahováním do činnosti černomořského obilného koridoru Moskva využívá možnosti nerušené přepravy z ruských černomořských přístavů. Objem dopravy přes ruské námořní přístavy v Azovském a Černém moři dosáhl v roce 2022 více než 250 milionů tun, což překonalo ukazatele z roku 2021. Zároveň se nekonají inspekce těchto plavidel v Bosporu. To vše umožňuje Rusku využívat svá obchodní plavidla k příjmu vojenského zboží za účelem pokračování války proti Ukrajině.

Vyzýváme mezinárodní společenství, zejména OSN a Turecko jako garanty Černomořské obilné iniciativy, aby od Ruské federace požadovali okamžité zastavení průtahů v práci černomořského obilného koridoru, zastavení pokusů Ruska používat potraviny jako zbraň a odblokování obchodní plavby do ukrajinských černomořských přístavů.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.