Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Sněmovna požaduje zrušení 11 politických stran (uvnitř seznam)

Poslanec Vladimír Koníček  ve sněmovně uvedl usnesení nad zprávou o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010.

CHESS GAME © Vladimir Mucibabic Kontrolní výbor se výročními finančními zprávami zabýval 6. a 27. dubna 2011 a vypracoval usnesení č. 70, které je přístupné na webových stránkách kontrolního výboru.

V zákonném termínu předložilo Poslanecké sněmovně 68 politických stran a hnutí úplné výroční zprávy za rok 2010. Nejčastějším prohřeškem u neúplných zpráv je nepředložení zprávy auditora. V zákonném termínu nepředložilo finanční zprávy 45 politických stran a hnutí. U jedenácti stran je navržena žádost vládě České republiky, aby podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení a aby toto projednala do 30. září letošního roku.

V hlasování bylo z přihlášených 142 pro 134, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat. Seznam přítomných poslanců a jak hlasovali je přístupný na stránkách poslanecké sněmovny.

 

Zde předkládáme seznam politických stran a hnutí, které nesplnily náležitosti výročních finančních zpráv včetně těch, které mají být zrušeny, tak jak je navrženo v usnesení kontrolního výboru č. 70:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby podle § 14 zákona č. 424/1991 Sb., podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti politických stran a politických hnutí, jejichž činnost je v rozporu s § 17 až § 19 zákona č. 424/1991 Sb., neboť své výroční finanční zprávy za rok 2010:

předložily neúplné:

B10
Bílinští sociální demokraté
České hnutí za národní jednotu
Československá strana socialistická
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Hnutí LEPŠÍ ŘEPY
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
Hnutí pro Prahu 11
Iniciativa občanů
„Jirkov 21. století“
Konzervativní strana
Lidé a Politika
„Mírové hnutí 2007“
Národně demokratická strana
Nestraníci
Nezávislí pro Bílinu
„Občané pro Budějovice“
OBČANÉ.CZ
Ostravak
POLITIKA TRADIČNÍCH HODNOT
Právo a Spravedlnost
SNK Evropští demokraté
Strana demokratické obnovy
Strana svobodných občanů
Unie pro sport a zdraví
Volba pro město
Volba pro Mladou Boleslav
„Volím Orlovou“;

 

nepředložily:

Alternativa pro občany
Česká realistická strana
ČESKÝ POLITICKÝ STŘED
Evropská demokratická strana
Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny
Hnutí O co jim jde?!
Hnutí pro Havířov
Hnutí Za Telefonování Zdarma
JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE
Karlovarská občanská alternativa
Královopolští patrioti
Libertas.cz
Liga spořádaných lidí
Národní strana
NÁŠ HLUČÍN
Naše Beskydy
Nezávislá volba
NEZÁVISLÍ
Nezávislí občané Prahy
Nezávislí pro Prahu
Nezávislí starostové
Nová budoucnost
Občanské hnutí pro Mimoň
OSMA – občané svému městu
Pražané za svá práva
Sdružení nezávislých Holešovska
„1. Sdružení nezávislých kandidátů města Tábor“
SEMILÁCI
„SONOB – sdružení ochrany nájemníků a ostatního bydlení“
Společnost pro Třinec
STOP
Strakonická Veřejnost
Strana občanské sebeobrany
Strana podnikatelů a živnostníků
Strana pro ekologii a zdraví
STRANA ROVNOST ŠANCÍ
„Strana soukromníků České republiky“
Strana venkova – spojené občanské síly
Victoria.cz
„Viktor Kožený – Občanská federální demokracie“
4 VIZE – www.4vize.cz
VLASTENECKÁ STRANA
VOLBA PRO KLADNO
Zdravé Hradiště
ZVON;

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby podle § 13 odst. 6 zák. č. 424/1991 Sb., podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž činnost již byla pozastavena a politické strany a politická hnutí své výroční finanční zprávy za rok 2010 nepředložily:

Agrární strana
Demokratická strana Československa
Demokratická Unie České republiky
Hnutí za lepší bydlení
NESPOKOJENÍ OBČANÉ!
Občanské demokratické hnutí
Patrioti – hnutí za lepší Ústí n.L.
Romská demokratická sociální strana
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
Sdružení pro sport a zdraví
Strana zdravotně postižených, důchodců a sociálně slabých občanů;

Poslanecká sněmovna konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které jsou navrženy na zrušení (návrh výmazu nebyl dosud předložen) a nebo jsou v likvidaci, v konkursu, v insolvenčním řízení, výroční finanční zprávy za rok 2010 nepředložily:

„Akce za skutečnou demokracii“
Cesta změny
Česká strana národně sociální
Československá strana Humanistické Internacionály
Demokratická unie zdraví a sportu
Helax – Ostrava se baví
Hnutí zemědělců
Chci svou šanci
Liberálně demokratická strana
Liberálové.CZ
Moravská národní strana
Občanská demokratická aliance
Občanská společenská aktivita
Občansko demokratické sdružení Zlín
Organizace nezávislých Rumunů
Permanentní opozicí za demokracii
Podnikatelsko živnostenská strana
Politická strana žen a matek Československa
Romská občanská iniciativa ČR
Správný směr
Strana demokratické levice
Strana evropského domu
Strana obrany kultury
Strana Svobody
Unie pro Evropu
Volba pro budoucnost;

Poslanecká sněmovna konstatuje, že údaje uvedené ve výroční finanční zprávě strany a hnutí nejsou doloženy podle § 18 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., u těchto politických stran a hnutí:

B10
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Hnutí pro Prahu 11
„Jirkov 21. Století“
Konzervativní strana
Lidé a Politika
OBČANÉ.CZ
Ostravak
SNK Evropští demokraté
Strana svobodných občanů
Volba pro město

Odkazy:

Záznam z jednání PSP: Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010