Čtvrtek 23. května, 2024
Evropský rozhled

Slovanská Praha 2018: Na Všeslovanské národopisné slavnosti dorazil nacionalista Pavel Vladimirovič Tulajev

 

Pavel Vladimirovič Tukajev během projevu v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury.
Pavel Vladimirovič Tukajev během projevu v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury.

 

V pátém závěrečném díle o Všeslovanských národopisných slavnostech „Slovanská Praha 2018“ se zaměříme na Pavla Vladimiroviče Tulajeva, ruského profesora Mezinárodního slovanského institutu, spisovatele a šéfredaktora mezinárodního magazínu nové pravice Athenaeum. Ačkoliv Tulajev uvádí, že ruským nacionalistou býval ve chvílích, kdy bojoval proti nesmyslnostem komunistického režimu, setkal se na Slovanské Praze 2018 s českými vrcholnými představiteli Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), o jejichž přítomnosti se sluší zmínit alespoň stručně v jednom odstavci.

Slavností v Ruském středisku vědy a kultury se osobně účastnili představitelé KSČM a předlistopadového komunistického režimu. Přítomna byla bývalá poslankyně Marta Semelová, poslanec Stanislav Grospič a europoslanec Jaromír Kohlíček. Na slavnostech nechyběl ani důstojník Československé lidové armády Zdeněk Zbytek, který během sametové revoluce vyjádřil podporu Komunistické straně Československa, a Emil Kulfánek, který rovněž působil v tehdejší armádě a poté vykonával odborně technické funkce na Ministerstvu obrany.

Navzdory společné účasti s komunisty je Pavel Vladimirovič Tulajev představitelem nové pravice a stoupencem bílé rasy. Uvádí, že je odpůrcem moderní predátorské politiky USA, nicméně mezi „Američany jako takovými má své kamarády ve zbrani z řad bílého nacionalistického hnutí“, jak uvedl v rozhovoru pro Délský potápěč. Během svého působení na amerických univerzitách se s nimi navíc osobně scházel.

Profesor Tulajev je viceprezidentem moskevského oddělení „Synergy European“, panevropského intelektuálního hnutí a je aktivním členem ruské pobočky Mezinárodního slovanského výboru, kterému předsedá Čech Jan Minář. V roce 2017 se účastnil Všeslovanského sjezdu v Moskvě.

V Ruském středisku vědy a kultury měl celkem dva projevy, jeden ve Velkém sále pro uzavřenou společnost a druhý v Křišťálovém sále po skončení vystoupení folklórního petrohradského sboru Novoselie. Evropský rozhled se dostal k písemnému záznamu z neveřejného jednání a osobně se účastnil druhého vystoupení.

 
Z neveřejného jednání ve Velkém sále

V úvodu neveřejného projevu profesor Tulajev zmínil, že ačkoliv ve slovanském světě převládají různé rozpory, budou Slované navždy spojeni společnou kulturou, historií a náboženstvím. Přičemž ve slovanském světě zaujímají zvláštní postavení právě dvě místa – Praha a Moskva.

Praha je tradičním centrem slovanství. K českým zemím se váže legenda o bratrech Lechu, Čechu a Rusu, zakladatelích třech slovanských národů. Velká Morava je spjata s Cyrilem s Metodějem, bratry, kteří při bohoslužbách prosadili staroslověnštinu, a Konstantin (=Cyril) zavedl písmo hlaholici. V Praze se v roce 1848 konal první Všeslovanský sjezd pod heslem „Volnost, rovnost, bratrství“. Sjezdu se zúčastnil kromě Františka Palackého například ruský ideolog anarchismu Michail Alexandrovič Bakunin a ačkoliv slovanské národy byly nejednotné, usnesly se na Manifestu sjezdu Slovanského k národům Evropským, jehož hlavní myšlenkou bylo bylo právo na sebeurčení národů.

Poté profesor Tulajev krátce zmínil Všeslovanský sjezd z roku 1867 v Petrohradě, který v roce 2017 oslavili na 150. jubilejním výročí v Moskvě, kde také prvně prezentoval svojí knihu o všeslovanských sjezdech. V roce 1867 si Slované uvědomili roli Moskvy jako obhájce zájmů ortodoxních národů.

V závěru projevu shrnuje události z 20. století, kdy došlo k velkému rozporu mezi Slovany a to v důsledku vtažení do 2. světové války. Rusko tehdy napadlo Polsko a začalo se chovat jako euroasijská velmoc, mnoho slovanských vlastenců bylo potlačeno sovětskou NKVD ( Lidový komisariát vnitřních záležitostí, sovětský orgán zabývající se vnitřní bezpečností, správou věznic, ochranou hranic a jinými oblastmi). Nakonec ale Rudá armáda Evropu od nacistů osvobodila. Vzpomněl na Stalina a jeho náklonnost ke Slovanům v období, kdy byl Sovětský svaz ohrožen hitlerovskými vojsky, včetně jednání s prezidentem Benešem.

(Pozn. Jakmile ale nebezpečí pominulo, Stalin se vrátil zpět k proletářskému internacionalismu. Prezident Beneš byl sice po skončení druhé světové války nakloněn ke spolupráci se Sovětským svazem svazu, nicméně nekritické rusofilství považoval za nebezpečí.)

 

Petrohradský folklórní sbor Novoselie
Petrohradský folklórní sbor Novoselie

 

K poslechu: Projev Tulajeva v Křišťálovém sále

Tulajev přišel do Křišťálového sálu hned po skončení tanečního vystoupení petrohradského sboru Novoselie, kdy v něm ještě seděli jejich diváci. Vyprávěl o své nové knize věnované všeslovanským sjezdům. Kniha byla následně v prodeji, ale jen pro vybrané posluchače. Jeho řeč si můžete poslechnout na zvukové nahrávce horší kvality. Projevu byla osobně účastna slovenská delegace sdružená kolem magazínu Zem a Vek (často mainstreamem označovaným jako desinformační) – Tibor Eliot Rostas a Ratko Sudecký, přičemž druhý jmenovaný patřil k těm, kteří si knihu směli zakoupit.

>>Poslechněte si: Projev Pavla Vladimiroviče Tulajeva v Křišťálovém sále (ruština)

 
Odkazy:
Projev Pavla Vladimiroviče Tukajeva během Všeslovanských národopisných slavností v Praze

Interview s Pavlem Vladimirovičem Tulajevem