Úterý 28. května, 2024
Evropský rozhled

Společné prohlášení ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmytra Kuleby a ministra obrany Ukrajiny Oleksije Reznikova o naléhavé potřebě posílit obranné schopnosti Ukrajiny

Z výstavy zneškodněné ruské vojenské techniky na Letné, Praha, léto 2022, ilustrační obrázek

 

Ruská zločinná útočná válka proti Ukrajině, která trvá již téměř rok, zůstává nejvážnější hrozbou pro mezinárodní bezpečnost a jedinou bezprecedentní výzvou pro mezinárodní společenství od druhé světové války.

 

Tato válka představuje obzvláště akutní nebezpečí pro euroatlantické společenství vzhledem k otevřeným cílům Ruska zničit evropský bezpečnostní řád a podkopat životaschopnost demokracie jako formy společenského života.

Tím, že ruská agrese vyvolala hrozbu celosvětové potravinové krize a způsobila narušení mezinárodního obchodu, způsobila mimořádně závažné důsledky pro mnoho zemí v Africe, Asii a na dalších kontinentech.

Rusko nezměnilo své cíle týkající se Ukrajiny, kterými jsou zničení jednoho z největších států v Evropě a vyhlazení 45milionového ukrajinského národa. Rusko provádí svou agresi, při níž se dopouští řady válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně úmyslného zabíjení civilistů, masových raketových útoků na mírumilovná ukrajinská města a cíleného ničení civilní infrastruktury.

Ukrajina svým hrdinným odporem a úspěšnými operacemi na osvobození svého území rozhodně prokázala schopnost zastavit agresorský stát. Díky odvaze a houževnatosti ukrajinského lidu, hrdinství a profesionalitě ukrajinských ozbrojených sil si celý svět stále více uvědomuje, že čím silnější bude obranyschopnost Ukrajiny, tím dříve Rusko dospěje k uznání marnosti svých pokusů o dobytí naší země a tím dříve tato krutá válka v srdci Evropy skončí.

K dnešnímu dni bylo pro posílení obranného potenciálu Ukrajiny učiněno mnoho. Naše země je vděčná více než padesáti partnerským státům za jejich praktickou vojenskou pomoc.

Rusko si však zachovává značnou kvantitativní převahu v počtu vojáků, zbraní a vojenského vybavení. Ruská vojska pokračují v ofenzivě ve východních oblastech Ukrajiny. Kreml je odhodlán dále stupňovat nepřátelské akce. Vyhlídky na to, že se Rusko pokusí pomstít za své neúspěchy ve válce proti Ukrajině, včetně hrozby nové plnohodnotné ofenzívy ruských sil, jsou velmi reálné.

Proto se obracíme na všechny partnerské státy, které již poskytly vojenskou pomoc nebo ji plánují poskytnout, s výzvou, aby výrazně posílily svůj praktický příspěvek k posílení obranyschopnosti Ukrajiny a posunuly svou pomoc na kvalitativně novou úroveň.

V současné době je jednou z nejnaléhavějších potřeb zlepšení vybavení ukrajinských ozbrojených sil moderními obrněnými vozidly a zvýšení jejich palebných a manévrovacích schopností s pomocí západních tanků.

Vítáme odvážné a velmi včasné rozhodnutí Spojeného království převést první letku tanků Challenger 2 na Ukrajinu. K dosažení operačních cílů to však nestačí. Proto se obracíme s výzvou na státy, které mají tanky Leopard 2 ve výzbroji, včetně Kanady, Dánska, Finska, Německa, Řecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Španělska, Švédska a Turecka. Garantujeme, že tyto zbraně budeme používat zodpovědně a výhradně pro účely ochrany územní celistvosti Ukrajiny v rámci mezinárodně uznaných hranic.

Vyzýváme všechny tyto a další země, které disponují odpovídajícími možnostmi, aby se připojily k iniciativě na vytvoření mezinárodní tankové koalice na podporu Ukrajiny a prakticky přispěly k této věci.

Naléhavě vás k tomu vyzýváme v zájmu milionů mírumilovných občanů Ukrajiny, kteří zůstanou ve smrtelném nebezpečí ze strany Ruska, agresora a teroristického státu, pokud ozbrojené síly Ukrajiny nedostanou včas potřebné posily.

Vyzýváme vás, abyste tak učinili v zájmu vlastních občanů, kteří požadují zastavení teroristického státu, aby zločiny, které páchá, nepřicházely na jejich území a do jejich domovů.

Vyzýváme, aby se tak stalo v zájmu zachování práva každého národa v našem světě být pánem svého osudu na své vlastní půdě. V zájmu vítězství univerzálních lidských hodnot naší civilizace – hodnot míru, svobody a demokracie.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.